Digital Twin w hydrotechnice

digital twin

Koncepcja „Cyfrowego Bliźniaka”, czyli Digital Twin jest ściśle związana z metodyką BIM. Cyfrowy Bliźniak to wirtualny model inwestycji, osadzony w rzeczywistych warunkach. Koncepcja Digital Twin opiera się na wykorzystaniu zalet i możliwości wielowymiarowego gromadzenia i przetwarzania danych, jakie daje do dyspozycji technologia BIM.

Jakie są korzyści z zastosowania modelu Digital Twin?

W HydroBIM pracujemy wykorzystując metodykę BIM i filozofię Digital Twin, ponieważ zależy nam na

  • jakości
  • szybkości
  • efektywnej organizacji pracy

Posługujemy się zdigitalizowaną dokumentacją, którą przekształcamy do cyfrowego modelu 3D. Taki model orientujemy w przestrzeni rzeczywistej, korzystając z integracji danych GIS i BIM. Wykorzystując technologię LiDAR i cyfrową geodezję uzyskujemy jeszcze lepszy stopień dokładności w odwzorowaniu terenu i warunków rzeczywistych, w jakich realizowany będzie, lub jest, projekt.

Korzyści to:

  • lepsze zrozumienie idei projektu, dzięki osadzeniu w wirtualnym środowisku rzeczywistym
  • detekcja zagrożeń, ryzyk i kolizji, co pozwala zapobiegać opóźnieniom i stratom finansowym na etapie realizacji
  • zastosowanie wirtualnego modelu pozwala na testowanie różnych opcji rozwiązań problemów i wybranie najkorzystniejszej
  • ułatwienie komunikacji , wymiany danych i raportowania w rozproszonych zespołach
  • zarządzanie informacją w całym cyklu życia budowli

Jak wykorzystać zalety Digital Twin w projektach hydrotechnicznych?

Opisane wyżej etapy tworzenia modelu ceyfrowego bliźniaka to:

  • modelowanie – stworzenie elementów modelu na podstawie danych projektowych
  • konstrukcja modelu – zintegrowanie danych z różnych źródeł i połączenie w jednorodnym modelu 3D

Dobrym przykładem na wykorzystanie zalet Digital Twin jest realizacja założeń ekologicznych. W realizacji projektów budowli hydrotechnicznych duże znaczenie mają uwarunkowania środowiskowe. Z natury rzeczy tego typu projekty zlokalizowane są zwykle na dużym obszarze i w pobliżu zbiorników wodnych. Realizacja założeń środowiskowych jest jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed wykonawcą. Integracja i analiza chmury punktów pozyskanej z nalotu LiDAR pozwala na sprawną analizę i wybór optymalnego wariantu realizacji prac ziemnych, które są jednym z głównych centrów kosztów w realizacji inwestycji hydrotechnicznych.

Ważne jest opracowanie harmonogramów uwzględniających możliwe sloty czasowe prac i wizualizacje proponowanych rozwiązań. Takie wykorzystanie zalet Cyfrowego Bliźniaka pozwala na efektywne i sprawne konsultacje z organizacjami ekologicznymi i mieszkańcami. Operując na modelu Inwestor i Wykonawca mogą rozwiać ewentualne wątpliwości lub łatwiej znaleźć rozwiązanie problemu.

Digital Twin na etapie eksploatacji budowli hydrotechnicznych

Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka w hydrotechnice przy eksploatacji i monitoringu obiektów hydrotechnicznych to przyszłość. Jednak wszystko wskazuje, że bliska. Rozwój systemu ISOK pozwala na wykorzystanie wielu źródeł danych do planowania, zarządzania i monitoringu ryzyka powodziowego w Kraju. Można postawić tezę, że technologia BIM i modele Digital Twin już niedługo mogą stać się ważnym elementem tego procesu.

Digital Twin w hydrotechnice
Przewiń do góry