Aktualności

Zarządzanie informacją w Cyfrowym Bliźniaku

Zarządzanie informacją w procesie inwestycji infrastrukturalnej może stanowić nie lada wyzwanie. Jest to spowodowane dużym rozproszeniem źródeł informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania projektem. Projekty infrastrukturalne są prowadzone na rozległym obszarze, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu kilometrów. Zintegrowanie danych GIS, środowiskowych, meteo i innych źródeł z projektem może być procesem uciążliwym i długotrwałym oraz narażonym na błędy. […]

Platforma CDE w Cyfrowym Bliźniaku

Platforma CDE to centrum wymiany danych w narzędziach zarządzania informacją tworzonych w technologii BIM. Skrót CDE oznacza Common Data Environment, co można przetłumaczyć jako wspólne środowisko danych. W opracowanym przez HydroBIM modelu Cyfrowego Bliźniaka korzystamy z oprogramowania Autodesk, dlatego platfroma CDE naszego autorstwa oparta jest na pakiecie aplikacji BIM 360. Czym jest platforma CDE? Ponieważ […]

HydroBIM wygrywa przetarg PGW Wody Polskie

Przetarg PGW Wody Polskie na przeprowadzenie analizy i weryfikacji zaproponowanych rozwiązń projektowych dla zadania „Budowa lewego wału o długości 2163 m na cieku Głęboka (km modelu 3+080-5+040) oraz prawego wału o długości 3500 m” wygrało konsorcjum firm HydroBIM sp. z o.o. i Adeko sp.z o.o. HydroBIM jest liderem konsorcjum. Czym będziemy się zajmować? Naszym zadaniem […]

Analiza małej retencji dla gminy Wielopole zakończona!

Biur Projektowe HydroBIM sp. z o.o. zakończyło analizę w zakresie stworzenia systemu małej retencji dla gminy Wielopole Skrzyńskie. Przez Gminę przepływa mała rzeczka Wielopolka, która może sprawiać wielkie problemy. Tak było na przykład w Gliniku i Ropczycach, w czerwcu 2009, kiedy powódź spowodowała wielkie straty materialne a nawet ofiary śmiertelne. Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla regionu […]

Karty nadzoru autorskiego w Cyfrowym Bliźniaku

Karty nadzoru autorskiego są kolejnym elementem systemu zarządzania informacją w Cyfrowym Bliźniaku Inwestycji, opracowanym przez HydroBIM. Można wypełniać je bezpośrednio z poziomu Modelu Centralnego Inwestycji. Do wymiany danych wykorzystujemy platformę BIM 360. Takie rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo, gwarantowane przez Autodesk. Wprowadzamy kolejne moduły usprawniające zarządzanie informacją o budowli. Pokazujemy, że Cyfrowy Bliźniak to nie tylko […]

Rada budowy i Cyfrowy Bliźniak

Rada budowy to cykliczne spotkanie, organizowane przez Inżyniera Kontraktu, na którym Wykonawca robót budowlanych przedstawia postępy robót. Pandemia przyspieszyła wirtualizację takich spotkań. Z jednej strony wirtualny udział w radzie budowy daje możliwość uczestnictwa bez wyczhodzenia z domu lub biura, z drugiej strony pojawiają się problemy, na przykład z dostępem do dokumentacji. Autorska koncepcja HydroBIM, Cyfrowy […]

Przewiń do góry