Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Hydrotechnika

Hydrotechnika i inwestycje hydrotechniczne. Wykorzystanie metodyki BIM i Digital Twin w hydrotechnice.

Zapora Świnna Poręba i Jezioro Mucharskie

Zapora Świnna Poręba spiętrza wodę na rzece Skawie. W ten sposób powstał zbiornik o szczególnym znaczeniu przeciwpowodziowym dla doliny Skawy i oddalonego o 55 kilometrów Krakowa. Jezioro Mucharskie, bo taką nazwę przyjął zbiornik, ma za zadanie zapobiegać skutkom powodzi i stabilizować przepływy na Skawie. Poza tym zbiornik i zapora mają szanse stać się popularną atrakcją […]

Zbiornik Żelazny Most

Zbiornik Żelazny Most ostatnio przykuwa uwagę za sprawą katastrofy ekologicznej na Odrze. Według wiedzy na koniec sierpnia 2022 nie ma dowodów na to, że odpady wydobywcze z KGHM przyczyniły sie do zatrucia Odry. Tak czy inaczej Żelazny Most, największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych, budzi emocje i obawy o bezpieczeństwo. Zbiornik Żelazny Most funkcjonuje od […]

Zapora w Solinie, elektrownia wodna i Jezioro Solińskie

W czasach PRL 22 lipca był ulubionym dniem uroczystego otwierania sztandarowych budowli. Zapora w Solinie i elektrownia wodna dostąpiły tego zaszczytu w 1968 roku. W cyklu prezentującym najciekawsze, naszym zdaniem, budowle hydrotechniczne, przedstawiamy zaporę na rzece San, z elektrownią wodną „Solina” i Jezioro Solińskie, znane też jako „bieszczadzkie morze”. Zapora w Solinie – najwyższa w […]

Jezioro Goczałkowickie, zbiornik i zapora wodna

Jezioro Goczałkowickie jest sztucznym zbiornikiem zaporowym, położonym między Pszczyną a Bielsko-Białą. Oddalony około 60 kilometrów od Katowic i 120 od Krakowa zbiornik wodny jest rajem dla wędkarzy i miłośników ptaków, a od kilku lat także dla żeglarzy. Nazywany „śląskim morzem”, Zbiornik Goczałkowicki pełni funkcje rezerwuaru wody dla przemysłu i mieszkańców Górnego Śląska. Jezioro Goczałkowice jest […]

Budowle hydrotechniczne i BIM

Zanim odpowiemy na pytanie, czym są budowle hydrotechniczne, zacznijmy od definicji hydrotechniki, a jakże, z Wikipedii: „Hydrotechnika – dział nauki i techniki obejmujący metody i sposoby wykorzystania zasobów wodnych do celów gospodarki wodnej, ochrony przed powodziami itp. Środkami hydrotechniki są budowle hydrotechniczne, np. zapory i hydroelektrownie.” Hydrotechnika to stosunkowo rzadka specjalizacja inżynierska, co może trochę […]

Program rozwoju retencji na lata 2021 – 2027

Gdy patrzymy na Wisłę, Bug, Wartę czy Odrę trudno jest czasem zrozumieć, że mamy w Polsce problem niedoboru wody. Czy potrzebny jest nam program rozwoju retencji? Według opracowania Biura Analiz Sejmowych (Infos 9.1.2020) w Polsce nasila się deficyt wody a zmiany klimatyczne pogarszają sytuację. Mocno odczuwają to rolnicy a także energetyka, produkcja żywności czy przemysł […]

Przewiń na górę