Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi w Polsce

bim w zarządzaniu zasobami wodnymi

Podczas, gdy rozmawia się w Polsce o technologii BIM w kontekście CPK i obwodnicy Zatora mamy wrażenie, że pomijane jest znaczenie BIM w hydrologii i hydrotechnice. Jakie są zalety BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi? BIM pozwala na lepsze planowanie, analizowanie i monitorowanie wszelkich aspektów związanych z gospodarką wodną. To innowacyjne podejście pozwala na bardziej świadome i zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych, których w Polsce mamy mało.

BIM w polskim sektorze wodnym

W Polsce zarządzanie zasobami wodnymi opiera się głównie na tradycyjnych metodach analizy i planowania. Ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne oraz rosnące potrzeby społeczeństwa, konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych technologii, takich jak BIM, które pozwolą na lepsze zarządzanie zasobami wodnymi.

Chociaż BIM w Polsce jest coraz bardziej popularny w sektorze budownictwa, jego zastosowanie w zarządzaniu zasobami wodnymi nie jest nawet na etapie pilotażu. Zmiany w przepisach i regulacjach gospodarki wodnej są konieczne, aby umożliwić wykorzystanie potencjału BIM.

Jak BIM wpływa na efektywność zarządzania zasobami wodnymi

Narzędzia BIM pozwalają na precyzyjne planowanie i monitorowanie stanu zasobów wodnych, dzięki czemu możliwe jest zoptymalizowanie procesów zarządzania. Dzięki BIM, przewidywanie i reagowanie na zmiany w zasobach wodnych staje się prostsze i bardziej efektywne.

BIM pozwala na gromadzenie, analizowanie i udostępnianie dużych ilości danych o zasobach wodnych. Dzięki temu, dane są lepszej jakości, aktualne i łatwo dostępne, co przekłada się na lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, zarówno na szczeblu lokalnym jak i centralnym.

BIM a zrównoważone gospodarowanie wodą

BIM wspiera zrównoważone zarządzanie wodą, ponieważ pozwala na analizę wariantową wpływu różnych czynników na zasoby wodne oraz wypracowywanie strategii mających na celu optymalne wykorzystanie wody. Dzięki BIM, podejmowane decyzje mogą być oparte na rzetelnych danych, co wpływa na zrównoważony rozwój sektora wodnego.

Ekstremalne zjawiska pogodowe to „nowa codzienność”. Dzięki precyzyjnym modelom i analizom z wykorzystaniem BIM, możliwe jest opracowywanie skutecznych strategii przeciwdziałania skutkom ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, co przekłada się na zwiększone bezpieczeństwo i ochronę przed powodziami czy suszami.

Integracja BIM z innymi technologiami w zarządzaniu zasobami wodnymi

Integracja BIM z Systemami Informacji Geograficznej (GIS) pozwala na lepsze uwzględnienie kontekstu geoprzestrzennego w zarządzaniu zasobami wodnymi.

Katastrofa ekologiczna na Odrze pokazała, jak ważny jest monitoring i analiaza danych z czujników. Sensory pozwalają na zdalne monitorowanie parametrów zasobów wodnych w czasie rzeczywistym. Ich integracja z systemem zarządzania informacją umożliwia automatyzację procesów zarządzania oraz szybkie reagowanie na zmiany, co wpływa na efektywność i zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych.

Praktyczne zastosowania BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi

BIM ułatwia projektowanie i budowę infrastruktury hydrotechnicznej, takiej jak zapory, jazy wały przeciwpowodziowe, ale też semi-naturalne przepławki dla ryb. Zastosowanie BIM w projektowaniu pomaga mitygować negatywne skutki projektowanej inwestycji w środowisku naturalnym. Dzięki BIM, można lepiej przewidywać wpływ infrastruktury na zasoby wodne i otoczenie, co przekłada się na lepszą efektywność inwestycji.

Bariery wdrożenia BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi w Polsce

Wdrożenie BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi wymaga dostosowania infrastruktury technicznej oraz szkolenia specjalistów zdolnych do obsługi nowoczesnych narzędzi. Jak mówili uczestnicy Kongrasu Projektantów i Inżynierów, polskie uczelnie kształcą wyjątkowo mało hydrotechników. Wyzwaniem jest zatem zapewnienie odpowiednich warunków technicznych oraz rozwijanie kompetencji kadry.

Koszty wdrożenia BIM mogą być znaczące, szczególnie dla mniejszych podmiotów. Ponadto brak jasnych przepisów prawnych dotyczących stosowania BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi, co utrudnia wdrożenie BIM na szerszą skalę.

Jak wdrożyć BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi w Polsce?

Kluczowe etapy wdrożenia BIM Wdrożenie BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi obejmuje kilka kluczowych etapów, takich jak analiza potrzeb, opracowanie strategii wdrożenia, szkolenie kadry oraz dostosowanie infrastruktury technicznej. Realizacja tych etapów pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału BIM.

Zalecenia dla instytucji publicznych i prywatnych Aby wdrożyć BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi, zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne powinny współpracować na różnych szczeblach. Należy również wprowadzić zmiany w przepisach prawnych oraz zainwestować w rozwój kompetencji kadry.

Podsumowanie

Czy BIM ma potencjał, aby stać się kluczowym elementem przyszłości zarządzania zasobami wodnymi w Polsce? Teoretycznie tak, dlatego powinniśmy dążyć do tego w obliczu zmieniających się warunków klimatycznych i presji na ochronę środowiska naturalnego.

Aby w pełni wykorzystać potencjał BIM, konieczne jest podjęcie działań na różnych płaszczyznach, takich jak edukacja, regulacje prawne czy współpraca międzysektorowa. Zespół HydroBIM chętnie podzieli się doświadczeniami we wdrażaniu BIM w projektach hydrotechnicznych.

Zapraszamy do kontaktu.

BIM w zarządzaniu zasobami wodnymi w Polsce
Przewiń na górę