Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Jak AECOM Polska ocenia współpracę z HydroBIM?

cyfrowy bliźniak wały tarnów

O współpracy HydroBIM i AECOM przy realizacji projektów ochrony przeciwpowodziowej w południowej Polsce rozmawiamy z Dyrektor Moniką Irlik-Piwowar i Zastępcą Dyrektora Barbarą Chammas, które kierują Działem Zasobów Wodnych, Środowiska i Energii w AECOM Polska Sp. z o.o

Okazją do rozmowy jest zakończenie dużych projektów ochrony przeciwpowodziowych w Sandomierzu i Tarnowie, gdzie spółka HydroBIM współpracowała z AECOM Polska przy nadzorze projektowym.

Jak to się stało, że światowy gigant zdecydował się skorzystać z usług HydroBIM?

Trafiliśmy na HydroBIM z rekomendacji. Potrzebowaliśmy pilnie wsparcia projektowego na nadzorowanej przez nas inwestycji w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza.  Niestety, w czerwcu 2020 zmarł autor dokumentacji projektowej. Szukaliśmy więc zastępstwa przy nadzorze autorskim. W RZGW Rzeszów polecono nam kontakt z Tomaszem Rajpoldem, którego chwalono jako projektanta modernizacji zbiorników Rzeszów i Młynówka. W Rzeszowie byli pod wrażeniem jakości projektów, które wykorzystywały możliwości nowoczesnych technologii cyfrowych.

Nawiązaliśmy więc kontakt z Tomaszem. Potwierdziło się to, co usłyszeliśmy w RZGW Rzeszów, ale przede wszystkim od naszego Zespołu AECOM, który jako Inżynier nadzorował roboty budowlane, dla których nadzór autorski sprawował Tomasz Rajpold. 

Projektanci InfraBIM, bo tak nazywała się wówczas firma, z którą nawiązaliśmy współpracę, szybko dostosowali się do wymogów AECOM i płynnie włączyli się w prace nadzoru autorskiego na nadzorowanych przez nas inwestycjach.

Ale dlaczego HydroBIM? Przecież AECOM ma własny zespół BIM.

Tak, to prawda. Jednak nasz zespół BIM jest zlokalizowany w Wielkiej Brytanii. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z lokalną firmą, która lepiej rozumie krajowe realia, zna teren na tym obszarze, ale przede wszystkim potrzebowaliśmy nadzoru natychmiast. 

Projekt w Sandomierzu był wymagający. To w sumie pięć zadań, kilkanaście kilometrów wałów przeciwpowodziowych, budowa i modernizacja obiektów infrastruktury i flagowy obiekt, czyli nowoczesna brama przeciwpowodziowa zabezpieczająca port. Technologie użyte przez HydroBIM pozwoliły zoptymalizować nadzór projektowy. 

wrota przeciwpowodziowe sandomierz

Wizualizacja wrót przeciwpowodziowych. Źródło: Kanał YT RZGW Kraków

Zmodernizowany wał przeciwpowodziowy jest w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego i huty szkła. Należało się liczyć z protestami i faktycznie, takie były. Modyfikacje oryginalnego projektu wykonane przez HydroBIM i zwizualizowanie proponowanych rozwiązań pomogły uzyskać aprobatę zarówno lokalnej społeczności, jak i Inwestora, podnosząc funkcjonalność rozwiązań. 

Czy projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza to jedyne wspólne przedsięwzięcie?

Nie. Tak się złożyło, że równolegle AECOM przejął nadzór autorski  w projekcie ochrony przeciwpowodziowej Tarnowa. Projekt był współfinansowany przez Bank Światowy, który ma bardzo wysokie wymagania, także co do harmonogramu.

wały tarnów

Źródło: archiwum HydroBIM

Z różnych powodów, o których nie trzeba teraz mówić, inwestycja była zagrożona, a Inwestor był narażony na poważne opóźnienia i kary umowne. Analizy AECOM Polska, wykonane przy współpracy z HydroBIM, pozwoliły w porę wykryć kolizje i wyeliminować je przed rozpoczęciem robót budowlanych, dzięki czemu problemy zostały rozwiązane. Zastosowanie BIM w projekcie przyniosło tu absolutnie wymierne korzyści dla Inwestora. Bez tego dodatkowe koszty byłyby ogromne.

