Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Cyfryzacja budownictwa

Cyfryzacja budownictwa w Polsce. Plany, przepisy, mapa drogowa wdrożenia BIM w budownictwie

Jak AECOM Polska ocenia współpracę z HydroBIM?

O współpracy HydroBIM i AECOM przy realizacji projektów ochrony przeciwpowodziowej w południowej Polsce rozmawiamy z Dyrektor Moniką Irlik-Piwowar i Zastępcą Dyrektora Barbarą Chammas, które kierują Działem Zasobów Wodnych, Środowiska i Energii w AECOM Polska Sp. z o.o.  Okazją do rozmowy jest zakończenie dużych projektów ochrony przeciwpowodziowych w Sandomierzu i Tarnowie, gdzie spółka HydroBIM współpracowała z […]

BIM w CPK

Projekt CPK jest unikalny w Polsce także pod względem zastosowania metodyki BIM. BIM w CPK jest dowodem na to, że metodyki tej nie da się wprowadzić częściowo albo “na próbę”. To jest strategiczna decyzja na najwyższych szczeblach organizacji.   Inwestor od początku wiedział, że zarządzanie tak ogromnym przedsięwzięciem bez jasnego określenia zasad i wymagań dotyczących przepływu […]

Czy nadzór autorski może sprawować inny projektant?

Często pojawia się pytanie, czy nadzór autorski może być sprawowany przez projektanta, który nie jest jego twórcą? Chociaż odpowiedź jest prosta i jednoznaczna, to często pojawiają się wątpliwości. Obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego Według ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane, nie istnieje bezwzględny obowiązek dla projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Obowiązek ten […]

Raport Autodesk 2023 – omówienie

Raport Autodesk za rok 2023 koncentruje się tematach transformacji cyfrowej, zrównoważonym rozwoju i zarządzania talentami. Raport został opracowany przez Autodesk we współpracy z Ipsos, z wykorzystaniem danych z ankiety przeprowadzonej wśród 2,565 liderów i ekspertów z branży architektury, inżynierii, budownictwa oraz projektowania i produkcji. Najważniejsze wnioski z Raportu Autodesk 2023 State of Design and Make […]

Fit for 55 a infrastruktura

Unia Europejska, w walce ze zmianami klimatycznymi, uruchamiła pakiet „Fit for 55”. To inicjatywa, która ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Ambitny plan wpisuje się w szersze zaangażowanie UE, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Gdzie w tym miejsce dla BIM a tym bardziej dla hydrotechniki? […]

Pozwolenie wodnoprawne

Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji infrastrukturalnych w Polsce jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane przez polskie prawo dla inwestycji infrastrukturalnych, związanych z korzystaniem z wód i wykonaniem urządzeń wodnych. Bez niego inwestycja nie może być zrealizowana. Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane? Pozwolenie wodnoprawne to wymóg prawny określony w prawie wodnym, dotyczący […]

Przewiń na górę