Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Modernizacja linii kolejowej- nowy kontrakt HydroBIM

modernizacja linii kolejowej

Rok 2023 zaczynamy od kontraktu na opracowania branży hydrologicznej i hydrotechnicznej dla projektu modernizacji linii kolejowej nr 408 i 409 Szczecin – granica Państwa.

HydroBIM dla infrastruktury kolejowej.

Spółka HydroBIM nawiązała współpracę z Databout i zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie branży hydrologicznej i hydrotechnicznej dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, etap I: linie kolejowe nr 408 i 409”

Projekt ma usprawnić połączenia pasażerskie na trasie Szczecin Główny – granica polsko-niemiecka. To popularna trasa, która prowadzi w stronę Berlina. 

Zyska także transport towarowy. Planowana jest budowa drugiej nitki torów na odcinkach dotychczas jednotorowych.

Modernizacja linii kolejowej 408 i 409 – zakres prac HydroBIM:

 • opracowanie operatów hydrologicznych
  • wykonanie pomiarów hydrometrycznych
  • opracowanie modelu hydraulicznego w programie HEC RAS
  • na podstawie modelu hydraulicznego wyznaczenie minimalnych świateł budowli
  • obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne dla rowów i drenaży torowych, przepustów, zbiorników i studni chłonnych
 • opracowanie kompletnego projektu budowlanego branży hydrotechnicznej
 • opracowanie PR KI i STWiORB
 • przygotowanie wniosków o pozwolenie wodnoprawne
 • opracowanie kompletnego projektu wykonawczego
 • uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych i uzgodnień z jednostkami administracji centralnej i samorządami.

Hydrotechnika to nie tylko ochrona przed powodzią.” mówi Tomasz Rajpold, założyciel i CEO HydroBIM sp. z o.o. “Bardzo się cieszę, że nasze osiągnięcia w hydrotechnice oraz we wdrażaniu technologii cyfrowej i metodyki BIM w projektach infrastruktury liniowej zostały docenione przez Databout” – dodaje.

O HydroBIM

HydroBIM sp. z o.o. to nowoczesne biuro projektowe, specjalizujące się w praktycznym stosowaniu technologii cyfrowych w budownictwie infrastrukturalnym. Głównym obszarem działalności spółki jest hydrotechnika. HydroBIM pracuje przy projektach ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Wisły i Odry. Najnowszym, sztandarowym projektem HydroBIM jest opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania informacją cyfrową “Cyfrowy Bliżniak” dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

O Databout

Spółka Databout to firma doradcza, z siedzibą w Warszawie. Świadczy usługi na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od pomysłu i wstępnych analiz inwestycyjnych w sektorach transportu, środowiska, energetyki i nieruchomości komercyjnych. Więcej informacji: databout.pl

Modernizacja linii kolejowej- nowy kontrakt HydroBIM
Przewiń na górę