Platforma CDE w Cyfrowym Bliźniaku

platforma cde

Platforma CDE to centrum wymiany danych w narzędziach zarządzania informacją tworzonych w technologii BIM. Skrót CDE oznacza Common Data Environment, co można przetłumaczyć jako wspólne środowisko danych. W opracowanym przez HydroBIM modelu Cyfrowego Bliźniaka korzystamy z oprogramowania Autodesk, dlatego platfroma CDE naszego autorstwa oparta jest na pakiecie aplikacji BIM 360.

Czym jest platforma CDE?

Ponieważ standardy BIM są określone i opisane w normach serii ISO 19650, dlatego będziemy się trzymać przedstawionej tamże definicji*. Wyjaśnienie, co to jest CDE znajdziemy w trzecim punkcie, gdzie zawarte są wszystkie określenia i definicje, używane w normie.

Na dziś norma dostępna jest w języku angielskim, oto nasze tłumaczenie punktu 3.3.15:

Wspólne środowisko danych CDE

Uzgodnione źródło informacji dla dowolnego projektu lub zasobu, do zbierania, zarządzania i współdzielenia różnych kontenerów danych i informacji, poprzez zarządzalny proces.
Uwaga 1 do wpisu: Platforma CDE opisuje procesy, które mają zostać użyte, a zastosowane rozwiązanie CDE zapewnia technologię wspierającą te procesy.

Innymi słowy: platforma CDE to jest proces, w którym określamy zasady zarządzania informacją. CDE w projekcie BIM to „jedyne źródło prawdy” . Oznacza to, że komplet informacji o projekcie – przykładowo modele, szacunki, plany, harmonogramy, zadania, notatki – są zgromadzone w jednym miejscu i z jednego miejsca udostępniane.

Warto podkreślić, że platforma CDE to nie jest stricte rozwiązanie programowe, tylko proces, a zastosowany software wyłącznie wspiera ten proces. Po prostu nie wystarczy kupić oprogramowanie Autodesk, Bentley czy innego dostawcy, żeby mieć platformę CDE. Software jedynie wspiera CDE od strony technicznej.

BIM 360 jako rozwiązanie dla platformy CDE w Cyfrowym Bliźniaku

W HydroBIM pracujemy wykorzystując oprogramowanie rodziny Autodesk. Dlatego do zbudowania platformy CDE, na której opiera się nasza koncepcja Cyfrowego Bliźniaka, zastosowaliśmy pakiet BIM 360.

Jest to zestaw programów do integracji wielu źródeł danych i do zarządzania przepływem informacji. Naturalnym środowiskiem dla BIM 360 jest rodzina oprogramowania Autodesk, jak na przykład Revit czy Civil 3D, jednak system umożliwia integrację z zewnętrznymi źródłami danych. BIM 360 dysponuje także interfejsem Android i iOS, co pozwala na zintegrowanie w platformie CDE urządzeń mobilnych.

Jedną z ważniejszych zalet BIM 360 jest możliwość pracy w chmurze. Daje to praktycznie nieograniczone możliwości dostępu do platformy CDE z dowolnej lokalizacji i niemal dowolnego urządzenia. Wystarczy stabilne połączenie internetowe, a o to w erze rozwiązań 5G nietrudno. Z drugiej strony łatwa dostępność stwarza konieczność zapwenienia najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa. W tym obszarze BIM 360 może być wzorem dla innych rozwiązań.

Bezpieczeństwo wymiany informacji na platformie CDE

platforma CDE
źródło ilustracji: https://www.autodesk.com/bim-360/construction-management-software/security/

Kwestia bezpieczeństwa wymiany informacji w aplikacjach chmurowych jest kluczowa. Wszystkie aplikacje z serii BIM 360 mają certyfikaty bezpieczeństwa ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 oraz SSAE-16 AT 101 SOC 2. Co to oznacza w praktyce?

  • najwyższe standardy zabezpieczeń chmury Amazon Web Services
  • szyfrowanie danych i polityka prywatności
  • system autoryzacji użytkowników
  • dwuetapowa kontrola dostępu
  • 24/7 ochrona i odtworzenie danych w przypadku awarii
  • sytematyczny audyt i skanowanie pod kątem podatności

Wszystkie powyższe systemy bezpieczeństwa informatycznego zawarte są w opracowanym przez nas Cyfrowym Bliźniaku. Aby uzyskać dostęp do informacji dostępnych na platformie CDE, każdy użytkownik musi mieć konto na platformie. Administrator każdemu użytkownikowi przydziela indywidualnie prawa dostępu i edycji do określonych katalogów i folderów z danymi.

Co więcej, jeśli integrujemy w systemie dane wrażliwe, czyli takie, do których dostęp wymaga osobnej autoryzacji, to nasz system w pełni respektuje te prawa dostępu i nic tu nie trzeba zmieniać.

Dlatego z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że platforma CDE stosowana w Cyfrowym Bliźniaku autorstwa HydroBIM spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa informatycznego.

jeśli chcesz się dowiedzieć, jak możesz lepiej zarządzać informacją w procesie projektowania, realizacji i eksploatacji projektu infrastrukturalnego

* Tutaj znajdziesz wyjątki z sekcji informacyjnej normy ISO 19560-1:2018 (en)

Platforma CDE w Cyfrowym Bliźniaku
Przewiń do góry