Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

SCALGO Live w projektowaniu infrastruktury

SCALGO Live

Zadaniem HydroBIM, jako podwykonawcy robót hydrologicznych i hydrotechnicznych przy obecnie realizowanych projektach CPK, jest między innymi efektywne projektowanie odwodnień i przepustów. Współpraca międzybranżowa w tych projektach jest wyjątkowo złożona, dlatego procentuje nasze doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami technologii BIM. Brakowało nam jednak oprogramowania, które pomoże projektować obiekty hydrotechniki tam, gdzie przyniosą one optymalne korzyści dla zarządzania wodą. Odpowiedzią na nasze potrzeby okazuje się być platforma SCALGO Live.

Czym jest SCALGO Live?

SCALGO Live, to platforma webowa, która błyskawicznie potrafi zilustrować zmiany gospodarki na obszarze zlewni, a nawet całego kraju. Nie jest łatwo w jednym zdaniu opisać to, co potrafi narzędzie, dlatego czytaj dalej, by poznać je lepiej. Nazwa pochodzi od określenia Scalable Algorithms, co oznacza algorytmy, które wydajnie i niezawodnie obsługują duże i złożone zbiory danych. Brzmi prosto, jednak prawidłowe zaprojektowanie skalowalnych algorytmów wymaga dokładnej analizy danych, zasobów i celów. W SCALGO udało to się znakomicie, co potwierdza szybkość działania aplikacji. Nie trzeba czekać na wyniki symulacji – są one dostępne niemal natychmiast po zdefiniowaniu parametrów analiz, jak na przykład wysokość warstwy opadu. I dzieje się tak praktycznie bez ograniczeń co do analizowanego obszaru. 

Twórcy narzędzia wykorzystali możliwości, jakie pojawiły się wraz z upowszechnieniem dostępu do szczegółowego, numerycznego modelu terenu  (NMT), który użyli jako kanwę do obliczeń i obrazowania zachowania wody opadowej.

SCALGO Live umożliwia w łatwy i intuicyjny sposób oszacowanie obszarów akumulacji wody opadowej według ukształtowania terenu i wielkości opadów. 

scalgo live

Jak SCALGO Live pomaga projektować budowle hydrotechniczne?

SCALGO Live to służy m.in. do analizowania zlewni pod kątem kierunków spływu i miejsc jego akumulacji, ale również określania objętości na podstawie wartości współczynników spływu powierzchniowego.

Oprócz analiz spływu powierzchniowego jest również możliwość prowadzenia analiz depresji (ukształtowania terenu), ale również analizy podnoszącego się zwierciadła wody.

Według teorii Ilość wód opadowych w czasie deszczu miarodajnego oblicza się wg wzoru:

Q = F ∙ q ∙ ψ

gdzie: Q oznacza spływ deszczu [l/s] q – natężenie deszczu miarodajnego [131l/s x ha] o p=20% i czasie trwania 15 minut F – powierzchnia zlewni [ha] ψ – współczynnik spływu – 1,0.

Dzięki SCALGO możemy zaobserwować wyniki tych obliczeń dla dowolnych parametrów niemal w czasie rzeczywistym.

Co więcej: dzięki zaawansowanym narzędziom importu i eksportu danych mamy możliwość wirtualnie sprawdzić, jak nasze opracowania projektowe zadziałają w terenie!

A więc nie tylko projektujemy odwodnienia i przepusty tam, gdzie są najbardziej potrzebne, ale możemy sprawdzić jakość naszych projektów!

Analiza hydrologiczna

ScALGO pomaga określić, jak woda przepływa przez teren. Identyfikuje obszary zlewni, które odprowadzają wodę do konkretnych punktów. Jest to przydatne przy umieszczaniu elementów infrastruktury, które mogą wpływać lub być narażone na wpływ przepływu wody.

Na podstawie analizy hydrologicznej możemy określić obszary mniej narażone na zalanie lub erozję, co w oczywisty sposób wpływa na ich bezpieczeństwo i trwałość. 

Teraz przydaje się „cyfrowa piaskownica”. W wirtualnym środowisku jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę wpływu projektowanych obiektów na przepływ wody, takich jak m.in. zbiorniki powierzchniowe, nasypy drogowe/kolejowe, czy odwodnienia liniowe.


Oprócz możliwości wprowadzenia tych obiektów bezpośrednio na platformie SCALGO Live, importujemy również własne dane i badamy ich wpływ na sytuację hydrologiczną, jak przekierowywanie przepływu wody lub zwiększone ryzyko powodziowe. Kolejne iteracje pozwalają dopracować projekt do optymalnego kształtu finalnego.

Wizualizacja i raportowanie

Oprócz możliwości przechowywania efektów pracy i analiz w scenariuszach, czyli Workspaces, SCALGO Live oferuje również moduł Modelspaces, który pozwala na przechowywanie wyników symulacji hydrodynamicznych oraz ułatwia udostępnianie danych zainteresowanym uczestnikom projektu.

Podsumowując, w HydroBIM bardzo wysoko oceniamy narzędzie i jesteśmy pewni, że wykorzystamy jego możliwości nie tylko w projektach kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jeśli szukasz wsparcia doświadczonych projektantów i inżynierów hydrotechników, biegle władających nowoczesnymi narzedziami technologii BIM

SCALGO Live w projektowaniu infrastruktury
Przewiń na górę