Aktualności

Krajowy Program Żeglugowy do 2030

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 jest dokumentem rządowym, opracowanym pod koniec 2021 i skierowanym do konsultacji społecznych w styczniu 2022. Rząd zdecydował się opracować Krajowy Program Żeglugowy, zwany w skrócie „KPŻ 2030” aby nadrabiać zaległości które wytworzyły się między Polską a innymi krajami europejskimi w zakresie funkcjonowania śródlądowych dróg wodnych. Potrzeba opracowania takiego dokumentu […]

Mała retencja na terenach górskich

Dla nikogo chyba nie jest tajemnicą, że retencja na terenach górskich jest utrudniona. Ukształtowanie powierzchni sprawia, że wody opadowe spływają do strumieni i potoków górskich szybciej, niż na równinach. Według statystyk w Polsce tylko 3% powierzchni spełnia unijne kryteria obszarów górskich, czyli wysokość ponad 500 m.npm, jednak są to miejsca o największej sumie opadów atmosferycznych […]

Perspektywy rozwoju dróg wodnych w Polsce do roku 2030

Podczas organizowanego przez PGW Wody Polskie Kongresu Wodnego, który odbył się 25 października 2022, jeden z paneli dyskusyjnych zatytułowany był „Przyszłość żeglugi śródlądowej a racjonalna gospodarka wodna”. Dyskutanci, wśród których byli przedstawiciele IMGW, Ministerstwa Infrastuktury, Komisji Europejskiej, Inland Navigation Europe i Danube Comission, rozmawiali o szansach i zagrożeniach dla rozwoju żeglugi śródlądowej w powiązaniu z […]

Zwiększamy zdolności retencyjne w Zlewni Przemyśl

Na zlecenie PGW Wody Polskie przygotujemy dokumentację techniczną niezbędną do remontu i przebudowy budowli piętrzących na terenie Zlewni Przemyśl. Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności retencyjnych i podniesienie poziomu wód gruntowych terenów sąsiadujących z potokami Olchowiec i Stawisko oraz poprawa warunków środowiskowych, z uwzględnieniem możliwości migracji ryb. Zdolności retencyjne – co to takiego? Wydawać by się […]

Prace przedprojektowe w gminie Brzostek zakończone!

Prawie miesiąc przed terminem zakończyliśmy prace przedprojektowe dla zadania „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 700 m oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m.” w gminie Brzostek. Dziewiątego września przekazaliśmy kompletną dokumentację przedprojektową. Zamawiający przyjął prace przedprojektowe bez zastrzeżeń. Na czym polegały prace przedprojektowe? Na zamówienie Gminy […]

Morski Port Gdynia S.A. wdraża Digital Twin

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA i konsorcjum kierowane przez HydroBIM sp. z o.o. zawarły 5 sierpnia 2022 roku umowę na realizację sytemu zarządzania informacją „Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia„. Przedsięwzięcie, realizowane w technologii BIM, ma na celu budowę systemu informatycznego wspomagającego efektywne zarzadzanie informacją cyfrową według koncepcji Smart Port. Założenia projektu Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia Celem […]

Przewiń na górę