Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Jak wykorzystać drony w budownictwie w 2024?

drony w budownictwie lidar 3d

Postrzeganie drona jako rekreacyjnej zabawki to daleko idące uproszczenie. Te bezzałogowe statki powietrzne (BSP) dzięki swoim unikalnym możliwościom bardzo dobrze sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych. Poznaj, jakie korzyści dają drony w budownictwie infrastrukturalnym. Dowiedz się, jak wykorzystać dane pozyskane dzięki dronom.

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” pisał Mickiewicz w Odzie do młodości. Pewnie jesteśmy jedyni, którzy tak interpretują klasykę polskiej poezji, ale ten wers idealnie pasuje do opisu możliwości tych małych statków powietrznych. Szczególnie podczas realizacji projektów infrastrukturalnych, które rozciągają się na znacznych obszarach. Skaning terenu z powietrza jest szybki, względnie tani i dostarcza danych, które wykorzystuje się podczas projektowania, realizacji i eksploatacji budowli.

Zastosowanie dronów w budownictwie infrastrukturalnym

Podstawowym zadaniem dronów do zastosowań profesjonalnych jest pozyskiwanie danych. Jakie dane pozyskujemy?

  • zdjęcia lotnicze i filmy wysokiej rozdzielczości
  • dane fotogrametryczne służące do opracowania ortofotomapy
  • chmury punktów ze skaningu laserowego, idealne do opracowania modelu 3D

Dane z dronów są powiązane z danymi GPS i z punktami osnowy geodezyjnej. Dlatego ortofotomapa lub chmura punktów charakteryzują się bardzo dużą dokładnością i są pełnoprawnymi danymi geodezyjnymi. Bez problemów użyjesz ich w projektach. Doskonałe rezultaty daje połączenia danych pozyskanych z nalotu z danymi GIS.

Taka synteza daje pewność co do stanu faktycznego.

Nowoczesne budownictwo: drony i metodyka BIM

Pozyskanie danych cyfrowych to co najwyżej połowa sukcesu. Ważne, jak przetwarzasz te informacje. W sukurs przychodzi metodyka BIM, która umożliwa tworzenie trójwymiarowych modeli budowli infrastruktury. BIM pozwala na powiązanie danych z różnych źródeł i korzystanie z nich w jednym, spójnym środowisku, zwanym CDE (Common Data Environment). Środowisko BIM daje możliwość wielopłaszczyznowych analiz obiektów budowlanych, wariantowanie i wykrywanie kolizji. Model 3D w połączeniu z harmonogramami (4D) pozwala na lepszą kontrolę kosztów całej inwestycji w funkcji czasu.

Model BIM integruje różne źródła danych w jednym modelu i udostępnia funkcje i narzędzia pozwalające zoptymalizować projektowanie, realizację kontraktu i zarządzanie budowlą. W HydroBIM z powodzeniem realizujemy te funkcje w modelu Cyfrowego Bliźniaka.

Jak wykorzystać drony w budownictwie?

Błyskawiczy monitoring prac budowlanych z lotu ptaka. To pierwsza i najbardziej oczywista możliwość. Pamiętajmy jednak że sama maszyna latająca i surowe zdjecia to najwyżej połowa sukcesu. Dane z nalotu trzeba przetworzyć i przekształcić do formatu dostępnego dla wszystkich interesariuszy projektu.

W HydroBIM specjalizujemy się w hydrotechnice. To też wały przeciwpowodziowe, w ramach jednego zadania ciągnące się po kilka, kilkanaście kilometrów. Czasem w terenie trudno dostępnym. Geodeta, pracujący tradycyjnymi metodami na wykonanie pomiarów potrzebuje kilka, kilkanaście dni. Dron wykona pracę geodety w jeden dzień, a jakość danych z BSP jest standardowo o klasę lepsza od pomiaru tradycyjnego.

Przy budowlach takich jak wały przeciwpowodziowe, koszty robót ziemnych są najważniejsze. Wykorzystanie pomiarów z powietrza pozwala precyzyjne oszacować masy ziemne na placu budowy i zweryfikować założenia projektantów.

W budownictwie kubaturowym drony wyposażone w zintegrowane kamery termowizyjne i światła dziennego w jednym module pomagają zlokalizować mostki termiczne.

Przyczyniają się do poprawy poziomu bezpieczeństwa, monitorując wykorzystanie sprzętu do pracy na wysokościach.

Czy dron zastąpi inspektora budowlanego?

Nadzór w branży budowlanej zyskuje poważnego sojusznika w skaningu z powietrza. Inspekcja z wykorzystaniem drona jest szybka, skuteczna i tania.

Wykorzystanie oprogramowania do porównywania postępów prac budowlanych pozwala na jasne i przejrzyste monitorowanie postępów prac i weryfikację harmonogramów.

