Doświadczenie w hydrotechnice

Doświadczenie w hydrotechnice zdobywamy realizując prace projektowe przy największych inwestycjach hydrotechnicznych w Polsce.

zbiornik młynówka

Zbiornik Młynówka

Na zlecenie RZGW Rzeszów wykonaliśmy między innymi:

  • prace geodezyjno–pomiarowe z wykorzystaniem skaningu laserowego
  • obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne z wykorzystaniem modelowania dwuwymiarowego,
  • przestrzenny model informacyjny 3D w technologii BIM, na potrzeby wariantowania lokalizacyjnego i technologicznego

wał sanu

 

Wał Sanu

Na zlecenie AECOM Polska opracowaliśmy pełną dokumentację projektową w technologii i metodyce BIM

wał opaskowy

 

Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

Zadanie nr 3 wał opaskowy Kontrakt : 3B.1/1

Dla AECOM Polska prowadzimy nadzór projektowy dla zadania i opracowaliśmy wizualizację 3D

wał opaskowy Koprzywianki

 

Zabezpieczenie wałów Koprzywianki

Zadanie nr 4 wał opaskowy Kontrakt : 3B.1/1

Wykonaliśmy inwentaryzację powykonawczą z wykorzystaniem BIM i fotogrametrii

zbiornik szalejów

 

Suchy zbiornik Szalejów Górny

Projekt Ochrona Przeciwpowodziowa w Dorzeczu Odry i Wisły.

Na zlecenie Sweco prowadzimy nadzór projektowy i opracowujemy projekt zastępczy.

gmina brzostek gogołówka

Potok Gogołówka

W ramach wygranego przetargu PGW Wody Polskie opracowujemy kompletny projekt budowlany, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, wraz z kosztorysem

Przewiń do góry