Aktualności

Morski Port Gdynia S.A. wdraża Digital Twin

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA i konsorcjum kierowane przez HydroBIM sp. z o.o. zawarły 5 sierpnia 2022 roku umowę na realizację sytemu zarządzania informacją „Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia„. Przedsięwzięcie, realizowane w technologii BIM, ma na celu budowę systemu informatycznego wspomagającego efektywne zarzadzanie informacją cyfrową według koncepcji Smart Port. Założenia projektu Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia Celem […]

Projekt koncepcyjny w hydrotechnice

Projekt koncepcyjny bywa niedoceniany. Niesłusznie. Dobrze opracowana, wielowariantowa koncepcja pozwala uniknąć wielu problemów, zarówno przy uzyskiwaniu wymaganych decyzji administracyjnych jak i podczas etapu realizacji. W HydroBIM do opracowania projektu koncepcyjnego od początku stosujemy technolgie cyfrowe i metodykę BIM. Jak powstaje i co zawiera projekt koncepcyjny? Projekt koncepcyjny jest odpowiedzią na pytanie inwestora, czy planowana inwestycja […]

Tomasz Rajpold podpowiada, jak zacząć z BIM

Po bardzo dobrze przyjętym wywiadzie z Tomaszem Rajpoldem na temat podstaw metodyki BIM, który „Energetyka Wodna” opublikowała w numerze 4/2021, w najnowszym wydaniu czasopismo publikuje tekst Tomasza, który radzi, jak zacząć z BIM. BIM na etapie projektowania Prezes HydroBIM w swoim tekście skupia się na korzyściach z zastosowania BIM w fazie projektowania inwestycji. HydroBIM jest […]

Smart port – kiedy port jest inteligentny?

Smart Port to model zarządzania portem, w którym technologie informatyczne wykorzystywane są do zbierania i przetwarzania danych, dla podniesienia efektywności operacji logistycznych i zarządzania infrastrukturą portu. Inteligentny port integruje rozproszone dane w modelu centralnym. Agregacja wielowątkowych danych historycznych i aktualnych pozwala na: wyciąganie wniosków z analizy danych historycznych syntetyczne spojrzenie na sytuację aktualną predykcje i […]

Jak napisać EIR, czyli wymagania informacyjne Zamawiającego?

Wymagania Informacyjne Zamawiającego to jeden z kluczowych dokumentów BIM. Jak nazwa wskazuje, za sporządzenie EIR odpowiada Zamawiający, zwykle jest to Inwestor. Staranne przygotowanie wymagań informacyjnych BIM jest konieczne, aby projektowanie i realizacja inwestycji według reguł metodyki BIM było efektywne i przyniosło realne zyski. EIR to dokument, do którego odnoszą się kolejne etapy procesu, jednak nie […]

Jak wykorzystać drony w budownictwie?

Postrzeganie drona jako rekreacyjnej zabawki to daleko idące uproszczenie. Te bezzałogowe statki powietrzne (BSP) dzięki swoim unikalnym możliwościom bardzo dobrze sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych. Poznaj, jakie korzyści dają drony w budownictwie infrastrukturalnym. Dowiedz się, jak wykorzystać dane pozyskane dzięki dronom. „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” pisał Mickiewicz w Odzie do młodości. Pewnie jesteśmy […]

Przewiń na górę