Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Wał Sanu

wał sanu

Wał Sanu, informacje:

  • inwestor: RZGW Rzeszów
  • wartość kontraktu:
  • zadanie: uszczelnienie, podwyższenie modernizacja korpusu wału lewego rzeki San w km rzeki 9+500 – 27+000 na terenie gminy Stalowa Wola i gminy Zaleszany. Wał klasy II

Opis projektu

Zespół HydroBIM jest odpowiedzialny za opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w technologii BIM oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania. Spółka przy projekcie działa na zlecenie firmy konsultingowej AECOM Polska sp. z o.o.

Korzyści z zastosowania technologii BIM w zadaniu Wał Sanu

  • Dzięki modelowaniu 3D było możliwe wprowadzenie ulepszeń i poprawek w stosunku do projektu 2D
  • Usprawniliśmy proces monitorowania postępów pracy
  • Skróciliśmy czas potrzebny na sporządzanie raportów okresowych
  • Dzięki wizualizacjom 3D poprawiliśmy jakość i prezentację informacji na potrzeby raportów do Banku Światowego
źródło: kanał Youtube InfraBIM
Przewiń na górę