Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Zabezpieczenie wałów Koprzywianki.

wał opaskowy Koprzywianki

Zadanie nr 4. Kontrakt : 3B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza.

Wały opaskowe rzeki Koprzywianki

Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza zadanie nr 4 wał opaskowy. Kontrakt : 3B.1/1

Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400.

Inwestycja polega na modernizacji lewego wału o długości ok. 12,9 km i prawego wału o długości ok. 14,4 km rzeki Koprzywianka.

Prace budowlane obejmują:

  • wykonanie uszczelnienia wału w postaci stalowej ścianki szczelnej lub w postaci przesłony przeciwfiltracyjnej,
  • wykonanie prac ziemnych związanych z realizacją nasypów, ułożeniem bentomaty, humusowaniem i obsiewem trawą,
  • modernizacja istniejących przepustów oraz wykonanie dróg technologicznych na koronie wału i częściowo na zawalu.

HydroBIM wykonało inwentaryzacje powykonawczą sekcji III z wykorzystaniem dronów i danych fotogrametrycznych.

Ujście Koprzywianki do Wisły w Sandomierzu
Ujście rzeki Koprzywianki do Wisły w Sandomierzu. Fot: Regan1973 CC BY-SA 4.0
Przewiń na górę