Cyfryzacja budownictwa

Jak napisać EIR, czyli wymagania informacyjne Zamawiającego?

Wymagania Informacyjne Zamawiającego to jeden z kluczowych dokumentów BIM. Jak nazwa wskazuje, za sporządzenie EIR odpowiada Zamawiający, zwykle jest to Inwestor. Staranne przygotowanie wymagań informacyjnych BIM jest konieczne, aby projektowanie i realizacja inwestycji według reguł metodyki BIM było efektywne i przyniosło realne zyski. EIR to dokument, do którego odnoszą się kolejne etapy procesu, jednak nie […]

BIM Manager i zarządzanie projektem budowlanym

Nowy zawód i popularny kierunek studiów podyplomowych. Czym zajmuje się BIM Manager i jakie są jego kompetencje? Na czym polega rola BIM Managera w procesie zarządzania realizacją projektu budowlanego? Zawód: BIM Manager W środowisku projektantów i architektów trwa dyskusja, czy to zawód a może raczej zestaw kompetencji. W praktyce nie ma to większego znaczenia, ponieważ […]

Jak BIM usprawnia nadzór inwestorski w 2022?

Inwestycje hydrotechniczne są przykładem robót, gdzie konieczny jest nadzór inwestorski. Prawo budowlane wymaga włączenia do zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego dla tego typu budowli. Z jednej strony podnosi to koszty inwestycji, z drugiej wpływa na jej efektywność. Wielu Inwestorów zastanawia sie, jak zoptymalizować ten koszt. Odpowiedzią jest cyfryzacja w budownictwie, a konkretnie metodyka BIM. Co to […]

Jak BIM wspiera zespół Inżyniera Kontraktu?

Funkcja Inżyniera Kontraktu nie wynika z polskiego prawa budowlanego, a z warunków kontraktowych FIDIC. Te z kolei są wymagane przy inwestycjach finansowanych ze środków unijnych lub Banku Światowego. Dlatego nie wystarczy nadzór inwestorski. Prawo zamówień publicznych określa zakres zadań, uprawnienia i procedury związane z wyborem Inżyniera Kontraktu, który jest także odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie finansowe […]

Mobilność w Cyfrowym Bliźniaku

Jak wykorzystać mobilność w Cyfrowym Bliźniaku HydroBIM? Eksploatacja budowli infrastruktury wymaga częstych wizyt w terenie. Podczas inspekcji terenowych zbierane są dane dotyczące stanu technicznego budowli. Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzanie informacji o obiekcie bezpośrednio z miejsca inspekcji. W Modelu Centralnym jest to możliwe, ponieważ użytkownik może połączyć się z systemem przez Internet. Dlatego, zamiast zapisywać co […]

Zarządzanie informacją w Cyfrowym Bliźniaku

Zarządzanie informacją w procesie inwestycji infrastrukturalnej może stanowić nie lada wyzwanie. Jest to spowodowane dużym rozproszeniem źródeł informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania projektem. Projekty infrastrukturalne są prowadzone na rozległym obszarze, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu kilometrów. Zintegrowanie danych GIS, środowiskowych, meteo i innych źródeł z projektem może być procesem uciążliwym i długotrwałym oraz narażonym na błędy. […]

Przewiń do góry