Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Biała w Tarnowie

cyfrowy bliźniak wały tarnów

Kontrakt : 3D2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w gm. Tarnów w m. Tarnów

Modernizacja i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych w Tarnowie

Na zlecenie AECOM i we współpracy ze SKANSKA opracowujemy projekt koordynacyjny inwestycji, której celem jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego Tarnowa. Oprócz poprawy ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców gminy i miasta Tarnów ważnym elementem projektu jest wzmocnienie zabezpieczenia zakładów Azoty Tarnów.

W opracowaniu wykorzystujemy w praktyce metodykę BIM i koncepcję Cyfrowego Bliźniaka.

  • Opracowujemy szczegółowe modele 3D obiektów
  • W modelu inwestycji w BIM integrujemy projekt z danymi GIS z różnych źródeł i pozyskanymi z LiDAR
  • Wykorzystując oprogramowanie Autodesk Infraworks, Civil i Revit stworzyliśmy autorskie rozwiązanie pozwalające szybko i łatwo uzyskać kompletne i szczegółowe informacje o każdym zamodelowanym obiekcie
  • Zgromadzone dane pozwalają na eliminację ryzyk i kolizji oraz efektywne zaplanowanie, realizację i monitoring przebiegu prac budowlanych
  • Inofrmacje są dostępne zarówno dla Inwestora jak i Generalnego Wykonawcy i mogą być wykorzystane w całym cyklu życia budowli.

rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Tarnów

Powiązane treści:

Przewiń na górę