Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Potok Gogołówka – projekt wałów przeciwpowodziowych

potok gogołówka

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych

 • inwestor: RZGW Rzeszów
 • HydroBIM wygrał przetarg PGW Wody Polskie i dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opracował pełną dokumentację projektową zadania „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości 1300 m”, wraz z kosztorysem.
 • Bazą projektu była dokumentacja przedprojektowa, opracowana w 2020 roku
 • Do zadań HydroBIM należało uzyskanie uzgodnień, opinii i w efekcie decyzji administracyjnych, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji.
 • Opracowany projekt jest zgodny z zapisami decyzji środowiskowej WOOŚ.420.2.2.2021.PW.43

Projektowanie obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka w BIM

W HydroBIM pracujemy według zasad metodyki BIM i wykorzystujemy oprogramowanie Civil 3D i Infraworks. Tworzymy cyfrowy model projektu, w którym integrujemy dane z wielu źródeł. Wykorzystujemy ogólnodostępne dane cyfrowe, następnie weryfikujemy zgodność ze stanem rzeczywistym, korzystając z dronów. W ten sposób powstaje aktualny, numeryczny model terenu, który jest wiernym odzwierciedleniem stanu rzeczywistego. Tak też pracowaliśmy przy tym projekcie.

Projektowanie BIM, z wykorzystaniem centralnego modelu 3D, integracja danych GIS i wykorzystanie modeli hydraulicznych w efekcie daje wysokiej jakości projekt budowlany w którym:

 • identyfikujemy i eliminujemy kolizje z istniejącą infrastrukturą
 • monitorujemy realizację zapisów decyzji środowiskowej
 • wytyczamy optymalne miejsca składowania materiałów i trasy dojazdowe dla sprzętu budowlanego
 • opracowujemy kosztorys realizacji projektu

Wynikiem procesu projektowego w 3D jest kompletna dokumentacja projektowa, którą z łatwością generujemy w wersji 2D.

Idealnie byłoby wykorzystać istniejący już model 3D do realizacji projektu, jednak to zależy od decyzji Inwestora.

Wyzwania, przed jakimi stanęliśmy

Integracja danych GIS z projektem pokazała problemy, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Projektowane obwałowanie przebiegało ponad lub w pobliżu infrastruktury podziemnej. Dzięki przygotowaniu przejrzystej dokumentacji szybko uzyskaliśmy wymagane zgody. Tak poprowadziliśmy obwałowanie, aby słup wysokiego napięcia był chroniony, co z pewnością pomogło w uzyskaniu zgody Polskich Sieci Energetycznych.

Dużym wyzwaniem było zaprojektowanie muru oporowego. Okazało się, że ze względu na pobliskie zabudowania nie można wybudować go w sposób tradycyjny, ponieważ wiązałoby się to z wyburzeniem zabudowań gospodarczych.

Zastosowaliśmy więc w projekcie grodzice winylowe od Grupy Pietrucha, uzyskując podwójną korzyść – dodatkowe zabezpieczenie przed przesiąkaniem i doskonałej jakości szalunek tracony.

Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Brzostek

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa prawostronnego obwałowania Wisłoki w km 89+300 – 91+00 w miejscowości Brzostek” zostało podzielone na :

 • „Budowę obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości ok. 1300 m”, 
 • „Budowę odcinka drogi krajowej nr 73, której nasyp drogowy będzie pełnił funkcję wału przeciwpowodziowego na odcinku od obwałowania cofkowego na potoku Słony do obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości ok. 750 m” oraz 
 • „Budowę obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 700 m. oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m” – Inwestorem jest Gmina Brzostek.

Brzostek to miasto będące siedzibą gminy obejmującej 19 miejscowości. Przez Brzostek przepływa potok Słony, a od zachodu w odległości 1 km rzeka Wisłoka. Na wysokości Brzostku ma charakter rzeki nizinnej. Jedank w okresach letnich roztopów lub wzmożonych opadów Wisłoka i jej dopływy, w tym Gogołówka wylewały, prowadząc do znacznych strat materialnych. Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w których uczestniczy biuro projektowe HydroBIM ma na celu zapobieganie powodziom w przyszłości.

HydroBIM współpracuje z GDDKiA w Gminie Brzostek

Przy projektowaniu zabezpieczenienia przeciwpowodziowego w Gminie współpracujemy z GDDKiA i wykonawcą rozbudowy DK73 Pilzno – Jasło.

W kwietniu 2020 r. PGW Wody Polskie zawarło porozumienie z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminą Brzostek o współpracy. Obwodnica Brzostka odcinkowo ma pełnić rolę wału przeciwpowodziowego.

Naszym zadaniem jest koordynacja prac projektowych dla obiektów inżynierskich przy przebudowie drogi krajowej nr 73 i projekcie wału przeciwpowodziowego wzdłuż potoku Gogołówka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wdrożyć BIM lub szukasz wsparcia cyfrowych inżynierów, specjalizujących się w hydrotechnice,

Powiązane treści:

Przewiń na górę