Cyfryzacja budownictwa

Zarządzanie informacją w Cyfrowym Bliźniaku

Zarządzanie informacją w procesie inwestycji infrastrukturalnej może stanowić nie lada wyzwanie. Jest to spowodowane dużym rozproszeniem źródeł informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania projektem. Projekty infrastrukturalne są prowadzone na rozległym obszarze, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu kilometrów. Zintegrowanie danych GIS, środowiskowych, meteo i innych źródeł z projektem może być procesem uciążliwym i długotrwałym oraz narażonym na błędy. […]

Karty nadzoru autorskiego w Cyfrowym Bliźniaku

Karty nadzoru autorskiego są kolejnym elementem systemu zarządzania informacją w Cyfrowym Bliźniaku Inwestycji, opracowanym przez HydroBIM. Można wypełniać je bezpośrednio z poziomu Modelu Centralnego Inwestycji. Do wymiany danych wykorzystujemy platformę BIM 360. Takie rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo, gwarantowane przez Autodesk. Wprowadzamy kolejne moduły usprawniające zarządzanie informacją o budowli. Pokazujemy, że Cyfrowy Bliźniak to nie tylko […]

Rada budowy i Cyfrowy Bliźniak

Rada budowy to cykliczne spotkanie, organizowane przez Inżyniera Kontraktu, na którym Wykonawca robót budowlanych przedstawia postępy robót. Pandemia przyspieszyła wirtualizację takich spotkań. Z jednej strony wirtualny udział w radzie budowy daje możliwość uczestnictwa bez wyczhodzenia z domu lub biura, z drugiej strony pojawiają się problemy, na przykład z dostępem do dokumentacji. Autorska koncepcja HydroBIM, Cyfrowy […]

Powstaje Cyfrowy Bliźniak wałów w Tarnowie!

Cyfrowy bliźniak, czyli wirtualny model fragmentu wałów przeciwpowodziowych, opracowujemy we współpracy z PGW Wody Polskie, AECOM i Skanska. Postawiliśmy poprzeczkę wysoko – chcemy zamodelować fragment inwestycji i udowodnić realne korzyści z zastosowania BIM w hydrotechnice. Co prawda nie pierwszy raz tworzymy cyfrowy model, to w końcu charakter naszej pracy. Jednak tym razem chcemy zawrzeć w […]

ISO 19650 w Polsce

Na początku 2019 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował dzie pierwsze (z planowanych pięciu) normy ISO 19650. Do chwili publikacji tego artykułu PKN opublikował 4 części normy: Koncepcje i zasady: PN-EN ISO 19650-1:2019-02 Realizacja projektu: PN-EN ISO 19650-2:2019-01 Faza operacyjna zasobów: PN-EN ISO 19650-3:2021-02 Oparte na bezpieczeństwie podejście do zarządzania informacjami: PN-EN ISO 19650-5:2021-01 Jak można […]

Co Inżynier Kontraktu zyskuje dzięki BIM?

Inżynier kontraktu to funkcja, która nie ma formalnego odpowiednika w polskim prawie budowlanym. Według norm FIDIC inżynier kontraktu równoważy interesy inwestora i wykonawcy pełni nadzór techniczny nad robotami budowlanymi dba o odpowiednią jakość i terminowość prac budowlanych Gdy inwestycja korzysta z finansowania ze środków unijnych lub Banku Światowego, inżynier kontraktu dba o rzetelność sporządzanej w toku inwestycji dokumentacji […]

Przewiń do góry