Aktualności

Zbiorniki retencyjne – czyli jak przeciwdziałać suszy?

Według Raportu 2020, opublikowanego przez GUS, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem wielkości odnawialnych zasobów słodkiej wody na jednego mieszkańca. Oznacza to, że w Polsce mamy niedobory wody. Jak temu zaradzić? Metodą na zwiększenie zasobów wody jest jej retencjonowanie. Wskaźnik retencji wody opadowej w Polsce, według danych rządowych wynosi 6,5%. Dla […]

Czym jest Digital Twin?

Digital Twin (cyfrowy bliźniak) to pojęcie ściśle związane z koncepcją Przemysłu 4.0. Oznacza realistyczną, wirtualną, cyfrową replikę rzeczywistego obiektu lub procesu. Wiernie odtworzony, cyfrowy model realnego obiektu pozwala na prowadzenie badań, doświadczeń i symulacji w środowisku cyfrowym. Takie postępowanie znacznie ogranicza wydatki na tego typu prace w realu i zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania pożądanych rezultatów w […]

Modernizacja linii kolejowej- nowy kontrakt HydroBIM

Rok 2023 zaczynamy od kontraktu na opracowania branży hydrologicznej i hydrotechnicznej dla projektu modernizacji linii kolejowej nr 408 i 409 Szczecin – granica Państwa. HydroBIM dla infrastruktury kolejowej. Spółka HydroBIM nawiązała współpracę z Databout i zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie branży hydrologicznej i hydrotechnicznej dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 408 i […]

Scan to BIM w modelowaniu 3D

Skanowanie 3D jest szeroko stosowane w przemyśle, budownictwie i architekturze, w medycynie i edukacji.  W budownictwie Scan to BIM to proces, w efekcie którego otrzymujemy cyfrową reprezentację obiektu, którą następnie wykorzystujemy do przygotowania modeli BIM.   Proces Scan to BIM składa się z dwóch głównych etapów. Pierwszy, to pozyskanie chmury punktów. Drugi, to przekształcenie danych do […]

Krajowy Program Żeglugowy do 2030

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 jest dokumentem rządowym, opracowanym pod koniec 2021 i skierowanym do konsultacji społecznych w styczniu 2022. Rząd zdecydował się opracować Krajowy Program Żeglugowy, zwany w skrócie „KPŻ 2030” aby nadrabiać zaległości które wytworzyły się między Polską a innymi krajami europejskimi w zakresie funkcjonowania śródlądowych dróg wodnych. Potrzeba opracowania takiego dokumentu […]

Mała retencja na terenach górskich

Dla nikogo chyba nie jest tajemnicą, że retencja na terenach górskich jest utrudniona. Ukształtowanie powierzchni sprawia, że wody opadowe spływają do strumieni i potoków górskich szybciej, niż na równinach. Według statystyk w Polsce tylko 3% powierzchni spełnia unijne kryteria obszarów górskich, czyli wysokość ponad 500 m.npm, jednak są to miejsca o największej sumie opadów atmosferycznych […]

Przewiń na górę