Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza

wał opaskowy

Zadanie nr 3 – wał opaskowy. Kontrakt : 3B.1/1

Opis projektu

Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego wału opaskowego o długości ok. 3000 m, okalającego osiedle mieszkaniowe, prace budowlane polegające na uszczelnieniu wału w postaci przesłony przeciwfiltracyjnej oraz podwyższenia i zabezpieczenia korony murem żelbetowym i stalową ścianką szczelną wraz z przejściami mobilnymi.


Modernizacja odcinka wału wiślanego o długości 500 m wraz z drogą serwisową oraz uszczelnieniem podłoża i korpusu wału, a także budową bramy przeciwpowodziowej na kanale portowym.

Na zlecenie AECOM Polska HydroBIM wykonał nadzór projektowy.

Przy pracach projektowych wykorzystaliśmy integrację danych GIS i metodykę BIM

Opracowaliśmy także wizualizację inwestycji:

źródło: kanał YouTube RZGW w Krakowie
Przewiń na górę