Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Outsourcing inżynierów

outsourcing inżynierów

Według raportu opracowanego przez Polski Związek Inżynierów Budownictwa, branża budowlana najbardziej odczuwa niedobór pracowników. Czy outsourcing inżynierów może być rozwiązaniem tego problemu? To zależy od specyfiki kontraktu. W budownictwie liniowym, gdzie kontrakty pozyskuje się wygrywając przetargi, kontrola kosztów gra kluczową rolę w zapewnieniu zyskowności przedsięwzięcia. Jaką rolę w zarządzaniu kosztami może mieć outsourcing inżynierów BIM, hydrotechników i geodetów?

Body Leasing w budownictwie

W Polsce brakuje inzynierów hydrotechników. Coraz mniej inżynierów decyduje się na specjalizację w hydrotechnice, a to dlatego, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej położono nacisk na inwestycje drogowe. Co prawda wciąż daleko nam do sieci autostrad w Niemczech, jednak trzeba uczciwie stwierdzić duże sukcesy w rozbudowie sieci dróg ekspresowych. Teraz kończy się boom w drogownictwie, natomiast od kilku lat widać wyraźny wzrost ilości i wartości inwestycji hydrotechnicznych.

outsourcing inżynierów
Źródło: pzpb.com.pl

Uchylenie decyzji środowiskowej spowodowało, że sztandarowy projekt Wód Polskich, budowa stopnia wodnego Siarzewo ostatnio wyhamowała, jednak gwałtowne zmiany klimatyczne zwróciły uwagę opinii publicznej na problem zapobiegania powodziom. Powstają i będą powstawały systemy dużej i malej retencji wody. Stałym modernizacjom podlegają wały przeciwpowodziowe. Coraz głośniej mówi się o potrzebie gospodarczego wykorzystania żeglugi śródlądowej, jednak bez pomijania kontekstu środowiskowego. Czy firmy budowlane mają wystarczające kompetencje do realizacji tego typu zadań? Jeśli nie, to warto skorzystać z usług wyspecjalizowanych biur projektowych, takich jak HydroBIM. Dzięki połączeniu specjalizacji w hydrotechnice i metodyce BIM potrafimy szybko budować zespoły zadaniowe, rozwiązujące konkretne problemy na każdym etapie realizacji projektu.

Outsourcing inżynierów – jakie są korzyści?

Team leasing lub body leasing to rozwiązania dobrze znane z projektów IT. Jeśli w firmie brakuje kompetencji do rozwiązania konkretnego problemu, to rozwiązaniem jest outsorcing. Wyspecjalizowany zespół zewnętrzny dołącza do firmy i ma do wykonania konkretne zadanie. Odpadają koszty i czas procesu rekrutacji, umów Czy taki scenariusz jest możliwy w projektach budownictwa liniowego? Tak, jednak warunkiem jest cyfryzacja procesu.

W HydroBIM pracujemy wykorzystując metodykę BIM, czyli modele zarządzania informacją o budowli. Opracowujemy szyte na miarę rozwiązania, dostosowane do zadania, które mamy rozwiązać. Na przykład przy projekcie rozbudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Biała w gminie i mieście Tarnów opracowaliśmy nowatorski model udostepniania informacji typu Cyfrowy Bliźniak.

cyfrowy bliźniak wały tarnów
Przykład interfejsu, z którego można uzyskać dostęp do ogólnych i szczegółowych danych o konkretnym obiekcie bez wychodzenia z projektu

Jak wykorzystać ofertę outsourcingu inżynierów w HydroBIM?

Budujemy Zespoły Zadaniowe, których celem jest rozwiązanie konkretnego problemu Klienta. Nawet w mniej, niż 7 dni potrafimy zintegrowac nasze działania ze środowiskiem Zleceniodawcy i przystąpić do pracy. Budujemy własne zespoły interdyscyplinarne, w skład których mogą wchodzić:

  • Hydrotechnicy
  • Inżynierowie drogowi
  • Geodeci
  • Eksperci LIDAR i fotogrametrii
  • Specjaliści systemów sterowania maszynami budowlanymi
  • BIM modelarze
  • Eksperci wizualizacji 3D
  • BIM Managerowie

Jeśli outsourcing inżynierów w HydroBIM zainteresował Cię i chcesz poznac więcej szczegółów, skontaktuj się z nami!

Outsourcing inżynierów
Przewiń na górę