Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Projekty

Projekty, w których Biuro Projektowe HydroBIM bierze lub brało udział.

SCALGO Live w projektowaniu infrastruktury

Zadaniem HydroBIM, jako podwykonawcy robót hydrologicznych i hydrotechnicznych przy obecnie realizowanych projektach CPK, jest między innymi efektywne projektowanie odwodnień i przepustów. Współpraca międzybranżowa w tych projektach jest wyjątkowo złożona, dlatego procentuje nasze doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami technologii BIM. Brakowało nam jednak oprogramowania, które pomoże projektować obiekty hydrotechniki tam, gdzie przyniosą one optymalne korzyści dla […]

Modernizacja linii kolejowej- nowy kontrakt HydroBIM

Rok 2023 zaczynamy od kontraktu na opracowania branży hydrologicznej i hydrotechnicznej dla projektu modernizacji linii kolejowej nr 408 i 409 Szczecin – granica Państwa. HydroBIM dla infrastruktury kolejowej. Spółka HydroBIM nawiązała współpracę z Databout i zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie branży hydrologicznej i hydrotechnicznej dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 408 i […]

Analiza małej retencji dla gminy Wielopole zakończona!

Biur Projektowe HydroBIM sp. z o.o. zakończyło analizę w zakresie stworzenia systemu małej retencji dla gminy Wielopole Skrzyńskie. Przez Gminę przepływa mała rzeczka Wielopolka, która może sprawiać wielkie problemy. Tak było na przykład w Gliniku i Ropczycach, w czerwcu 2009, kiedy powódź spowodowała wielkie straty materialne a nawet ofiary śmiertelne. Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla regionu […]

Digitalizacja dokumentacji budowlanej 2D

na przykładzie realizacji projektu wału opaskowego w Sandomierzu W zdecydowanej większości realizowanych projektów infrastrukturalnych podstawą prac budowlanych jest zatwierdzona dokumentacja projektowa, która jest w formie wydruku i pliku PDF. Czy digitalizacja dokumentacji budowlanej 2D pomaga ułatwić, przyspieszyć lub kontrolować poprawność procesów na budowie?  Pytanie w erze Przemysłu 4.0 wygląda na retoryczne, ale takie nie jest. […]

Mała retencja czy poldery? 10 lat protestów gminy Wielopole Skrzyńskie

Od 10 lat mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie są przeciwni budowie suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Samorząd gminy przekonuje, że lepszym rozwiązaniem jest mała retencja. Koncepcję małej retencji opracował w 2011 roku Profesor Dziopak z Politechniki Rzeszowskiej. Argumenty mieszkańców i samorządowców dotychczas nie wpłynęły na stanowisko Wód Polskich, które preferują budowę suchego zbiornika Broniszów. Czy mała retencja zapobiegnie […]

Przewiń na górę