Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Inwentaryzacja 3D i skanowanie laserowe

inwentaryzacja 3d

W HydroBIM zajmujemy się projektami związanymi z infrastrukturą hydrotechniczną. Jednym z elementów oferty firmy jest inwentaryzacja 3D. Oto, jak pozyskujemy i przetwarzamy dane oraz jak wykonujemy inwentaryzacje architektoniczno – budowlane obiektów infrastruktury.

Dlaczego wykonuje się inwentaryzację architektoniczno – budowlaną?

Inwentaryzacja jest wykonywana, gdy zlecający chce sporządzić ewidencję urządzeń lub zaktualizować informacje zawarte w swojej bazie danych.

Jeśli chodzi o obiekty infrastruktury hydrotechnicznej, to okresowa inwentaryzacja 3D jest prowadzona w celu określenia stanu technicznego, kontroli bezpieczeństwa obiektów i przy planowaniu przebudowy lub remontów budowli hydrotechnicznych. Takich, jak na przykład:

 • jazy
 • przepusty
 • przepławki dla ryb
 • urządzenia melioracyjne
 • wały przeciwpowodziowe
 • zbiorniki dużej i małej retencji
 • elektrownie wodne

Tego typu obiekty nierzadko są zlokalizowane w trudno dostępnym terenie. Dlatego do przeprowadzenia inwentaryzacji często stosuje się drony i skanowanie z powietrza.

Skanowanie laserowe 3D i wykorzystanie pozyskanych danych w BIM

Szybki rozwój technologii skanowania 3D z powietrza doprowadził do upowszechnienia się tego sposobu pozyskiwania danych w terenie. Dane pozyskiwane są metodą fotogrametrii lub przy użyciu skanerów laserowych. Skaning laserowy jest znacznie dokładniejszą metodą pozyskiwania danych, niż fotogrametria. Jest także droższy, jednak jeśli zależy nam na jakości i dokładności danych na potrzeby inwentaryzacji, warto postawić na LiDAR. Chmura punktów uzyskana ze skanera laserowego daje wysokiej jakości dane, które są przetwarzane do modelu 3D.

Odwzorowanie skanowanych obiektów jest wykonane z dużą dokładnością, pozwalającą wykorzystać georeferencyjną chmurę punktów jako bazę do opracowania projektu architektonicznego lub budowlanego. I oczywiście inwentaryzacji 3D.

W HydroBIM, w procesie zwanym Scan to BIM opracowujemy dane pozyskane podczas skanowania. . Budujemy modele skanowanych obiektów i tworzymy dokumentację inwentaryzacyjną. Aby opisać przykładowy zakres prac, posłużmy się opisem celów jednego z zadań inwentaryzacyjnych, przy którym pracowaliśmy:

 • wykonanie profili podłużnych rowów melioracyjnych, zawierające rzędne dna, brzegów, średnie głebokości itd.
 • wymiary 3D rowów, skarp, kanałow
 • określenie rodzaju i ilości budowli hydrotechnicznych, wystepujących na inwentaryzowanym obszarze.
 • opracowanie numerycznego modelu terenu

Powyższe zadania nie wyczerpują listy opcji, jakie daje integracja i analiza danych w środowisku BIM. W prezentacji danych i możliwościach analizy idziemy znacznie dalej, o czym piszemy poniżej.

Dokumentacja inwentaryzacji 3D

Ponieważ inwentaryzacja 3D jest szczegółowym przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego, należy udokumentować rezultaty prac w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej. Taką dokumentację sporządzamy według potrzeb i zaleceń Zamawiającego. Mogą to być analizy i zbiory danych GIS, GeoPackage lub ESRI file Geodatabase lub w dowolnym innym formacie.

W HydroBIM rozwijamy własny, autorski system zarządzania informacją, oparty na filozofii Digital Twin i realizowany z wykorzystaniem technologii BIM. Opiera się on na wykorzystaniu trójwymiarowego modelu, który jest osadzony w wirtualnie odwzorowanym środowisku rzeczywistym. Model 3D jest podstawą do zbudowania interfejsu użytkownika. Kluczowy jest jednak system zarządzania informacją. Dane są katalogowane i udostępniane według reguł określonych w systemie CDE (Common Data Environment).

Istotną przewagą systemu zarządzania informacją autorstwa HydroBIM jest łatwy dostęp do informacji. Zdajemy sobie sprawę, że z danych korzytają nie tylko inżynierowie. Dlatego naszym celem było stworzenie takiego interfejsu użytkownika, który pozwala na intuicyjne korzystanie z danych. I to nam się udało!

Takie rozwiązanie wdrażamy dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia, gdzie inwentaryzacja budowlana była pierwszym elementem realizacji zadania. Na podstawie skanów 3D:

 • przeprowadzilismy weryfikację dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń
 • opracowaliśmy szczegółowe modele elementów infrastruktury
 • sporządziliśmy model przestrzenny w wysokiej rozdzielczości
 • przeprowadziliśmy digitalizację dokumentacji 2D i zweryfikowaliśmy dane z informacjami uzyskanymi w wyniku skanowania laserowego 3D.

Kolejne etapy prac zespołów HydroBIM to

 • nasycenie cyfrowego modelu danymi niegeometrycznymi
 • uruchomienie interfejsu użytkownika

Prace dla Portu pokazały kluczowe znaczenie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej dla sukcesu zadania.

Jeśli chcesz poznać metody efektywnego zarządzania informacją o obiektach infrastruktury,

skontaktuj się z HydroBIM

Więcej informacji o tym, co robimy w HydroBIM znajdziesz w sekcji Oferta

Inwentaryzacja 3D i skanowanie laserowe
Przewiń na górę