Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Cyfrowy Bliźniak

Cyfrowy Bliźniak dla Infrastruktury to autorska koncepcja HydroBIM.

Platforma do zarządzania informacją o budowli, która  rewolucjonizuje zarządzanie obiektem budowlanym na wszystkich etapach.

Morski Port Gdynia S.A. wdraża Digital Twin

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA i konsorcjum kierowane przez HydroBIM sp. z o.o. zawarły 5 sierpnia 2022 roku umowę na realizację sytemu zarządzania informacją „Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia„. Przedsięwzięcie, realizowane w technologii BIM, ma na celu budowę systemu informatycznego wspomagającego efektywne zarzadzanie informacją cyfrową według koncepcji Smart Port. Założenia projektu Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia Celem […]

Smart port – kiedy port jest inteligentny?

Smart Port to model zarządzania portem, w którym technologie informatyczne wykorzystywane są do zbierania i przetwarzania danych, dla podniesienia efektywności operacji logistycznych i zarządzania infrastrukturą portu. Inteligentny port integruje rozproszone dane w modelu centralnym. Agregacja wielowątkowych danych historycznych i aktualnych pozwala na: wyciąganie wniosków z analizy danych historycznych syntetyczne spojrzenie na sytuację aktualną predykcje i […]

Cyfrowy Bliźniak a BIM Level 3

BIM w Europie i na świecie systematycznie zyskuje na znaczeniu. Mimo inicjatywy BIM Standard, Polska pozostaje białą plamą na mapie BIM. Ale to w Polsce jest organizowana międzynarodowa konferencja InfraBIM, na którą przyjeżdżają praktycy BIM z niemal całej Europy. Ośrodki akademickie kształcą wysokiej klasy specjalistów, a polscy eksperci BIM robią kariery w międzynarodowych firmach. Z […]

Mobilność w Cyfrowym Bliźniaku

Jak wykorzystać mobilność w Cyfrowym Bliźniaku HydroBIM? Eksploatacja budowli infrastruktury wymaga częstych wizyt w terenie. Podczas inspekcji terenowych zbierane są dane dotyczące stanu technicznego budowli. Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzanie informacji o obiekcie bezpośrednio z miejsca inspekcji. W Modelu Centralnym jest to możliwe, ponieważ użytkownik może połączyć się z systemem przez Internet. Dlatego, zamiast zapisywać co […]

Eksploatacja obiektów budowlanych w Cyfrowym Bliźniaku

Budowle infrastruktury materialnej, tak jak każde inne, należy eksploatować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to między innymi okresowe przeglądy, prace konserwacyjne, naprawy i sprawne reagowanie w wypadku sytuacji nadzwyczajnych. Prawidłowa eksploatacja obiektów budowlanych infrastruktury materialnej jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i bezpieczeństwa w skali gmin, powiatów, województw i wreszcie całego państwa. W HydroBIM […]

Zarządzanie informacją w Cyfrowym Bliźniaku

Zarządzanie informacją w procesie inwestycji infrastrukturalnej może stanowić nie lada wyzwanie. Jest to spowodowane dużym rozproszeniem źródeł informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania projektem. Projekty infrastrukturalne są prowadzone na rozległym obszarze, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu kilometrów. Zintegrowanie danych GIS, środowiskowych, meteo i innych źródeł z projektem może być procesem uciążliwym i długotrwałym oraz narażonym na błędy. […]

Przewiń na górę