Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Zbiornik Młynówka

zbiornik młynówka

Zbiornik Młynówka, informacje:

Opis projektu

 • Prace geodezyjno – pomiarowe przy wykorzystaniu skaningu laserowego.
  • wykorzystaliśmy drony do pomiarów geodezyjno – fotogrametrycznych
  • wprowadziliśmy dane geodezyjne do modelu cyfrowego 3D
  • na potrzeby zamówienia opracowaliśmy wielowarstwową dokumentację 2D
 • Opracowanie czterech możliwych wariantów inwestycji z wykorzystaniem wizualizacji 3D na potrzeby konsultacji społecznych

Korzyści z zastosowania technologii BIM w zadaniu Zbiornik Młynówka

 • Znaczne przyspieszenie prac geodezyjno-pomiarowych. Z 3 miesięcy do 3 dni
 • Wysoka dokładność pomiarów daje możliwość przygotowania dokładnej i pozbawionej błędów dokumentacji projektowej
 • Wielowarstwowa dokumentacja pozawala na szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń i kolizji w infrastrukturze projektu
 • Wizualizacja 3D pozawala zainteresowanym stronom lepiej zrozumieć kontekst inwestycji i jasno zilustrować konsekwencje podejmowanych decyzji
 • Obrazowe przedstawienie inwestycji pozwala na znaczne skrócenie czasu konsultacji społecznych
Przewiń na górę