Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Aktualności

Aktualności BIM i hydrotechniki z Polski i świata. Trendy, nowości, zastosowania. Cyfrowy Bliźniak dla Infrastruktury – zastosowanie i korzyści.

Operat wodnoprawny w projektach infrastruktury

Operat wodnoprawny stanowi jeden z niezbędnych składników wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku projektów infrastruktury liniowej, wpływ takich inwestycji na środowisko wodne jest po pierwsze nieunikniony, po drugie wielowymiarowy. Dlatego prawidłowe przygotowanie operatu wodnoprawnego ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia całej inwestycji.  Operat wodnoprawny w projektach kolejowych. Projekty kolejowe, ze względu na specyfikę i skomplikowaną […]

SCALGO Live w projektowaniu infrastruktury

Zadaniem HydroBIM, jako podwykonawcy robót hydrologicznych i hydrotechnicznych przy obecnie realizowanych projektach CPK, jest między innymi efektywne projektowanie odwodnień i przepustów. Współpraca międzybranżowa w tych projektach jest wyjątkowo złożona, dlatego procentuje nasze doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami technologii BIM. Brakowało nam jednak oprogramowania, które pomoże projektować obiekty hydrotechniki tam, gdzie przyniosą one optymalne korzyści dla […]

Modelowanie BIM w projektach infrastruktury

Wraz z publikacją (7 lipca 2023) polskiej wersji językowej PN-EN ISO 19650-1:2019-02, pojawia się nadzieja, że modelowanie BIM (Building Information Modeling) ma większe szanse stać się stałym elementem projektowania, budowy i zarządzania w projektach infrastruktury liniowej. W HydroBIM specjalizujemy się w hydrotechnice, a ostatnio pracując jako podwykonawca w projektach kolejowych CPK, zdobyliśmy kompetencje w infrastrukturze […]

Oprogramowanie Autodesk Revit i BIM w infrastrukturze

Oprogramowanie Autodesk REVIT jest często wymieniane jako jedno z podstawowych narzędzi projektowania w BIM. Jak wiele razy podkreślamy na hydrobim.pl, utożsamianie metodyki Building Information Modeling z jakąkolwiek platformą software’ową jest błędem. Program Autodesk Revit jest jednym z narzędzi, które wykorzystujemy w HydroBIM w procesie modelowania informacji o budowli. Do czego służy Autodesk Revit? Program Revit […]

Wdrożenie BIM krok po kroku

BIM, czyli Building Information Modeling, definiuje proces tworzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi danego projektu budowlanego. W teorii wdrożenie BIM w projektach infrastruktury liniowej przynosi liczne korzyści, takie jak poprawa efektywności, lepsza koordynacja, optymalizacja kosztów i zwiększenie jakości projektu a w konsekwencji budowli.  Krok 1. Decyzja: wdrażamy BIM Jednym z powodów, które hamują wdrożenie BIM jest… […]

BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi w Polsce

Podczas, gdy rozmawia się w Polsce o technologii BIM w kontekście CPK i obwodnicy Zatora mamy wrażenie, że pomijane jest znaczenie BIM w hydrologii i hydrotechnice. Jakie są zalety BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi? BIM pozwala na lepsze planowanie, analizowanie i monitorowanie wszelkich aspektów związanych z gospodarką wodną. To innowacyjne podejście pozwala na bardziej świadome […]

Przewiń na górę