Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Raport Budownictwo 2024

raport budownictwo 2024

Raport Budownictwo 2024 przygotowała firma HRK, przy współpracy organizacji branżowych, skupiających inżynierów i pracodawców branży budowlanej. Raport Budownictwo 2024 analizuje oczekiwania, potrzeby i preferencje zawodowe inżynierów budownictwa z uprawnieniami. Badanie przeprowadzono wśród 1 345 inżynierów. Celem raportu jest dostarczenie kompleksowych informacji, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu dynamiki rynku pracy oraz potrzeb specjalistów budownictwa. Przyjrzyjmy się, jaki z Raportu wyłania się obraz inżyniera branży budowlanej w Polsce.

Uprawnienia budowlane i specjalizacje

Spośród ankietowanych 62% zadeklarowało posiadanie uprawnień wykonawczych, projektowych i wykonawczych 30%, a wyłącznie projektowych 8% Struktura uprawnień w poszczególnych specjalizacjach przedstawia się następująco:

raport budownictwo 2024 uprawnienia

Z naszego punktu widzenia interesujący jest udział hydrotechniki w ogóle specjalności i w profilu wykształcenia inżynierów budownictwa. Okazuje się, co nie jest dla nas zaskoczeniem, że hydrotechnika jest specjalnością wybitnie niszową i deklaruje ją niewielki odsetek inżynierów, co dobrze pokazuje poniższa tabela:

hydrotechnicy

Forma zatrudnienia i skłonność do wyjazdów

Chyba dla nikogo nie jest niespodzianką, że Raport Budownictwo 2024 za najpopularniejszą formę zatrudnienia uznaje umowę o pracę. W zależności od oczekiwań finansowych inżynierów preferencje rozkładają się podobnie i średnio 75% inżynierów preferuje UoP. Kontrakty B2B są najbardziej popularne wśród zarabiających ponad 15 tysięcy brutto, taką formę zatrudnienia zadeklarowało 31% badanych w tej grupie dochodów.

raport budownictwo 2024

Praca w firmie budowlanej może wiązać się z wyjazdami na budowę – to oczywiste. I tu Raport podaje bardzo ciekawe dane o skłonności do wyjazdu w delegację. Okazuje się, że najchętniej w delegacje jeżdżą inżynierowie obu płci w wieku powyżej 45 lat, a najmniej chętnie osoby młode, w wieku do 29 lat.

Atrakcyjność pracodawcy

Ankietowani odpowiedzieli też na pytania o preferencje co do wyboru pracodawcy. Temat ten był także poruszany podczas panelu dyskusyjnego po omówieniu Raportu. I ponownie nie ma zaskoczenia. Najważniejszym kryterium jest… wynagrodzenie. Jak powiedział przedstawiciel firmy Gülermak, „nikt nie pyta o owocowe czwartki”. Szczegóły w tabeli poniżej:

Raport budownictwo 2024 wybór pracodawcy

Oczekiwania finansowe inżynierów budownictwa

Najwięcej osób, bo 34% oczekuje wynagrodzenia brutto ponad 15 tys. PLN. Ciekawy jest rozkład oczekiwań finansowych w powiązaniu z długością doświadczenia zawodowego. Ci z największym doświadczeniem wcale nie mają najwyższych oczekiwań finansowych.

oczekiwania finansowe

Na oczekiwania finansowe ma wpływ znajomość języków obcych. Znajomość angielskiego na poziomie co najmniej B1 deklaruje 71% ankietowanych, jednak jeśli chodzi o inne języki, to jest bardzo słabo. Jeśli jesteś inżynierem budowlanym i znasz francuski lub hiszpański na poziomie C1, to „sky is the limit”.

Raport Budownictwo 2024 – podsumowanie

Raport „Ameryki nie odkrywa”. Jednak zarówno w omówieniu wyników ankiety jak i podczas dyskusji panelowej rozmówcy podkreślali malejącą popularność studiów inżynierskich na kierunkach budowlanych. Ale nie tylko inżynierów będzie w Polsce brakowało. Bardziej dotkliwy jest brak pracowników budowlanych, a problem będzie narastał z wielu powodów.

Podczas panelu rozmówcy podkreślali potrzebę budowania wizerunku inżyniera budownictwa jako zawodu prestiżowego i przyszłościowego. Szkoda, że w Raporcie kompletnie tego zabrakło. Słowo BIM w treści raportu Budownictwo 2024 nie pada ani razu na 40 stronach…

Jeśli w Twojej firmie brakuje inżynierów hydrotechników, to poznaj ofertę HydroBIM na podwykonawstwo robót hydrotechnicznych zarówno w projektowaniu jak i nadzorach.

My nie boimy się wyjazdów w teren!

Źródło ilustracji tytułowej i tabel w treści: Raport Budownictwo 2024. Pełny tekst Raportu jest do pobrania ze strony HRK.

Raport Budownictwo 2024
Przewiń na górę