Projekty

Mała retencja czy poldery? 10 lat protestów gminy Wielopole Skrzyńskie

Od 10 lat mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie są przeciwni budowie suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Samorząd gminy przekonuje, że lepszym rozwiązaniem jest mała retencja. Koncepcję małej retencji opracował w 2011 roku Profesor Dziopak z Politechniki Rzeszowskiej. Argumenty mieszkańców i samorządowców dotychczas nie wpłynęły na stanowisko Wód Polskich, które preferują budowę suchego zbiornika Broniszów. Czy mała retencja zapobiegnie […]

Przewiń do góry