Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, specjalizujące się we wdrażaniu metodyki BIM w hydrotechnice

Hydrotechnika

Hydrotechnika i inwestycje hydrotechniczne. Wykorzystanie metodyki BIM i Digital Twin w hydrotechnice.

Zbiorniki retencyjne – czyli jak przeciwdziałać suszy?

Według Raportu 2020, opublikowanego przez GUS, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem wielkości odnawialnych zasobów słodkiej wody na jednego mieszkańca. Oznacza to, że w Polsce mamy niedobory wody. Jak temu zaradzić? Metodą na zwiększenie zasobów wody jest jej retencjonowanie. Wskaźnik retencji wody opadowej w Polsce, według danych rządowych wynosi 6,5%. Dla […]

Krajowy Program Żeglugowy do 2030

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 jest dokumentem rządowym, opracowanym pod koniec 2021 i skierowanym do konsultacji społecznych w styczniu 2022. Rząd zdecydował się opracować Krajowy Program Żeglugowy, zwany w skrócie „KPŻ 2030” aby nadrabiać zaległości które wytworzyły się między Polską a innymi krajami europejskimi w zakresie funkcjonowania śródlądowych dróg wodnych. Potrzeba opracowania takiego dokumentu […]

Perspektywy rozwoju dróg wodnych w Polsce do roku 2030

Podczas organizowanego przez PGW Wody Polskie Kongresu Wodnego, który odbył się 25 października 2022, jeden z paneli dyskusyjnych zatytułowany był „Przyszłość żeglugi śródlądowej a racjonalna gospodarka wodna”. Dyskutanci, wśród których byli przedstawiciele IMGW, Ministerstwa Infrastuktury, Komisji Europejskiej, Inland Navigation Europe i Danube Comission, rozmawiali o szansach i zagrożeniach dla rozwoju żeglugi śródlądowej w powiązaniu z […]

Prace przedprojektowe w gminie Brzostek zakończone!

Prawie miesiąc przed terminem zakończyliśmy prace przedprojektowe dla zadania „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 700 m oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m.” w gminie Brzostek. Dziewiątego września przekazaliśmy kompletną dokumentację przedprojektową. Zamawiający przyjął prace przedprojektowe bez zastrzeżeń. Na czym polegały prace przedprojektowe? Na zamówienie Gminy […]

Zapora Świnna Poręba i Jezioro Mucharskie

Zapora Świnna Poręba spiętrza wodę na rzece Skawie. W ten sposób powstał zbiornik o szczególnym znaczeniu przeciwpowodziowym dla doliny Skawy i oddalonego o 55 kilometrów Krakowa. Jezioro Mucharskie, bo taką nazwę przyjął zbiornik, ma za zadanie zapobiegać skutkom powodzi i stabilizować przepływy na Skawie. Poza tym zbiornik i zapora mają szanse stać się popularną atrakcją […]

Zbiornik Żelazny Most

Zbiornik Żelazny Most ostatnio przykuwa uwagę za sprawą katastrofy ekologicznej na Odrze. Według wiedzy na koniec sierpnia 2022 nie ma dowodów na to, że odpady wydobywcze z KGHM przyczyniły sie do zatrucia Odry. Tak czy inaczej Żelazny Most, największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych, budzi emocje i obawy o bezpieczeństwo. Zbiornik Żelazny Most funkcjonuje od […]

Przewiń na górę