Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Metodyka BIM w hydrotechnice

metodyka bim

Często słyszymy, że informacja jest najcenniejszym aktywem w XXI wieku. Według dostepnych wyników badań branża budowlana zdecydowanie odstaje pod względem wprowadzania cyfryzacji w porównaniu do innych gałezi gospodarki. Metodyka BIM jest systemowym rozwiązaniem problemów w zarządzaniu informacją i koordynacji procesów w projektowaniu, realizacji i eksploatacji inwestycju budowlanej. Sprawdź, jak wykorzystać technologię BIM do optymalizacji inwestycji w budownictwie infrastrukturalnym.

Korzyści z BIM w hydrotechnice

Według Jønsa Sjøgrena, szefa podkomisji technicznej ISO, doświadczenia brytyjskie w stosowaniu zaleceń specyfikacji PAS 1192-2, która opisuje zasady stosowania metodyki BIM w budownictwie udowodniły, że BIM pozwala zaoszczędzić do 22% kosztów inwestycji! Przy, nierzadko, jednocyfrowych marżach wykonawców kontraktów w budownictwie wydaje się, że metodyka BIM powinna być pierwszym wyborem.
I to jest zrozumiałe. Budowanie własnego zespołu BIM jest trudne, długotrwałe, wymaga specjalistycznych kompetencji i wcale nie gwarantuje powodzenia. Do przyczyn hamujących powszechne stosowanie metodyki Building Information Modeling należą:

 • przywiązanie do tradycyjnego sposobu realizacji inwestycji – niechęć do zmiany
 • powszechne przekonanie, że „BIM jest drogi”
 • brak kompetencji BIM w przedsiębiorstwie

Prawdopodobnie najważniejszą przeszkodą dla wdrożenia procesu BIM jest to, że większość firm uważa BIM za koszt, nie inwestycję.
A jakie są realnie korzyści z zastosowania standardów BIM w procesie inwestycyjnym w infrastukturze?

 • projektowanie w BIM dostarcza dokumentację wysokiej jakości
 • z modelu 3D łatwo wygenerujesz dokumentację 2D
 • wyeliminowanie wielu kolizji i zagrożeń na etapie projektu – mniej opóźnień na budowie
 • modelowanie 3D pomaga pogodzić koncepcje inwestora, projektanta i wykonawcy
 • spójność dokumentacji na wszystkich etapach cyklu życia obiektu budowlanego
 • skuteczne zarządzanie etapem realizacji poprzez czytelne i łatwe do weryfikacji
 • harmonogramy
 • kosztorysy
 • wirtualne Rady Budowy korzystają z modelu BIM dla lepszego zrozumienia kontekstu projektu
 • jednolite środowisko wymiany danych CDE jest jedynym źródłem informacji dla uczestników procesu inwestycji budowlanej
 • dzięki kompletnej bazie danych o obiekcie budowlanym eksploatacja budowli jest łatwiejsza i tańsza

Korzyści z implementacji BIM można wymieniać bez końca. Nie jesteśmy jedyni, którzy o tym mówią. Nie zmienia to faktu, że proces cyfryzacji w branży budowlanej przebiega wolno i z oporami. To szansa dla firm szukających przewagi konkurencyjnej w dzisiejszych, trudnych czasach, Zyskają ci, którzy nie ogladają się na przepisy urzędu zamówień publicznych, które nie obligują do stosowania BIM.

BIM w hydrotechnice
W projekcie hydrotechnicznym jednym z najważniejszych centrów kosztów są roboty ziemne. Metodyka BIM pozwala na optymalizację tych kosztów

Jesteś inwestorem lub przedsiębiorcą budowlanym i nie wiesz, jak wdrożyć BIM?

HydroBIM to multi dyscyplinarny zespół cyfrowych inżynierów – ekspertów stosowania BIM w hydrotechnice. Mamy doświadczenie i udokumentowane sukcesy we wdrażaniu metodyki BIM na każdym etapie realizacji inwestycji. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem w stosowaniu oprogramowania BIM, między innymi Revit, Infraworks, BIM 360 i inne. Opracowujemy autorski system zarządzania informacją w infrastrukturze, którego celem jest obniżenie kosztów eksploatacji obiektu. Wdrażamy koncepcje Cyfrowego Bliźniaka w zgodzie z zaleceniami norm serii ISO 19650
Jeści chcesz szybko i efektywnie wdrożyć BIM, to oferujemy wsparcie dedykowanych zespołów ekspertów BIM na zasadach body/team leasingu.
Nasz zespół pomoże:

 • opracować cele i zasady środowiska wymiany informacji
 • przygotować podstawowe dokumenty BIM (np. OIR, EIR, BEP)
 • koordynować współpracę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
 • „gasić pożary” – czyli szybko rozwiązać problemy bieżące

jeśli chcesz wdrożyć BIM, zoptymalizować ofertę przetargową lub porozmawiać o rozwiązaniach BIM w hydrotechnice

Jakie szanse ma metodyka BIM w Polsce?

W naszym kraju nie brakuje inżynierów BIM. Uczelnie kształcą specjalistów, którzy odnoszą sukcesy w zagranicznych firmach budowlanych w Wielkiej Brytanii, Norwegii, USA, Singapurze i wielu innych. Rząd, a konkretnie Ministerstwo Rozwoju Technologii stara się znaleźć metody przyspeszenia transformacji cyfrowej w budownictwie. Działa Grupa Robocza do spraw BIM, pojawiają się programy pilotażowe BIM. Miejmy nadzieję, że te prace przyniosą konkretne, nowe regulacje co do wymogów stosowania BIM w zamówieniach publicznych. Z pewnością będzie to mocny impuls do rozwoju BIM w Polsce.

Cyfryzacja administracji publicznej

Proces cyfryzacji administracji publicznej w Polsce przebiega od kilku lat. Co prawda 6 października 2020 Ministerstwo Cyfryzacji zostało zlikwidowane, nie zmieniło to kierunku polskiego rządu i cyfryzacja w Polsce jest faktem. Pandemia COVID-19 wymusiła przyspieszenie cyfryzacji. Cyfryzacja wpływa na zwiększenie efektywności działań administracji, lepszą jakość informacji i wymusza transparentność procesów. W budownictwie hydrotechnicznym zauważamy pierwsze inicjatywy Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie do cyfryzacji. A konkretnie do wprowadzenia technologii BIM w hydrotechnice i do specyfikacji zamówień publicznych. Dużo wskazuje na to, że metodyka BIM może pojawić się w specyfikacji inwestycji stopnia wodnego Siarzewo. Oczywiście pod warunkiem, że projekt będzie realizowany.

Powiązane treści:

Przewiń na górę