Cyfryzacja budownictwa

ISO 19650 w Polsce

Na początku 2019 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował dzie pierwsze (z planowanych pięciu) normy ISO 19650. Do chwili publikacji tego artykułu PKN opublikował 4 części normy: Koncepcje i zasady: PN-EN ISO 19650-1:2019-02 Realizacja projektu: PN-EN ISO 19650-2:2019-01 Faza operacyjna zasobów: PN-EN ISO 19650-3:2021-02 Oparte na bezpieczeństwie podejście do zarządzania informacjami: PN-EN ISO 19650-5:2021-01 Jak można […]

Co Inżynier Kontraktu zyskuje dzięki BIM?

Inżynier kontraktu to funkcja, która nie ma formalnego odpowiednika w polskim prawie budowlanym. Według norm FIDIC inżynier kontraktu równoważy interesy inwestora i wykonawcy pełni nadzór techniczny nad robotami budowlanymi dba o odpowiednią jakość i terminowość prac budowlanych Gdy inwestycja korzysta z finansowania ze środków unijnych lub Banku Światowego, inżynier kontraktu dba o rzetelność sporządzanej w toku inwestycji dokumentacji […]

Przewiń do góry