Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Hydrotechnika

Hydrotechnika i inwestycje hydrotechniczne. Wykorzystanie metodyki BIM i Digital Twin w hydrotechnice.

Nadzór projektowy w Krosnowicach i Szalejowie Górnym

Spółka HydroBIM realizowała nadzór projektowy w trakcie budowy zbiorników przeciwpowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej. To część Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy a także środków budżetu państwa. W ramach projektu […]

HEC-RAS w projekcie Jazy Przemyśl

Dla Inwestora, którym jest PGW Wody Polskie, RZGW Rzeszów, Zarząd Zlewni w Przemyślu spółka HydroBIM realizuje zadanie ” Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie Zlewni Przemyśl” . Konkretnie jest to projekt przebudowy jazów na potokach Olchowiec i Stawisko. Oprogramowanie HEC-RAS wykorzystaliśmy, aby ustalić jak będzie zachowywała się woda w korycie […]

Paragraf 33a – interpretacja GGK

Dokument zatytułowany „Dobre praktyki dotyczące stosowania §33a rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków„, wydany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, to ważne źródło informacji dla specjalistów z branży GIS, ale nie tylko. Wydany 7 listopada 2023 roku, ma na celu wyjaśnienie i ułatwienie stosowania przepisów prawa wodnego oraz rozporządzeń […]

Pozwolenie wodnoprawne

Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji infrastrukturalnych w Polsce jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane przez polskie prawo dla inwestycji infrastrukturalnych, związanych z korzystaniem z wód i wykonaniem urządzeń wodnych. Bez niego inwestycja nie może być zrealizowana. Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane? Pozwolenie wodnoprawne to wymóg prawny określony w prawie wodnym, dotyczący […]

Operat wodnoprawny w projektach infrastruktury

Operat wodnoprawny stanowi jeden z niezbędnych składników wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku projektów infrastruktury liniowej, wpływ takich inwestycji na środowisko wodne jest po pierwsze nieunikniony, po drugie wielowymiarowy. Dlatego prawidłowe przygotowanie operatu wodnoprawnego ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia całej inwestycji.  Operat wodnoprawny w projektach kolejowych. Projekty kolejowe, ze względu na specyfikę i skomplikowaną […]

Zbiorniki retencyjne – czyli jak przeciwdziałać suszy?

Według Raportu 2020, opublikowanego przez GUS, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem wielkości odnawialnych zasobów słodkiej wody na jednego mieszkańca. Oznacza to, że w Polsce mamy niedobory wody. Jak temu zaradzić? Metodą na zwiększenie zasobów wody jest jej retencjonowanie. Wskaźnik retencji wody opadowej w Polsce, według danych rządowych wynosi 6,5%. Dla […]

Przewiń na górę