Aktualności

Jak BIM wspiera zespół Inżyniera Kontraktu?

Funkcja Inżyniera Kontraktu nie wynika z polskiego prawa budowlanego, a z warunków kontraktowych FIDIC. Te z kolei są wymagane przy inwestycjach finansowanych ze środków unijnych lub Banku Światowego. Dlatego nie wystarczy nadzór inwestorski. Prawo zamówień publicznych określa zakres zadań, uprawnienia i procedury związane z wyborem Inżyniera Kontraktu, który jest także odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie finansowe […]

Mała retencja a Program Inwestycji Strategicznych 2022

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład to Edycja trzecia jest przeznaczona dla gmin, powiatów, związków międzygminnych i związków powiatowo-gminnych, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Na liście zadań, na które można uzyskać dofinansowanie, jest „gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie„. Projektowanie systemów retencji wody to jedna ze specjalności Biura Projektowego HydroBIM. Celem […]

Gmina Brzostek – HydroBIM wykona dokumentację przedprojektową

Wracamy do Gminy Brzostek! W styczniu nasz Zespół rozpoczął prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 700 m oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m”. To trzeci etap zadania obejmującego budowę obwałowania rzeki Wisłoka, dla ochrony przeciwpowodziowej Gminy i miasta […]

Projekt Głęboka, Gmina Jeżowe, zakończony!

Gmina Jeżowe jest mocno zainteresowana budową wałów przeciwpowodziowych, bo aktualnie teren wzdłuż potoku Jeżówka (Głęboka) nie jest chroniony w sposób dostateczny przed powodzią. Teraz ciek nie ma obwałowań, a sąsiadujące z nim tereny są cyklicznie podtapiane. Tuż przed końcem 2021 roku zakończyliśmy prace projektowe przy opracowaniu wariantów realizacji inwestycji „Budowa lewego wału o długości 2163 […]

Eksploatacja obiektów budowlanych w Cyfrowym Bliźniaku

Budowle infrastruktury materialnej, tak jak każde inne, należy eksploatować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to między innymi okresowe przeglądy, prace konserwacyjne, naprawy i sprawne reagowanie w wypadku sytuacji nadzwyczajnych. Prawidłowa eksploatacja obiektów budowlanych infrastruktury materialnej jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i bezpieczeństwa w skali gmin, powiatów, województw i wreszcie całego państwa. W HydroBIM […]

Przewiń do góry