Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Nadzór autorski w projekcie ochrony przeciwpowodziowej Tarnowa

nadzór autorski

inwestor: RZGW Kraków, wykonawca: SKANSKA

Spółka HydroBIM zakończyła nadzór autorski przy projekcie Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Biała. To jeden z najważniejszych elementów kompleksowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Z przyczyn obiektywnych oryginalny projektant nie mógł prowadzić nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa lewego i prawego wału rz. Biała gm. Tarnów m. Tarnów, Kontrakt 3D.2/2”, dlatego Inżynier Kontraktu, spółka AECOM Polska, zwróciła się do HydroBIM.

Opis projektu

Inwestycja, realizowana przez Polskie Wody Państwowe i Skanska S.A., obejmowała rozbudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki Biała. Prace poległy na poszerzeniu i podwyższeniu wałów o średnio 0,15 – 0,50 m, co znacząco zwiększyło bezpieczeństwo obszaru Tarnowa. Łączna długość wałów objętych projektem to około 13 km, a ich rozbudowa zabezpieczyła teren o powierzchni 1 850 000 m².

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych obejmowała:

 • Doszczelnienie wału. Zastosowano przesłony przeciwfiltracyjne, co zwiększyło odporność wałów na przesiąkanie wody.
 • Budowa dróg przywałowych. Ułatwiło to dostęp do wałów zarówno dla maszyn budowlanych, prac serwisowych, jak i służb ratowniczych w przypadku powodzi.
 • Rozbudowa ramp wałowych i murów betonowych. Wzmocniono strukturę wałów, co zwiększyło ich wytrzymałość i skuteczność.
 • Przebudowa przepustów wałowych. Zapewniono lepsze zarządzanie przepływem wody.
 • Modernizacja infrastruktury, takiej jak ogrodzenia, wodociągi, kanalizacje, gazociągi, i sieci energetyczne.

  Wartość kontraktu wyniosła 10,6 mln EUR,

  Nadzór autorski HydroBIM

  Oryginalny projekt rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Biała został wykonany w 2D. HydroBIM wykonał digitalizację i transformację projektu do 3D i zintegrował projekt z numerycznym modelem terenu.

  Model koordynacyjny BIM

  Na potrzeby efektywnego nadzoru autorskiego opracowaliśmy model koordynacyjny BIM. To proces integracji różnych modeli dyscyplinarnych w jednym, centralnym modelu. Celem takiego podejścia jest:

  • Usprawnienie współpracy zespołów projektowych i budowlanych w czasie rzeczywistym.
  • Wykrywanie konfliktów i rozwiązywanie problemów, takich jak kolizje między elementami konstrukcyjnymi a instalacjami.
  • Analiza i optymalizacja projektu pod kątem wydajności, kosztów i harmonogramu.
  • Zapewnienie dokładnej i aktualnej dokumentacji projektu, która jest łatwo dostępna dla wszystkich interesariuszy
  karty nadzoru autorskiego

  Model koordynacyjny BIM pomaga w osiąganiu większej efektywności i skuteczności w realizacji projektów. Dzięki zastosowaniu technologii BIM, projektantom HydroBIM udało się znacząco poprawić jakość projektu, przez wyeliminowanie nieścisłości i kolizji, które były niewidoczne w płaskim projekcie 2D. To realne oszczędności z zastosowania technologii BIM.

  Wykorzystanie technologii LIDAR

  Do wizualizowania postępów prac budowlanych wykorzystaliśmy naloty dronem oraz oprogramowanie pozwalające w łatwy sposób kontrolować postępy prac budowlanych:

  Tego typu wizualizacje nie pozostawiają wątpliwości co do tempa i jakości realizowanych prac, bez potrzeby uczestniczenia w czasochłonnych i uciążliwych wizjach lokalnych. To kolejny dowód na realne oszczędności wykorzystania cyfryzacji w budownictwie infrastrukturalnym.

  Nadzór autorski – podsumowanie

  Udział w projekcie rozbudowy wałów przeciwpowodziowych w gminie Tarnów był dla nas wyzwaniem. Sprawny nadzór autorski wielokilometrowej inwestycji infrastrukturalnej był możliwy dzięki zastosowaniu technologii BIM, co docenił Inżynier Kontraktu, spółka AECOM.

  Współpraca zarówno z AECOM jak i SKANSKA układała się bardzo dobrze. Merytoryczne dyskusje i dążenie do sprawnej realizacji zadania zaowocowało nowoczesną konstrukcją, która służy ochronie przeciwpowodziowej Tarnowa.

  Przewiń na górę