Cyfryzacja budownictwa

Transformacja cyfrowa w budownictwie

Transformacja cyfrowa w budownictwie wiąże się bezpośrednio z wdrożeniami BIM. Metodyka BIM w Polsce ma szerokie grono zwolenników i propagatorów. Uczelnie kształcą inżynierów BIM na studiach magisterskich i podyplomowych. Polscy specjaliści z sukcesem uczestniczą w międzynarodowych projektach BIM. Jednak branża budowlana, a szczególnie projekty infrastruktury liniowej, są zwolennikami BIM raczej w teorii. Czy w 2022 […]

Jak napisać EIR, czyli wymagania informacyjne Zamawiającego?

Wymagania Informacyjne Zamawiającego to jeden z kluczowych dokumentów BIM. Jak nazwa wskazuje, za sporządzenie EIR odpowiada Zamawiający, zwykle jest to Inwestor. Staranne przygotowanie wymagań informacyjnych BIM jest konieczne, aby projektowanie i realizacja inwestycji według reguł metodyki BIM było efektywne i przyniosło realne zyski. EIR to dokument, do którego odnoszą się kolejne etapy procesu, jednak nie […]

BIM Manager i zarządzanie projektem budowlanym

Nowy zawód i popularny kierunek studiów podyplomowych. Czym zajmuje się BIM Manager i jakie są jego kompetencje? Na czym polega rola BIM Managera w procesie zarządzania realizacją projektu budowlanego? Zawód: BIM Manager W środowisku projektantów i architektów trwa dyskusja, czy to zawód a może raczej zestaw kompetencji. W praktyce nie ma to większego znaczenia, ponieważ […]

Jak BIM usprawnia nadzór inwestorski w 2023?

Obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego występuje w przypadku robót o wysokim stopniu skomplikowania lub robót o istotnym wpływie na środowisko naturalne. Prawo budowlane wymaga włączenia do zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego na przykład dla budowli hydrotechnicznych, w których specjalizuje się HydroBIM. Z jednej strony podnosi to koszty inwestycji, z drugiej wpływa na jej efektywność. Wielu Inwestorów zastanawia […]

Jak BIM wspiera zespół Inżyniera Kontraktu?

Funkcja Inżyniera Kontraktu nie wynika z polskiego prawa budowlanego, a z warunków kontraktowych FIDIC. Te z kolei są wymagane przy inwestycjach finansowanych ze środków unijnych lub Banku Światowego. Dlatego nie wystarczy nadzór inwestorski. Prawo zamówień publicznych określa zakres zadań, uprawnienia i procedury związane z wyborem Inżyniera Kontraktu, który jest także odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie finansowe […]

Przewiń na górę