Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

BIM w CPK

bim w cpk program kolejowy cpk

Projekt CPK jest unikalny w Polsce także pod względem zastosowania metodyki BIM.

BIM w CPK jest dowodem na to, że metodyki tej nie da się wprowadzić częściowo albo “na próbę”. To jest strategiczna decyzja na najwyższych szczeblach organizacji.  

Inwestor od początku wiedział, że zarządzanie tak ogromnym przedsięwzięciem bez jasnego określenia zasad i wymagań dotyczących przepływu informacji będzie niemożliwe.

Dlatego pierwszym dokumentem BIM jaki powstał był OIR, czyli wymagania informacyjne organizacji. 

Czym jest OIR?

Jak mówił Michał Latała podczas prezentacji na InfraBIM 2023, jest to najmniej “inżynierski” ze wszystkich kluczowych dokumentów BIM. Dlaczego? To dokument fundamentalny, określający cele i metody zarządzania informacją w przedsięwzięciu.

W CPK, w największym uproszczeniu, były dwa główne cele:  cyfryzacja procesu budowlanego i zarządzanie informacją poprzez wspólne środowisko danych (CDE) W efekcie powstał dokument “prawniczy”, oparty na zaleceniach norm pakietu ISO 19650, który jest fundamentem całego procesu zarządzania informacją budowlaną i podstawą dla bardziej szczegółowych procedur zarządzania informacją, w szczególności dla dokumentów PIR 

bim w cpk oir

PIR dla projektów kolejowych CPK

Dokument PIR (Project Information Requirements) jest powiązany i wynika z OIR. W odróżnieniu od projektu lotniska, projekty kolejowe nie są jednorodne – są rozproszone w całej Polsce i koncepcja programowo-przestrzenna może być różna na poszczególnych odcinkach. Dlatego powstały odrębne PIR-y, lotniskowy i kolejowy.

Wyzwaniem przy opracowaniu PIR dla projektów kolejowych było stworzenie katalogu elementów, które posłużą do przygotowania EIR spójnego z ogólną filozofią zarządzania informacją w projekcie BIM w CPK. To się udało i powstał dokument, opublikowany w wersji 01 z datą czerwiec 2021, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej CPK.

Zawiera szczegółowe informacje dotyczące wymagań informacyjnych dla projektów kolejowych w ramach Podprogramu Kolejowego CPK. Obejmuje on takie zagadnienia jak:

  • Cel i zakres dokumentu, w tym cele BIM (Building Information Modeling) i przypadki użycia BIM.
  • Część komercyjna, zarządcza i techniczna projektu, w tym etapy projektowe, zespoły zintegrowane, zarządzanie stykami projektowymi, role i zakresy odpowiedzialności, zarządzanie komunikacją, mobilizacja, szkolenia.
  • Wymagania dotyczące wymiany informacji, w tym wymagania dotyczące modeli projektowych, dostarczanie informacji, plan realizacji BIM (BEP), tabela odpowiedzialności RACI, punkty dostarczania danych (PDD), główny plan dostarczania informacji MIDP, poziomy szczegółowości LOD, projektowe systemy klasyfikacji.
  • Standardy BIM, GIS, CAD, wersjonowanie i rewizjonowanie, metody i procedury projektowe.
  • Wymagania techniczne, wspólne środowisko danych CDE, produkty projektowe, koordynacja projektowa/współpraca, komentowanie oraz zapytania o informację, zarządzanie zmianą, raportowanie progresu prac projektowych i wykonawczych, wizualizacje.
  • Wymagania dotyczące modeli na potrzeby harmonogramowania (BIM 4D), kosztorysowania (BIM 5D) oraz zestawień ilościowych, symulacji (BIM 6D).

Dokument jest skierowany do wszystkich uczestników projektów kolejowych w CPK i ma na celu zdefiniowanie ogólnych wytycznych oraz wymagań BIM Zamawiającego dla pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i zarządzania informacją budowlaną.

BIM w CPK – EDMS i CDE

Electronic Data Management System (EDMS) w programie CPK to  system wynikający bezpośrednio z zapisów OIR. To centralne repozytorium danych, będące głównym źródłem informacji dla różnych obszarów Common Data Environment (CDE). EDMS to nie tylko miejsce przechowywania danych. To także platforma, na której dokumentacja jest tworzona, przetwarzana, udostępniana, składana do zatwierdzenia i zatwierdzana.

Platforma EDMS odgrywa centralną rolę w metodologii BIM w CPK. Ułatwia wdrażanie i zarządzanie projektami zgodnie z jej zasadami. Spełnia wymagania OIR dotyczące CDE i cyfryzacji procesu budowlanego. Platformą CDE w CPK, jest ProjectWise, zaawansowane oprogramowanie, firmowane przez Bentley Systems.

BIM w CPK projectwise

ProjectWise umożliwia konfigurację projektów o różnej specyfice w jednolity sposób. Dzięki temu zarządzanie projektami odbywa się według spójnych standardów. Używanie EDMS jako jedynego źródła danych zmniejsza ryzyko utraty lub korzystania z nieaktualnych informacji. Jest to bezpieczne rozwiązanie z odpowiednimi certyfikatami, które pozwala kontrolować dostęp do danych.

ProjectWise wspiera pracę z aplikacjami różnych producentów, nie tylko własnymi. To rozwiązanie chmurowe, dostępne przez aplikacje desktopowe i interfejs webowy. 

Rola HydroBIM jako podwykonawcy hydrotechniki w projektach kolejowych CPK

HydroBIM, jako podwykonawca branży hydrotechnicznej,mocno integruje się z głównym Wykonawcą. Uczestniczymy w spotkaniach wewnętrznych, tworząc niejako dodatkowy zespół projektowy. Pracujemy zgodnie ze standardami opublikowanymi przez CPK.

BIM w CPK standaryzacja

Tworzymy modele nasycone informacją, wraz z projektowaniem i samodzielnie dostarczamy modele BIM zgodnie z wymaganiami, poprzez środowisko wymiany danych CDE ProjectWise.

W ramach branży hydrotechnicznej rozwiązujemy problemy z uzgodnieniami z branżami. Uczestniczymy w całym procesie koordynacji z Zamawiającym, wraz ze spełnieniem jego oczekiwań w zakresie projektowym (merytorycznym) jak i operacyjnym.

Więcej informacji o tym, czym się zajmujemy, wykorzystując metodykę BIM w CPK, znajdziesz w sekcji Oferta

Źródło ilustracji: zrzuty ekranu z prezentacji „Kompleksowy BIM w CPK”, opublikowanej na kanale YouTube InfraSTUDIO.

BIM w CPK
Przewiń na górę