Podczas rady budowy inspektor nie musi polegać wyłącznie na pisemnych raportach. Prezentuje wizualizacje, a zdjęcia z drona nie pozostawiają miejsca na wątpliwości co do jakości i terminowości wykonanych robót.

Kliknij i zobacz jak na Radzie budowy pokazujemy postępy prac na wałach przeciwpowodziowych w Tarnowie

Dokumentacja terenu pod zabudowę i realizacji inwestycji

Poczynając od analizy terenu i określenia stanu zerowego, przez systematyczny monitoring postępu prac aż po inwentaryzację powykonawczą – wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych pozwala dotrzeć do każdego miejsca. Zebrana dokumentacja, wprowadzona do modelu BIM, jest dostępna dla wszystkich upoważnionych interesariuszy projektu w module CDE.

Specjalistyczne oprogramowanie kataloguje dane według dat, co pozwala łatwo odnaleźć dane archiwalne i porównać stan rzeczywisty z projektem.

Inwentaryzacja na placu budowy

Kontrola i inwentaryzacja na placu budowy nie może być pomijana w procesie budowlanym. W przypadku inwestycji infrastrukturalnych zdjęcia z powietrza ułatwiają wykonywanie regularnych inspekcji i inwentaryzacji. Umożliwiają obliczenia objetości zdjętego humusu, mas ziemnych, zużycie, żwiru i piasku. Pomiary służą do oszacowania objętości wykopów lub wymiarów fundamentów. Porównanie danych faktycznych z projektem pozwala na szybką reakcję w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Umożliwia to lepszą kontrolę kosztów i zapobiega nadużyciom.

Co wybrać? Usługi dronem czy zakup własnego BSP?

Zakup drona jest poważną inwestycją. Koszt specjalistycznego sprzętu do zastosowań profesjonalnych, wraz z niezbędnym osprzętem, oscyluje w okolicy 100 tysięcy PLN. Do tego dochodzi koszt specjalistycznego oprogramowania, które zwykle jest dostarczane w ramach licencji SaaS. Nawet, jeśli pierwszy rok używania software jest wliczony w cenę, to koszty kolejnych licencji mogą zbliżać się nawet do ceny urządzenia. Koszt kursu pilotażu, chociaż niezbędny, przy wyżej wymienionych stanowi niewielki procent. Jednak wyszkolony pilot BSP jest niezbędny do obsługi urządzenia, dochodzi więc koszt jego wynagrodzenia.

W przypadku firmy państwowej lub jednostki samorządowej decyzja, czy kupić własnego drona, czy korzystać z usług zewnętrznych jest obarczona szeregiem wymogów formalnych. Dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało publikację, która pomaga w podjęciu właściwej decyzji. Zalecenia z powodzeniem wykorzystają też firmy prywatne. Poniżej zacytowany z publikacji diagram wyboru:

Źródło: podręcznik, jak kupować drony

Wizualizacje i filmy z dronów w marketingu

Dynamiczne i ciekawe ujęcia z dronów błyskawicznie przykuwają uwagę. Filmy i zdjęcia wykonane z dronów są świetnym materiałem do wykorzystania w publikacjach marketingowych i promocyjnych.

Wizualizacje, ilustrujące postępy prac budowlanych są chętnie publikowane w mediach tradycyjnych i udostępniane w kanałach społecznościowych. Daje to pozytywne efekty, kształtując nowoczesny wizerunek firmy lub jednostki samorządowej i wzmacniając jej reputację.

Drony w budownictwie w liczbach

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego podaje ciekawe dane liczbowe dotyczące wartości rynku dronów w latach 2017- 2026:

  • 73,5 mld USD: wartość globalnego rynku dronów cywilnych
  • 20,7 mld USD: wartość europejskiego rynku dronów cywilnych
  • 3,26 mld PLN: wartość polskiego rynku dronów cywilnych
  • 100 tys. liczba dronów w polskiej przestrzeni powietrznej
  • 90 ośrodków szkoleniowych, kształcących operatorów BSP
  • powyżej 10 tys. liczba osób uprawnionych do wykonywania lotów komercyjnych z wykorzystaniem BSP

Jak HydroBIM wspiera zastosowanie dronów w budownictwie liniowym?

Dane statystyczne i własne obserwacje HydroBIM jasno wskazują na rosnące znaczenie wykorzystania dronów w budownictwie. Korzystamy z dronów i integrujemy dane w modelach w procesie Scan to BIM. Pozwala nam to na efektywną pracę, a klienci HydroBIM zyskują cenne informacje, które przekładają się realne oszczędności finansowe.

Chcesz wiedzieć więcej, jak wykorzystać drony w budownictwie hydrotechnicznym? Skontaktuj się z nami!

Czytaj dalej:

Jak wykorzystać drony w budownictwie w 2024?
Przewiń na górę