Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Aktualności

Aktualności BIM i hydrotechniki z Polski i świata. Trendy, nowości, zastosowania. Cyfrowy Bliźniak dla Infrastruktury – zastosowanie i korzyści.

Grillowanie Wód Polskich w Sejmie

W środę, 7 lutego, podczas posiedzenia Sejmu, Przemysław Koperski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury przedstawił stanowisko Ministerstwa wobec Informacji o skutkach obowiązywania ustawy Prawo Wodne. Czym jest Prawo Wodne? Ustawa Prawo Wodne, wprowadziła znaczące zmiany w zarządzaniu zasobami wodnymi kraju, tworząc Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Celem powołania PGW Wody Polskie było przede wszystkim ujednolicenie […]

HydroBIM dołącza do ZOPI!

ZOPI, czyli Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów zaakceptował kandydaturę HydroBIM. Dołączyliśmy do ważnej i aktywnie działającej organizacji branżowej, skupiającej liderów projektowania w budownictwie kubaturowym i infrastrukturalnym. Hydrotechnika i BIM cenne dla ZOPI HydroBIM jest pionierem praktycznych zastosowań narzędzi i metodyki BIM w hydrotechnice. Założone w 2019 roku biuro projektowe, postawiło na specjalizację w trudnej i […]

HydroBIM Leasing – podwykonawca hydrotechniki

HydroBIM Sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym podwykonawcą hydrotechniki i hydrologii w  projektach infrastruktury liniowej. Wykorzystując nowoczesne technologie opracowujemy m. in. W pracy wykorzystujemy metodyki BIM, SCRUM oraz oprogramowanie Bentley, Autodesk, SCALGO, HECRAS i inne. Jako podwykonawca hydrotechniki HydroBIM jest zatrudniany do szybkiej i skutecznej realizacji konkretnych zadań z obszaru projektowania branży hydro. Dla kogo jest […]

Raport Autodesk 2023 – omówienie

Raport Autodesk za rok 2023 koncentruje się tematach transformacji cyfrowej, zrównoważonym rozwoju i zarządzania talentami. Raport został opracowany przez Autodesk we współpracy z Ipsos, z wykorzystaniem danych z ankiety przeprowadzonej wśród 2,565 liderów i ekspertów z branży architektury, inżynierii, budownictwa oraz projektowania i produkcji. Najważniejsze wnioski z Raportu Autodesk 2023 State of Design and Make […]

Polskie spółki budowlane 2023 – Raport Deloitte

Przeanalizowaliśmy Raport Deloitte pod kątem trendów i wyzwań dla budownictwa infrastrukturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem hydrotechniki. Sprawdź, co udało nam się odczytać z Raportu poza rankingiem największych firm budowlanych w Polsce. Budownictwo kolejowe Krajowy Program Kolejowy (KPK) do 2030 roku, z perspektywą do 2032, jest głównym motorem napędowym rozwoju sektora kolejowego w Polsce. Program zakłada przeznaczenie […]

Fit for 55 a infrastruktura

Unia Europejska, w walce ze zmianami klimatycznymi, uruchamiła pakiet „Fit for 55”. To inicjatywa, która ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Ambitny plan wpisuje się w szersze zaangażowanie UE, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Gdzie w tym miejsce dla BIM a tym bardziej dla hydrotechniki? […]

Przewiń na górę