Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Integracja GIS i BIM

integracja GIS i BIM

W projektach infrastrukturalnych od dawna z powodzeniem stosujemy dane GIS. W HydroBIM specjalizujemy się w uzyskiwaniu dodatkowych korzyści dla Inwestora i Wykonawcy, stosując w naszej pracy metodykę BIM. Kluczem do sukcesu jest integracja GIS i BIM. Sprawdź, jakie korzyści można uzyskać na każdym etapie cyklu życia projektu hydrotechnicznego.

Dane GIS w projektach hydrotechnicznych

GIS to akronim angielskiego terminu Geographical Information System, czyli system informacji geograficznej. Dane GIS do wykorzystania w projektach hydrotechnicznych można pozyskać z witryn geoportal.gov.pl i wody.isok.gov.pl. To aktualne dane, wysokiej jakości, w dodatku są udostępniane bezpłatnie. Dlatego można i należy z nich korzystać przy analizie i realizacji projektów infrastrukturalnych.

Cyfrowa wersja projektu w BIM

Jak zapewne wiesz, rozwinięcie skrótu BIM to Building Information Modelling. Warto zaznaczyć, że słowo Building należy tłumaczyć jako budowla, ponieważ stosowanie metodyki BIM nie ogranicza się do projektów kubaturowych. BIM sprawdza się także w projektach infrastrukturalnych.

Przekształcenie płaskiej dokumentacji 2D do modelu 3D to pierwszy krok do połączenia danych. Integracja GIS i BIM pozwala uzyskać dostęp do kluczowych informacji z punktu widzenia Inwestora i Wykonawcy.

Dane GIS w hydrotechnice

Integracja GIS i BIM w projektach hydrotechnicznych zaczyna się od wyszukania potrzebnych danych GIS na platformie Hydroportal. Do dyspozycji jest szeroki zakres danych:

integracja GIS i BIM
źródło: https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html

Wstępna ocena ryzyka powodziowego jest podstawą do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Te z kolei stanowią bazę do aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Te plany są aktualizowane co 6 lat.

Do analizy i wizualizacji danych GIS może posłużyć na przykład oprogramowanie Global Mapper. Następnym krokiem jest integracja danych GIS i BIM. W HydroBIM używamy do tego celu oprogramowania Infraworks:

integracja GIS i BIM
Integracja GIS i BIM na przykładzie projektu rozbudowy wału opaskowego w Sandomierzu. Opracowanie własne HydroBIM

Dzięki zintegrowaniu danych GIS z projektem w metodyce BIM możemy przeprowadzić wielokierunkowe analizy i symulacje, które pozwalają na realną optymalizację projektu i uniknięcie przykrych niespodzianek na etapie realizacji inwestycji.

Efekt końcowy pracy zespołu HydroBIM możesz zobaczyć na wizualizacji, którą przygotowaliśmy dla AECOM i Wód Polskich

Sprawdź, w czym się specjalizujemy i w jaki sposób Twoja Firma może wykorzystać nasze doświadczenie we wdrażaniu BIM w hydrotechnice.

Chcesz wiedzieć więcej na temat cyfryzacji w budownictwie?

Czytaj dalej:

Integracja GIS i BIM
Przewiń na górę