Współpracowaliśmy również przy kilku projektach w Krakowie. Wykorzystujemy kompetencje BIM-owe HydroBIM do transponowania projektów 2D do 3D, wykrywania kolizji i integracji danych między innymi przy projektach bram portowych Kujawy i Płaszów i przebudowy zbiorników retencyjnych Malinówka 3 i Serafa 2. 

Z usług HydroBIM korzystamy także przy opracowywaniu dokumentacji projektowej ok. 17 kilometrów wałów przeciwpowodziowych Sanu, w rejonie Stalowej Woli.

Jak Panie oceniają współpracę z HydroBIM?

Tak w największym skrócie można ocenić współpracę AECOM Polska z HydroBIM jako bardzo skuteczną. Przede wszystkim cenimy Waszą elastyczność – potraficie dostosować się do dynamicznej sytuacji. I nie ma walki o każdą złotówkę, tylko jest wola rozwiązania problemów. Racjonalne podejście do biznesu to klucz efektywnej współpracy.

Nie bez znaczenia jest świetna komunikacja HydroBIM z zespołem AECOM, co potwierdza, że nasze zespoły mają zbieżne cele – skuteczną realizację projektów.

Dziękujemy za taką opinię – a jakie są plany AECOM w Polsce na najbliższe lata?

Z punktu widzenia Działu Zasobów Wodnych, Środowiska i Energii, którym zarządzamy, obecnie  jesteśmy w końcowej fazie realizacji projektów w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły i Odry, ale to nie znaczy, że problem ochrony przeciwpowodziowej na tych rzekach jest rozwiązany. Na horyzoncie są nowe projekty, przy których mamy nadzieję brać aktywny udział. Do rozwiązania wciąż pozostaje kwestia retencji wody w Polsce. Obserwujemy również rozwój planów inwestycji w sektorach środowiska i energii. Tu także mamy kompetencje i doświadczenie, więc będziemy aktywnie działać w tych obszarach i także widzimy szerokie pole do dalszej współpracy z HydroBim

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów!

Z Moniką Irlik-Piwowar i Barbarą Chammas rozmawiał Jacek Sobkowski

O AECOM Polska

aecom polska

AECOM Polska Sp. z o.o. jest częścią globalnej inżynieryjnej firmy konsultingowej AECOM, specjalizującej się w usługach w zakresie projektowania, budownictwa, finansowania oraz zarządzania operacyjnego w sektorach takich jak transport, infrastruktura, środowisko, energia i woda. 

W Polsce AECOM koncentruje się na projektowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym projektów drogowych, kolejowych, lotniskowych oraz inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Firma wykorzystuje innowacyjne technologie i zrównoważone praktyki projektowe, aby tworzyć bezpieczne, efektywne i zintegrowane systemy transportowe i infrastrukturalne, które wspierają rozwój gospodarczy i poprawiają jakość życia.

AECOM w Polsce jest znany z zaangażowania w rozwój zrównoważonej infrastruktury, współpracując z klientami publicznymi i prywatnymi w celu realizacji projektów, które są przyjazne dla środowiska, ekonomicznie opłacalne i społecznie odpowiedzialne. Firma stosuje innowacyjne podejście do zarządzania projektami, wykorzystując możliwości technologii BIM (Building Information Modeling) i narzędzia cyfrowe do optymalizacji procesów projektowych i budowlanych.

Jak AECOM Polska ocenia współpracę z HydroBIM?
Przewiń na górę