Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Zmiany klimatyczne – jak wykorzystać BIM by sprostać wyzwaniom?

zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne stanowią jedno z największych wyzwań naszych czasów. W poprzednim wpisie zastanawialiśmy się, jak wykorzystać BIM do zarządzania infrastrukturą wodną. Idąc dalej, rozważamy szanse i opcje dla Building Information Modeling (BIM) jako narzędzia wspomagającego projektowanie infrastruktury liniowej i dostosowanie do zmian klimatycznych.

Jakie są wyzwania zmian klimatycznych dla infrastruktury liniowej?

Najbardziej widoczne efekty zmian klimatycznych to:

  • deszcze nawalne, powodujące powodzie błyskawiczne
  • długotrwałe okresy bez opadów
  • ekstremalne zjawiska pogodowe – silne wiatry i burze, wcześniej rzadko występujace w Polsce

Projektanci infrastruktury liniowej powinni uwzględnić te czynniki. Wydaje się, że integracja BIM z GIS jest dobrym kierunkiem.

Wykorzystanie BIM dla sprostania wyzwaniom klimatycznym

Metodyka BIM pozwala na tworzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi projektów budowlanych przez cały ich cykl życia. Wykorzystując modele BIM projektanci tworzą wirtualne, trójwymiarowe modele obiektów, które dzięki integracji z danymi GIS są osadzone w cyfrowej wersji realnego środowiska. To samo w sobie jest korzyścią, bo projekt nie jest zawieszony w próżni. Już we wstępnej fazie opracowania koncepcji widać, jak inwestycja wpisuje się w otoczenie. Teraz czas sprawdzić, jak na nie wpływa. Zmiennych jest wiele i uwzględnienie wszystkich wymaga zastosowania systemu zarządzania i analizy danych. BIM pozwala również na integrację danych klimatycznych z modelem, co umożliwia analizę wpływu różnych scenariuszy klimatycznych na projektowaną infrastrukturę. W HydroBIM do obliczeń hydraulicznych wykorzystujemy między innymi oprogramowanie HEC-RAS. System HEC-RAS nie ogranicza się do analizy przepływów i transportu rumowiska. Pozwala nawet na analizę i modelowanie jakości wody – wydaje się dobrym narzędziem do zapobiegania zjawiskom, które doprowadziły do katastrofy ekologicznej na Odrze.

Narzędzia metodyki BIM pozwalają na połączenie wielu źródeł danych w modelu centralnym i symulacje wielowariantowe. Pozyskanie danych jest stosunkowo proste – sztuką jest zintegrowanie tych danych tak, model cyfrowy w jak najlepszy sposób odzwierciedlał stan rzeczywisty. Szczęśliwie w wirtualnym świecie Digital Twin eksperymenty i poszukiwania najlepszych rozwiązań są niewspółmiernie tańsze i bezpieczniejsze, niż w naturalnym środowisku.

Zmiany klimatyczne i przyszłość BIM

BIM, choć znany już ponad 20 lat, jest stale „technologią przyszłości”. Wydaje się, że w czasach, gdy zmiany klimatyczne nasilają się i powodują realne straty w gospodarce wykorzystanie nowych technologii powinno być oczywiste. Czy tak jest w istocie? Ilość i jakość pozyskiwanych danych rośnie w postępie geometrycznym. Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy big data, mogą znacząco wpłynąć na efektywność BIM, co przełoży się na lepsze projekty i adaptację infrastruktury do zmieniających się warunków klimatycznych. Na razie to tylko teoria, ale w każdej podróży trzeba zrobić pierwszy krok. Nie ma czasu do stracenia.

Podsumowanie

Nowe technologie oraz wzrost kompetencji w zakresie BIM i zmian klimatycznych będą miały coraz większy wpływ na projektowanie infrastruktury liniowej. Praca przy projektach ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach górnej Wisły i Odry dała nam wiele doświadczeń pod kątem, optymalizacji projektów, zagadnień środowiskowych i projektowania efektywnych rozwiązań hydrotechnicznych. Opracowaliśmy efektywne i uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie Team Leasing, które pozwala na szybkie i bezbolesne włączenie komponentu BIM do zespołu projektowego.

W HydroBIM.pl jesteśmy otwarci na współpracę i wymianę doświadczeń, aby razem stawiać czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. BIM, jako narzędzie projektowania przyszłości, będzie odgrywać coraz większą rolę w tworzeniu odpornych, zrównoważonych i przemyślanych projektów infrastruktury liniowej na rzecz lepszego jutra.

Skontaktuj się z HydroBIM!

Zmiany klimatyczne – jak wykorzystać BIM by sprostać wyzwaniom?
Przewiń na górę