Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Jak wykorzystać BIM aby podnieść rentowność kontraktu?

rentowność kontraktu

Na rentowność kontraktu w inwestycjach hydrotechnicznych wpływa metoda oceny oferty przetargowej. Wykonawcy konkurują ceną, dlatego prawidłowe oszacowanie kosztów realizacji inwestycji jest podstawą konkurencyjnej wyceny oferty przetargowej. Ponieważ inwestycja jest rozłożona w czasie, trudno prawidłowo określić wszystkie czynniki ryzyka. Jak w takiej sytuacji pomaga zastosowanie technologii Building Information Modeling, czyli BIM?

Jak zoptymalizować ofertę przetargową w inwestycjach hydrotechnicznych?

Prawidłowy kosztorys

W inwestycjach infrastrukturalnych, a w szczególności w budownictwie wodnym, prawie zawsze kluczowe są koszty robót ziemnych. Przeszacowanie lub niedoszacowanie wartości tego typu robót może znacząco wpłynąć na rentowność kontraktu.

Drugi, istotny obszar to koszt surowców i materiałów. Na przykład ostatnio, w relatywnie krótkim czasie, znacznie wzrosły ceny stali.

Trzecim, ważnym czynnikiem w inwestycjach hydrotechnicznych są koszty realizacji decyzji środowiskowych.

Jak HydroBIM pomaga oszacować i optymalizować koszty inwestycji?

 • przetwarzamy dokumentację analogową do postaci cyfrowej
 • opracowujemy trójwymiarowy odpowiednik projektu 2D
 • wykorzystujemy cyfrowe dane LIDAR do określenia stanu zero
 • wprowadzamy technologię BIM opracowując cyfrowy model inwestycji 3D
 • dzięki technologii BIM wprowadzamy dodatkowe wymiary:
  • 4D – czas
  • 5D – koszty
 • opcjonalnie
  • 6D – symulacje i analizy
  • 7D – eksploatacja i monitoring
  • 8D – bezpieczeństwo

Opracowanie cyfrowego modelu inwestycji w technologii BIM pozwala w praktyce na wprowadzenie do kalkulacji i obliczeń tych zmiennych, które wpływają na wycenę inwestycji.

Dzięki temu jest możliwe dokładniejsze oszacowanie kosztów, ryzyka i potrzebnego czasu.

Eliminacja błędów i ryzyka

Zintegrowanie cyfrowego modelu inwestycji z danymi terenowymi z Geoportalu pozwala na:

 • sprawdzenie poprawności projektu
 • uwidocznienie kolizji, które mogą być niewidoczne w widoku 2D
 • prawidłowe zaplanowanie frontu robót, w tym na przykład:
  • dróg dojazdowych
  • miejsc składowania materiałów
  • ulokowaniu zaplecza
 • zoptymalizowanie harmonogramu pracy – na przykład w zgodzie z decyzją środowiskową

Możliwe kolizje to nie jedyne źródła ryzyka. Inne to opóźnienia związane z niedoszacowaniem potrzebnych surowców i materiałów. HydroBIM, dzięki zintegrowanym zespołom specjalistów hydrotechniki, geodezji, modelowania BIM i zarządzania może szybko zlokalizować i wyeliminować zagrożenia, zanim pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię.

rentowność kontraktu

Inne obszary optymalizacji wpływające na rentowność kontraktu

Powyżej opisane zagadnienia to tylko część wartości dodanej, jaką może przynieść współpraca z HydroBIM. Inne obszary optymalizacji rentowności kontraktu to:

 • Opracowanie modeli na maszyny autonomiczne
 • Cyfrowy nadzór budowy
 • Wirtualne rady budowy
 • Monitorowanie realizacji planu zarządzania środowiskiem

Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie. Zapraszamy do kontaktu z HydroBIM

Przewiń na górę