Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Eksploatacja obiektów budowlanych w Cyfrowym Bliźniaku

Budowle infrastruktury materialnej, tak jak każde inne, należy eksploatować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to między innymi okresowe przeglądy, prace konserwacyjne, naprawy i sprawne reagowanie w wypadku sytuacji nadzwyczajnych. Prawidłowa eksploatacja obiektów budowlanych infrastruktury materialnej jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i bezpieczeństwa w skali gmin, powiatów, województw i wreszcie całego państwa.

W HydroBIM zajmujemy się wdrażaniem technologii cyfrowych w projektowaniu, realizacji i eksploatacji budowli hydrotechnicznych. Okazuje się, że opracowany przez nas model z powodzeniem sprawdza się w zarządzaniu obiektami infrastruktury dowolnego typu.

1. Łatwy dostęp do dokumentacji

Nawet jeśli wśród zarządców obiektów budowlanych infrastruktury jest świadomość obowiązku i potrzeby gromadzenia całości dokumentacji, to często ten wymóg jest realizowany niekompletnie. Powodem może być na przykład rozproszenie dokumentacji. Na szczęście nowe projekty i inwestycje budowlane są realizowane w środowisku cyfrowym, z wykorzystaniem co najmniej elektronicznej archiwizacji dokumentacji. Cyfrowy bliźniak pozwala na zgromadzenie linków do źródeł dokumentów w jednym miejscu, dzieki czemu wydatnie skraca się czas potrzebny na odnalezienie i uzyskanie dostępu do potrzebnej dokumentacji.

Taki sposób gromadzenia i udostępniania dokumentacji nie powoduje niepotrzebnego duplikowania dokumentów i ustanawia „jedno źródło prawdy”. Korzyść jest taka, że można śledzić sposób eksploatacji obiektu, poczynając od dokumentacji projektowej, poprzez dane z realizacji i protokoły powykonawcze, kończąc na
protokołach przeglądów, remontów czy przebudów.

Brak dostępu do pełnej dokumentacji daje się we znaki wtedy, gdy się okazuje, że jest ona konieczna do usunięcia nagłej awarii lub wykonania przebudowy lub modernizacji budowli, a uzupełnienie dokumentacji wymaga pilnej, czyli zwykle kosztownej, inwentaryzacji.

W Cyfrowym Bliźniaku gromadzenie dokumentacji jest procesem ciągłym. Dzięki temu eksploatacja obiektów budowlanych w technologii Digital Twin zabiera mniej czasu i zasobów ludzkich i materialnych, a więc jest tańsza.

eksploatacja obiektów budowlanych

2. Eksploatacja obiektów budowlanych – nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa.

W przypadku budowli hydrotechnicznych badania stanu technicznego przeprowadza się w cyklach pięcioletnich. Według sprawozdania IMGW ” w ocenach stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wykorzystuje się wyniki pomiarów i badań wykonanych przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór, jak
również wykonywanych przez administratorów i właścicieli obiektów.” Ocena stanu technicznego polega na porównaniu szeregu danych z różnych źródeł, w tym pozyskane przez:

  • geodezyjne pomiary przemieszczeń bezwzględnych
  • pomiary piezometryczne
  • badania geotechniczne
  • pomiary batymetryczne
  • badania abrazji brzegów

Stosując technologię Modelu Centralnego w Cyfrowym Bliźniaku, zarządca obiektu budowlanego może sprawnie przeprowadzić badania kontrolne obiektu, przygotować i przesłać niezbędne dane do instytucji kontrolnej.

System Modelu Centralnego pozwala na zaplanowanie czynności z wyprzedzeniem a system organizacji zadań i raportowania pozwala na sprawne przygotowanie niezbędnych raportów. Wygenerowane dane są w pełni bezpieczne, dzięki systemowi wymiany informacji zgodnemu z normą ISO dla cyberbezpieczeństwa.

Możliwe jest włączenie do systemu monitorowania czujników, danych meteorologicznych i dowolnych innych pod warunkiem, że są one dostępne online.

Eksploatacja obiektów budowlanych – jak Cyfrowy Bliźniak usprawnia naprawy, remonty i modernizacje?

Okres eksploatacji budowli infrastruktury materialnej liczy się w dziesiątkach lat. Oprócz okresowych przeglądów wraz z upływem czasu zarządca obiektu musi być przygotowany na konieczne remonty i naprawy. Z czasem szybki i łatwy dostęp do danych projektowych i do specyfikacji technicznej danego obiektu może okazać się bezcenny. W Cyfrowym Bliźniaku dostęp do szczegółowej informacji limitowany jest wyłącznie tym, jakie informacje zostały wprowadzone do systemu.

Przy modernizacji wałów przeciwpowodziowych na rzece Biała wprowadzamy do Modelu Centralnego szczegółowe dane techniczne i eksploatacyjne każdego przepustu. Informacje te będą dostępne do wykorzystania przez zarządcę obiektu w dowolnym momencie w przyszłości.

cyfrowy bliźniak wały tarnów

W przykładzie powyżej mamy do dyspozycji:

  • dokumentację 2D
  • model 3D
  • dokumentację fotograficzną

Nie ma problemu ze zintegrowaniem w Modelu Centralnym innych źródeł danych pod warunkiem, że istnieje do nich dostęp przez adres URL

Jeśli chcesz usprawnić zarządzanie obiektem budowlanym infrastruktury materialnej, nie tylko w hydrotechnice, skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy możliwości i przygotujemy demo systemu, które pozwoli lepiej poznać korzyści z zastosowania metodyki BIM i Cyfrowego Bliźniaka.

Zobacz też:

Eksploatacja obiektów budowlanych w Cyfrowym Bliźniaku
Przewiń na górę