Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Program Kolejowy CPK

bim w cpk program kolejowy cpk

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to jedna z najważniejszych i najambitniejszych inicjatyw infrastrukturalnych w Polsce. Program Kolejowy CPK zakłada stworzenie zupełnie nowej sieci kolejowej o długości niemal 2000 km. Projekt, realizowany w latach 2020-2034, ma na celu rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury oraz wprowadzenie Polski na nowy poziom transportu pasażerskiego i cargo.

Projekt CPK od początku jest realizowany w metodyce i technologii BIM. Spółka HydroBIM pracowała i pracuje jako podwykonawca branży hydrotechnicznej i hydrologicznej w sumie na pięciu obecnie projektowanych odcinkach kolejowych.

Dlaczego Program Kolejowy CPK jest potrzebny?

Realizacja CPK ma przyczynić się do dwukrotnego wzrostu liczby pasażerów w pociągach dalekobieżnych, co przekłada się na oczekiwane 134 mln pasażerów rocznie. Dzięki nowym połączeniom zwiększy się dostępność transportowa wielu regionów Polski. Ma to być impuls do rozwoju lokalnego.

Nowe linie kolejowe, zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi, umożliwią pociągom osiąganie wyższych prędkości, skracając tym samym czas podróży między głównymi miastami Polski oraz zwiększając komfort pasażerów.

Planowane trasy

W ramach Programu Kolejowego CPK zaplanowano 12 głównych tras, w tym 10 tzw. szprych, które będą prowadzić z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Każda z tych tras została zaprojektowana z myślą o optymalizacji połączeń regionalnych i międzynarodowych.

Odcinki, na których pracują bądź pracowali inżynierowie i projektanci HydroBIM

Nasi inżynierowie BIM branży hydrotechnicznej i hydrologicznej pracują przy projektach linii kolejowych w ramach usługi podwykonawstwa przy niżej wymienionych zadaniach:

 • Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) w zakresie branży hydrotechnicznej dla Projektu „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec” 
 • Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) w zakresie branży hydrotechnicznej dla Projektu „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko”
 • Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz dokumentacji projektowej w zakresie branży hydrotechnicznej wraz ze wsparciem technicznym dla Projektu pn. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia-CPK- Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK w zakresie obejmującym zadanie częściowe 2”
 • Opracowanie przebudowy sieci drenarskich dla linii kolejowych nr 5 i 242 Grochowalsk – Grudziądz – Warlubie oraz Grudziądz – Gdańsk na Odcinki AE, HK, HZ, KM, MX w wariantach: 7, 8, 9, 11, 20
 • Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz dokumentacji projektowej w zakresie branży hydrotechnicznej wraz ze wsparciem technicznym dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej nr 86 na odc. Czernica Wrocławska- Wrocław Główny”, w ramach opracowania dokumentacji projektowych dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego
program kolejowy cpk

Program Kolejowy CPK to oczywiste korzyści dla podróżujących i impuls dla gospodarki. Nowe linie kolejowe przyczynią się do tworzenia miejsc pracy, zarówno w trakcie budowy, jak i w długoterminowej eksploatacji infrastruktury.

Czym się zajmujemy w projektach kolejowych CPK?

Do naszych zadań (w zależności od projektowanego odcinka) należą między innymi:

 • obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne
  • opracowanie przekrojów i profili cieków na podstawie własnych danych geodezyjnych
  • modelowanie 2D w programie HEC RAS
  • dobór świateł mostów i przepustów
 • prace projektowe w ramach branży hydrotechnicznej
  • projekt budowlany w ramach branży hydrotechnicznej
  • opracowanie modeli BIM projektowanych urządzeń i obiektów
  • przedmiary i kosztorysy w ramach branży hydrotechnicznej
  • opracowanie Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Sporządzenie wniosku i Operatu Wodnoprawnego
 • Uzyskanie zgód wodnoprawnych

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w analizach i projektach hydrotechnicznych,

zarezerwuj bezpłatną konsultację.

BIM w CPK

Pomimo braku w Polsce na chwilę obecną jednolitej strategii wdrażania BIM w zamówieniach publicznych, CPK opracowało własne procedury i dokumentację, zgodne z zaleceniami norm serii ISO 16950, a projektanci muszą spełnić konkretne wymagania informacyjne. Tu procentuje doświadczenie HydroBIM w pracy w środowisku BIM, a nowe umiejętności, które zdobywamy uczestnicząc w projektach kolejowych CPK są dla nas bezcenne.

Więcej o BIM w CPK piszemy w tym wpisie.

Jeśli chcesz poznać szczegóły oferty podwykonawstwa hydrotechniki, 

skontaktuj się z nami.

Źródło ilustracji tytułowej: cpk.pl; ilustracja w treści – archwum HydroBIM

Program Kolejowy CPK
Przewiń na górę