Projekty

Analiza małej retencji dla gminy Wielopole zakończona!

Biur Projektowe HydroBIM sp. z o.o. zakończyło analizę w zakresie stworzenia systemu małej retencji dla gminy Wielopole Skrzyńskie. Przez Gminę przepływa mała rzeczka Wielopolka, która może sprawiać wielkie problemy. Tak było na przykład w Gliniku i Ropczycach, w czerwcu 2009, kiedy powódź spowodowała wielkie straty materialne a nawet ofiary śmiertelne. Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla regionu […]

Digitalizacja dokumentacji budowlanej 2D

na przykładzie realizacji projektu wału opaskowego w Sandomierzu W zdecydowanej większości realizowanych projektów infrastrukturalnych podstawą prac budowlanych jest zatwierdzona dokumentacja projektowa, która jest w formie wydruku i pliku PDF. Czy digitalizacja dokumentacji budowlanej 2D pomaga ułatwić, przyspieszyć lub kontrolować poprawność procesów na budowie?  Pytanie w erze Przemysłu 4.0 wygląda na retoryczne, ale takie nie jest. […]

Mała retencja czy poldery? 10 lat protestów gminy Wielopole Skrzyńskie

Od 10 lat mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie są przeciwni budowie suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Samorząd gminy przekonuje, że lepszym rozwiązaniem jest mała retencja. Koncepcję małej retencji opracował w 2011 roku Profesor Dziopak z Politechniki Rzeszowskiej. Argumenty mieszkańców i samorządowców dotychczas nie wpłynęły na stanowisko Wód Polskich, które preferują budowę suchego zbiornika Broniszów. Czy mała retencja zapobiegnie […]

Przewiń na górę