Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Kontrakty - doświadczenie w hydrotechnice

Poprawa zdolności retencyjnej rzeki Wirowa

Opracowaliśmy dokumentację projektową,  wraz z projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem oraz kosztorysem dla kompleksowego remontu jazu na rzece Wirowa

więcej…

Modernizacja linii kolejowej 408 i 409 Szczecin – granica Państwa

zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie branży hydrologicznej i hydrotechnicznej dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409”

więcej…

System zarządzania informacją cyfrową dla Zarządu Portu Gdynia

W technologii BIM opracowujemy cyfrowy model 3D nabrzeży i nasycamy go informacją niegeomentyczną.

  • Przeprowadziliśmy inwentaryzację danych metodą Scan to BIM
  • Projektujemy i wykonujemy system zarządzania informacją, oparty o autorskie rozwiązanie karty obiektu
potok gogołówka

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie Wisłoki

 

zbiornik młynówka

Zbiornik Młynówka

Na zlecenie RZGW Rzeszów wykonaliśmy między innymi:

  • prace geodezyjno–pomiarowe z wykorzystaniem skaningu laserowego
  • obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne z wykorzystaniem modelowania dwuwymiarowego,
  • przestrzenny model informacyjny 3D w technologii BIM, na potrzeby wariantowania lokalizacyjnego i technologicznego

wał sanu

 

Wał Sanu

Na zlecenie AECOM Polska opracowaliśmy pełną dokumentację projektową w technologii i metodyce BIM

wał opaskowy

 

Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

Zadanie nr 3 wał opaskowy Kontrakt : 3B.1/1

Dla AECOM Polska prowadzimy nadzór projektowy dla zadania i opracowaliśmy wizualizację 3D

wał opaskowy Koprzywianki

 

Zabezpieczenie wałów Koprzywianki

Zadanie nr 4 wał opaskowy Kontrakt : 3B.1/1

Wykonaliśmy inwentaryzację powykonawczą z wykorzystaniem BIM i fotogrametrii

zbiornik szalejów

 

Suchy zbiornik Szalejów Górny

Projekt Ochrona Przeciwpowodziowa w Dorzeczu Odry i Wisły.

Na zlecenie Sweco prowadzimy nadzór projektowy i opracowujemy projekt zastępczy.

Przewiń na górę