Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

LiDAR 3D w budownictwie liniowym

drony w budownictwie lidar 3d

Czasy, kiedy praca geodety kojarzyła się z tyczką i miarką to już historia. Geodezja przechodzi cyfrową transformację i z powodzeniem korzysta z tachimetrów laserowych i systemu GPS. W budownictwie liniowym, gdzie odległości są liczone w dziesiątkach kilometrów, geodetę z powodzeniem mogą zastąpić drony. Tradycyjna tachimetria ustępuje pola fotogrametrii i LiDAR 3D ALS

LiDAR 3D ALS – co to takiego?

Rozszyfrujmy akronimy: Light Detection And Ranging to system działający na zasadzie laserowego pomiaru odległości. Różnica w stosunku do tradycyjnego tachimetru polega na gęstości terenowych punktów pomiarowych. Laser pracuje z dużą częstotliwością, dzięki czemu uzyskuje się pseudo-ciągłą reprezentację przestrzenną skanowanego terenu. Prędkość światła robi różnicę!

ALS to Airborne Laser Scanning, czyli lotniczy skaning laserowy. Poprzez zorientowanie przestrzenne w systemie GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ze skaningu lotniczego po obróbce komputerowej otrzymujemy georeferencyjną chmurę punktów.

Czym jest chmura punktów?

Fundamentalne różnice pomiarów tradycyjnych a wykonywanych metodą LIDAR 3D to ilość i tempo zbieranych danych. Dzięki zastosowaniu obrotowej głowicy laserowej pomiary prowadzone są płaszczyznowo, co w połączeniu z liniowym przemieszczaniem się drona pozwala otrzymać chmurę punktów. Otrzymujemy miliony punktów z jednego kilkunastominutowego przelotu. Dzięki temu możemy zwiększyć zakres pomiarów, co pozwala wyeliminować braki (przeoczenia w pomiarze tradycyjnym) i konieczność ponownych wyjazdów w teren na tak zwane domiary.

Prace kameralne są prowadzone w 3D a dopiero efektem końcowym są zestawienia tabelaryczne czy płaskie rysunki.

Po przetworzeniu danych pomiarowych otrzymujemy trójwymiarowy model przestrzenny, który dzięki narzędziom BIM możemy zintegrować z dokumentacją projektową lub wykonawczą.

Czy dane LiDAR są dokładne?

LiDAR 3D pozwala uzyskać wysoką dokładność pomiarów, nawet przy bujnej roślinności. Dzięki zorientowaniu przestrzennemu (georeferencji) otrzymujemy niespotykaną dotychczas dokładność odtworzenia stanu istniejącego. Taka dokładność i jakość danych jest niemożliwa do uzyskania metodami tradycyjnymi. Dane z LiDAR 3D można wykorzystać do:

  • obliczania objętości mas ziemnych
  • monitoringu zużycia zapasów, na przykład kruszywa
  • okresowych porównań powierzchni w celu zbadania objętości wykonywanych robót
lidar 3d
Ilustracja pokazuje wycinek mapy różnicowej, na której widać, gdzie ile materiału zostało dosypanego lub zdjętego, zgodnie z legendą

Jakie korzyści z LiDAR 3D pozwala uzyskać HydroBIM?

  • Prawidłowe i dokładne opisanie stanu zerowego daje solidne podstawy do rozpoczęcia prac wykonawczych.
  • Monitorowanie postępu robót budowlanych
  • Potwierdzanie oświadczeń wykonawców i kontrolowanie kosztów kontraktu
  • Opracowanie atrakcyjnych wizualnie i rzetelnych merytorycznie raportów na potrzeby wewnętrzne, zewnętrzne i konsultacji społecznych

A to jedynie początek listy korzyści!

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje, jak zespół HydroBIM wspomaga wykonawców w zakresie wykorzystania LiDAR 3D i metodyki BIM dla poprawienia zyskowności inwestycji lub kontraktu

LiDAR 3D w budownictwie liniowym
Przewiń na górę