Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, specjalizujące się we wdrażaniu metodyki BIM w hydrotechnice

Cyfryzacja budownictwa

Cyfryzacja budownictwa w Polsce. Plany, przepisy, mapa drogowa wdrożenia BIM w budownictwie

Wdrożenie BIM krok po kroku

BIM, czyli Building Information Modeling, definiuje proces tworzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi danego projektu budowlanego. W teorii wdrożenie BIM w projektach infrastruktury liniowej przynosi liczne korzyści, takie jak poprawa efektywności, lepsza koordynacja, optymalizacja kosztów i zwiększenie jakości projektu a w konsekwencji budowli.  Krok 1. Decyzja: wdrażamy BIM Jednym z powodów, które hamują wdrożenie BIM jest… […]

Konsultacje społeczne w inwestycjach infrastrukturalnych

Konsultacje społeczne są obowiązkowe w przypadku inwestycji mających wpływ na środowisko. W praktyce oznacza to, że przy wszystkich inwestycjach infrastrukturalnych konsultacje społeczne powinny się odbyć. I tak dzieje się w rzeczywistości. Jednak forma i jakość tego typu spotkań często odbiega od oczekiwań uczestniczących w nich stron. W HydroBIM opracowujemy wnioski o udzielenie decyzji o środowiskowych […]

Inwentaryzacja budowlana: nowoczesne technologie i narzędzia

Inwentaryzacja budowlana to proces gromadzenia i analizowania danych dotyczących istniejących obiektów budowlanych oraz ich otoczenia. Jest to kluczowy element zarządzania infrastrukturą oraz planowania przyszłych inwestycji. Celem tego artykułu jest przedstawienie tradycyjnych i nowoczesnych metod inwentaryzacji budowlanej, omówienie technologii i narzędzi, które wspierają ten proces, oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w inwentaryzacji budowlanej na przykładzie opracowanego przez […]

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Nowoczesne inwestycje hydrotechniczne służą poprawie jakości życia ludności. Dawno minęły czasy betonowania rzek. Współczesna inżynieria wodna ma na uwadze zarówno zrównoważony rozwój gospodarczy jak i ochronę środowiska. Budowle hydrotechniczne muszą spełniać ostre wymogi środowiskowe i bezpieczeństwa, dlatego inspektor nadzoru inwestorskiego ma odpowiedzialne zadanie. W HydroBIM do nadzorów inwestorskich wykorzystujemy najnowsze rozwiązania cyfrowe, jak:  metodykę BIM,  […]

Transformacja cyfrowa w budownictwie

Transformacja cyfrowa w budownictwie wiąże się bezpośrednio z wdrożeniami BIM. Metodyka BIM w Polsce ma szerokie grono zwolenników i propagatorów. Uczelnie kształcą inżynierów BIM na studiach magisterskich i podyplomowych. Polscy specjaliści z sukcesem uczestniczą w międzynarodowych projektach BIM. Jednak branża budowlana, a szczególnie projekty infrastruktury liniowej, są zwolennikami BIM raczej w teorii. Czy w 2022 […]

Jak napisać EIR, czyli wymagania informacyjne Zamawiającego?

Wymagania Informacyjne Zamawiającego to jeden z kluczowych dokumentów BIM. Jak nazwa wskazuje, za sporządzenie EIR odpowiada Zamawiający, zwykle jest to Inwestor. Staranne przygotowanie wymagań informacyjnych BIM jest konieczne, aby projektowanie i realizacja inwestycji według reguł metodyki BIM było efektywne i przyniosło realne zyski. EIR to dokument, do którego odnoszą się kolejne etapy procesu, jednak nie […]

Przewiń na górę