Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Hydrotechnika, BIM, Digital Twin, nadzory

HydroBIM to nowoczesne, multi-dyscyplinarne biuro projektowe, skupiające inżynierów hydrotechników, projektantów drogowych, modelarzy BIM, geodetów, specjalistów GIS,  LiDAR i fotogrametrii. Naszą specjalnością jest stosowanie metodyki BIM w hydrotechnice. 

Aby poznać szczegóły oferty przewiń stronę lub wybierz obszar działalności HydroBIM z listy poniżej:

Podwykonawstwo hydrotechniki i hydrologii w projektach kolejowych

pozwolenie wodnoprawne

Szukasz wsparcia inżynierów hydrotechników  w projekcie infrastruktury liniowej?

Dzięki HydroBIM uzyskasz je  nie tracąc czasu i pieniędzy na rekrutację rzadko spotykanych na rynku ekspertów BIM w hydrotechnice. Wybrane usługi:

HydroBIM to wyspecjalizowany podwykonawca branży hydrotechnicznej i hydrologicznej

Pobierz PDF…

Najwyższej jakości projekty dzięki BIM i technologiom cyfrowym

Biuro projektowe HydroBIM specjalizuje się w opracowaniu nowoczesnych  projektów hydrotechnicznych. Wykorzystujemy technologie cyfrowe i najnowsze oprogramowanie, między innymi Autodesk AEC Collection i Bentley Software Systems:

Dostarczamy projekty najwyższej jakości dzięki zastosowaniu metodyki BIM 

Już na etapie projektowania eliminujemy kolizje i zagrożenia, które mogą opóźnić lub zwiększyć koszty realizacji przedsięwzięcia. 

Tworzymy wirtualny, trójwymiarowy model budowli, który jest zintegrowany z danymi GIS. To pozwala:

 • lepiej zrozumieć założenia projektu

 • śledzić etapy realizacji inwestycji

 • usprawnić konsultacje społeczne

 • wspomagać działania informacyjne i PR

HydroBIM to cyfrowa inżynieria ery Przemysłu 4.0

Projekty hydrotechniczne

modelowanie BIM w infrastrukturze
 • Projektowanie i doradztwo w zakresie budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich
 • Projekty koncepcyjne,wariantowanie, symulacje 3D
 • Studia wykonalności
 • Rewitalizacja i renaturyzacja / przepławki dla ryb
 • Dokumentacja i wnioski o udzielenie DŚU, operaty wodnoprawne, KIP, PRNI
 • Zapobieganie powodziom i skutkom suszy
 • Inwentaryzacje urządzeń hydrologicznych i melioracyjnych z wykorzystaniem skanowania 3D z wykorzystaniem dronów
 • Wariantowanie w modelu BIM 3D
 

Wizualizacje 3D i symulacje wirtualne

wizualizacje 3d

Hydrotechnika oddziałuje na środowisko i infrastrukturę w  skali makro. Dzięki modelowaniu BIM i wykonanym przez Biuro Projektowe HydroBIM wizualizacjom 3D możliwe jest pokazanie, jak realizowany projekt wpłynie na zmiany w infrastrukturze, krajobrazie i środowisku. Pozwala to znacznie skrócić czas potrzebny na konsultacje społeczne i rozwiać wątpliwości. Zastosowanie modelowania BIM w hydrotechnice pozwala tworzyć atrakcyjne prezentacje 3D dla mediów, instytucji finansowych i organizacji ekologicznych.

Digital Twin dla infrastruktury

bim w infrastrukturze
 • Projektowanie i realizacja systemów zarządzania informacją o budowli
  • inwentaryzacja zasobów z wykorzystaniem skanowania 3D
  • przetwarzanie planów i rysunków do postaci cyfrowej
  • projektowanie i realizacja centralnego repozytorium danych cyfrowych (CDE)
  • integracja danych zewnętrznych w modelu centralnym
  • autorski interfejs użytkownika, oparty na modelu 3D i indywidualnych kartach obiektów
 • Wspomaganie zarządzania eksploatacją infrastruktury
 • Monitoring w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Symulacje i predykcje

Dowiedz się więcej o Digital Twin

Nadzór projektowy

bim manager
 • Nadzory inwestorskie i autorskie
  • Kontrola zgodności  realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy budowalnej
  • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i  materiałów 
  • odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 
  • udział w odbiorach gotowych obiektów 
  • Sprawdzenie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcie wad
 • Wsparcie BIM dla Inżyniera Kontraktu
 • Optymalizacja procesów budowlanych z wykorzystaniem symulacji 3D
 • Inspekcje z wykorzystaniem skanowania z drona
 • Optymalizacja procesów logistycznych
 •  Wirtualne Rady Budowy
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wybrane realizacje HydroBIM

Kliknij ilustrację lub tytuł i dowiedz się więcej

Ujście Koprzywianki do Wisły w Sandomierzu

Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

Na zlecenie AECOM opracowaliśmy projekt zastępczy dla realizacji zadania budowy wałów przeciwpowodziowych Sandomierza.

digital twin

Digital Twin Morskiego Portu Gdynia

Innowacyjny projekt zintegrowanego systemu zarządzania informacją cyfrową, aspirujący do BIM Level 3. Zleceniodawcą jest Zarząd Morskiego Portu w Gdyni

zbiornik szalejów

Zbiorniki przeciwpowodziowe Kotliny Kłodzkiej

Na zlecenie SWECO prowadziliśmy nadzór projektowy i opracowanie projektu zamiennego przy budowie zbiorników retencyjnych Szalejów i Krosnowice.

Przewiń na górę