Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Przetargi Wody Polskie

Lista inwestycji i przetargów ogłoszonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zwiększamy zdolności retencyjne w Zlewni Przemyśl

Na zlecenie PGW Wody Polskie przygotujemy dokumentację techniczną niezbędną do remontu i przebudowy budowli piętrzących na terenie Zlewni Przemyśl. Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności retencyjnych i podniesienie poziomu wód gruntowych terenów sąsiadujących z potokami Olchowiec i Stawisko oraz poprawa warunków środowiskowych, z uwzględnieniem możliwości migracji ryb. Zdolności retencyjne – co to takiego? Wydawać by się […]

Przewiń na górę