Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Jak BIM wspiera zespół Inżyniera Kontraktu?

zespół inżyniera kontraktu

Funkcja Inżyniera Kontraktu nie wynika z polskiego prawa budowlanego, a z warunków kontraktowych FIDIC. Te z kolei są wymagane przy inwestycjach finansowanych ze środków unijnych lub Banku Światowego. Dlatego nie wystarczy nadzór inwestorski. Prawo zamówień publicznych określa zakres zadań, uprawnienia i procedury związane z wyborem Inżyniera Kontraktu, który jest także odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie finansowe projektu.

Po co Inwestor zatrudnia zespół Inżyniera Kontraktu?

Zespół Inżyniera Kontraktu jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu budowlanego. Co to oznacza w praktyce? Kontrakt ma być zrealizowany w terminie i zgodnie z budżetem. Rzadko się zdarza, aby realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem lub na placu budowy nie wystąpiły nieprzewidziane problemy. Możliwe są błędy w dokumentacji projektowej. Dlatego w kontrakcie na roboty budowlane stosuje się zapisy dotyczące kar umownych. Takie zapisy z jednej strony mają dopingować strony do rzetelnej realizacji umowy, z drugiej rekompensować straty. Zespół Inżyniera Kontraktu ma zrobić wszystko, żeby uniknąć kar umownych, zmieścić się w budżecie i harmonogramie i prawidłowo rozliczyć projekt. Zadaniem zespołu Inżyniera Kontraktu jest zatem:

 • zarządzanie sprawną realizacją kontraktu
 • nadzór techniczny i prawny na budowie
 • kontrola harmonogramów i raportów Wykonawcy
 • raportowanie do Inwestora

Aby móc realizować takie szerokie spektrum zadań, zespół inżyniera kontraktu musi dysponować odpowiednimi kompetencjami.

Kto wchodzi w skład zespołu Inżyniera Kontraktu?

Zespół Inżyniera Kontraktu najczęściej składa się z:

 • inżyniera-rezydenta
 • inspektorów nadzoru inwestorskiego

oraz innych specjalistów, w zależności od charakteru projektu. W rzeczywistości taki zespół jest znacznie bardziej rozbudowany. HydroBIM pracuje w zespole, w skład którego wchodzą:

 • Kierownik Projektu
 • Zastępca Kierownika Projektu
 • Inżynier Rezydent
 • Administrator główny
 • Administrator pomocniczy
 • Asystenci Inżyniera ds. technicznych
 • Ekspert ds. Środowiska
 • Zespół wspomagający Ekspertów ds. Środowiska
 • Inspektor ds. Rozliczeń i Raportowania – główny
 • Inspektor ds. Rozliczeń i Raportowania – pomocniczy
 • Ekspert pomocniczy
 • Prawnicy
 • Nieruchomości – Ekspert wiodący
 • Nieruchomości – Ekspert pomocniczy
 • Inspektor Nadzoru – Hydrotechnik, Instalacje sanitarne
 • Inspektor Nadzoru Prac Geodezyjnych
 • Zespół geodetów
 • Inspektor Nadzoru – ds. elektryki i energetyki
 • Inspektor Nadzoru Robót drogowych
 • Inspektor Nadzoru – Inżynier Mechanik
 • Projektant, Inżynier Hydrotechnik
 • Eksperci BIM

Koordynacja przepływu informacji w tak rozbudowanym i interdyscyplinarnym zespole jest nie lada wyzwaniem.To ogromne pole popisu dla metodyki BIM. Rozwiązaniem jest CDE, Ale po kolei.

Jak wykorzystać BIM w przygotowaniu do realizacji inwestycji?

Najwyższy czas przejść do konkretów. HydroBIM pełni funkcję nadzoru projektowego budowy wałów przeciwowodziowych. Inżynier Kontraktu zlecił nam weryfikację dokumentacji projektowej. Aby to zrobić, zintegrowaliśmy dane projektu z danymi GIS w modelu BIM. Następnym krokiem było dodanie do modelu chmury punktów pozyskanej z nalotu LiDAR. W ten sposób uzyskaliśmy połączenie projektu z aktualnym stanem faktycznym, co pozwoliło na szybkie wychwycenie kolizji i identyfikację potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu Inżynier Kontraktu uniknął opóźnień na etapie realizacji i niewątpliwych roszczeń od Wykonawcy.

zespół inżyniera kontraktu
Przykład modelu cyfrowego, opartego o dane projektu 2D i GIS

BIM pomaga kontrolować przebieg procesu budowlanego

Wykonawca ma obowiązek trzymania się harmonogramu i raportowania postępu prac. W projektach liniowych front robót jest rozległy, rozciąga się na przestrzeni wielu kilometrów. Jak zespół Inżyniera Kontraktu może zweryfikować te raporty? Z pomocą przychodzi technologia BIM. Systematycznie wykonywane naloty LiDAR pozwalają na porównanie w cyfrowym modelu inwestycji danych aktualnych z danymi historycznymi. Wykonawca nie ma szans na ubarwianie rzeczywistości. Sprawdź na filmie poniżej.

Porównanie postępu prac przy budowie przepustu. Źródło: dzięki uprzejmości Skysnap, naszego partnera LiDAR

Z kolei Inżynier Kontraktu ma twarde dane, które może zaraportować do Inwestora.

Wirtualne Rady Budowy.

Rady Budowy to systematyczne spotkania, na których omawiane są postepy realizacji prac budowlanych. Posługując sie modelem cyfrowym łatwiej jest uczestnikom Rady zrozumieć kontektst ogólny jak i szczegółowe problemy. Po prostu widzą to na modelu, zamiast zastanawiać się, co oznaczają rysunki dokumentacji płaskiej. Sytuacja związana z Covid-19 wymusiła przyspieszenie cyfryzacji w budownictwie, choć jeszcze daleko do optymalnego wykorzystania dostępnych możliwości.

Cyfryzacja inwestycji budowlanych

Technologie cyfrowe są obecne w naszym życiu na każdym kroku. W budownictwie dominuje tradycyjne podejście do realizacji procesu budowlanego. Z naszych doświadczeń wynika, że najwiekszymi przeszkodami dla wykorzystania BIM są:

 • obawa o wysokie koszty wdrożenia BIM
 • zaufanie do tradycyjnych metod i niechęć do zmian
 • brak wymogów formalnych

Kiedyś my też mierzyliśmy się ze sceptycyzmem. Dzisiaj ci sami inżynierowie, który byli nieufni wobec wdrożenia BIM, nie wyobrażają sobie innego modelu pracy. Przekonały ich efekty, nie słowa.

BIM to nie rewolucja – to narzędzie jak każde inne. Umiejętnie stosowane przynosi zyski wielokrotnie przewyższające koszty.

Chcesz wiedzieć, jak BIM może usprawnić procesy i wymianę informacji w projekcie? Umów się na prezentację możliwości Cyfrowego Bliźniaka HydroBIM lub zadaj pytanie Tomaszowi Rajpoldowi.

Więcej informacji na temat pełnienia funkcji inzyniera kontraktu znajdziesz w artykule SIDIR, Warunki kontraktowe FIDIC

Jak BIM wspiera zespół Inżyniera Kontraktu?
Przewiń na górę