Outsourcing inżynierów

Według raportu opracowanego przez Polski Związek Inżynierów Budownictwa, branża budowlana najbardziej odczuwa niedobór pracowników. Czy outsourcing inżynierów może być rozwiązaniem tego problemu? To zależy od specyfiki kontraktu. W budownictwie liniowym, gdzie kontrakty pozyskuje się wygrywając przetargi, kontrola kosztów gra kluczową rolę w zapewnieniu zyskowności przedsięwzięcia. Jaką rolę w zarządzaniu kosztami może mieć outsourcing inżynierów BIM, […]

Powstaje Cyfrowy Bliźniak wałów w Tarnowie!

Cyfrowy bliźniak, czyli wirtualny model fragmentu wałów przeciwpowodziowych, opracowujemy we współpracy z PGW Wody Polskie, AECOM i Skanska. Postawiliśmy poprzeczkę wysoko – chcemy zamodelować fragment inwestycji i udowodnić realne korzyści z zastosowania BIM w hydrotechnice. Co prawda nie pierwszy raz tworzymy cyfrowy model, to w końcu charakter naszej pracy. Jednak tym razem chcemy zawrzeć w […]

Digital Twin w hydrotechnice

Koncepcja „Cyfrowego Bliźniaka”, czyli Digital Twin jest ściśle związana z metodyką BIM. Cyfrowy Bliźniak to wirtualny model inwestycji, osadzony w rzeczywistych warunkach. Koncepcja Digital Twin opiera się na wykorzystaniu zalet i możliwości wielowymiarowego gromadzenia i przetwarzania danych, jakie daje do dyspozycji technologia BIM. Jakie są korzyści z zastosowania modelu Digital Twin? W HydroBIM pracujemy wykorzystując […]

Korzyści z BIM, czyli jak zwiększyć zyski z kontraktu

Model 3D to zaledwie początek korzyści z BIM. Metodyka BIM pozwala na przekształcenie płaskiej dokumentacji 2D do modelu 3D i cyfrowego zapisu praktycznie dowolnej ilości parametrów obiektów. Dzięki platformom wymiany danych dokumentacja w formie elektronicznej dostępna jest w każdej chwili i z każdego miejsca dla interesariuszy zaangażowanych w projektowanie, realizację inwestycji i później zarządzanie obiektem. […]

Integracja GIS i BIM

W projektach infrastrukturalnych od dawna z powodzeniem stosujemy dane GIS. W HydroBIM specjalizujemy się w uzyskiwaniu dodatkowych korzyści dla Inwestora i Wykonawcy, stosując w naszej pracy metodykę BIM. Kluczem do sukcesu jest integracja GIS i BIM. Sprawdź, jakie korzyści można uzyskać na każdym etapie cyklu życia projektu hydrotechnicznego. Dane GIS w projektach hydrotechnicznych GIS to […]

ISO 19650 w Polsce

Na początku 2019 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował dzie pierwsze (z planowanych pięciu) normy ISO 19650. Do chwili publikacji tego artykułu PKN opublikował 4 części normy: Koncepcje i zasady: PN-EN ISO 19650-1:2019-02 Realizacja projektu: PN-EN ISO 19650-2:2019-01 Faza operacyjna zasobów: PN-EN ISO 19650-3:2021-02 Oparte na bezpieczeństwie podejście do zarządzania informacjami: PN-EN ISO 19650-5:2021-01 Jak można […]

Przewiń do góry