Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Poprawa zdolności retencyjnej rzeki Wirowa

jazy wirowa

Zamawiający: RZGW Rzeszów, wykonawca: konsorcjum firm HydroBIM i Adeko

Na zlecenie PGW Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie, konsorcjum w którym liderem była spółka HydroBIM, opracowało kompletną dokumentację projektową i wnioski o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania p.n. „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Poprawa stosunków wodnych poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wirowa poprzez odbudowę budowli”

Spis treści

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach kontraktu opracowaliśmy oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu oraz wykonanie protokołu kontroli 5letniej, a w szczególności:

 • Projekt techniczny.
 • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
 • Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
 • Niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia.
 • Przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych.
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z niezbędnym załącznikiem w postaci instrukcji gospodarowania wodami. 

Ocena stanu technicznego budowli

Zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji technicznej,na podstawie której zostanie przeprowadzony remont generalny jazu na rzece Wirowa. Pierwszym krokiem i jednocześnie jednym z elementów kontraktu było opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli.

Przeprowadziliśmy

 • analizę aktualnej i archiwalnej dokumentacji technicznej obiektu
 • pomiary i obserwacje własne;
 • wizję terenową i sporządziliśmy dokumentację fotograficzną;
 • pomiary geodezyjne budowli;
 • ocenę stanu technicznego budowli;
 • wykonaliśmy dokumentację geotechniczną

Na tej podstawie opracowaliśmy opis stanu technicznego budowli, jej przydatności do użytkowania, zalecenia w zakresie eksploatacji i ocenę bezpieczeństwa budowli.

jaz wirowa

Projekt techniczny, specyfikacja robót, operat wodnoprawny

Wyniki oceny stanu technicznego nie pozostawiały wątpliwości co do potrzeby generalnego remontu budowli. Przeprowadziliśmy obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne, wykorzystując oprogramowanie SCALGO do wyznaczenia danych do obliczeń hydrologicznych – metodą ORR. Wyniki naszych obliczeń ORR  okazały się spójne z wynikami obliczeń wód maksymalnych z modelu hydraulicznego w MIKE.

Na podstawie przeprowadzonych badań i obliczeń opracowaliśmy dokumentację i specyfikację techniczną wykonania kompleksowego remontu jazu na rzece Wirowa.

Zaproponowaliśmy nowoczesne i efektywne ekonomicznie rozwiązania konstrukcyjno – projektowe, dla remontu zasadniczego i uzupełniającego elementów konstrukcji jazu.

Przygotowaliśmy komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w tym operat wodnoprawny.

Podsumowanie

Tuż przed Świętami przekazaliśmy zamawiającemu kompletną dokumentację w wersji elektronicznej i papierowej – zgodnie z wymaganiami kontraktu. Znalazły się w niej:

 • Dokumentacja projektowa
 • Projekt techniczny
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 • Przedmiar robót
 • Kosztorys inwestorski
 • Pięcioletnia ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa dla obiektu budowlanego
 • 5-letni protokół kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego
 • Operat wodnoprawny
 • Instrukcja gospodarowania wodą
 • Materiały do zgłoszenia robót budowlanych
 • Niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia

i do tego wersja elektroniczna wyżej wymienionej dokumentacji.

Ten stosunkowo niewielki kontrakt wymagał od nas staranności i doświadczenia. Szczególnie opracowanie operatu wodnoprawnego musi być zawsze na najwyższym poziomie. To staje się znakiem rozpoznawczym HydroBIM.

Ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych to tylko jedna z usług HydroBIM.

Zapoznaj się z pełną ofertą.

Ilustracje: archiwum HydroBIM

Przewiń na górę