Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Raport Autodesk 2023 – omówienie

raport autodesk 2023

Raport Autodesk za rok 2023 koncentruje się tematach transformacji cyfrowej, zrównoważonym rozwoju i zarządzania talentami.

Raport został opracowany przez Autodesk we współpracy z Ipsos, z wykorzystaniem danych z ankiety przeprowadzonej wśród 2,565 liderów i ekspertów z branży architektury, inżynierii, budownictwa oraz projektowania i produkcji.

Najważniejsze wnioski z Raportu Autodesk 2023 State of Design and Make

  • Cyfryzacja jako klucz do rozwoju – 79% ankietowanych stwierdziło, że przyszły rozwój ich firm zależy od narzędzi cyfrowych. Firmy bardziej zaawansowane cyfrowo lepiej radzą sobie z adaptacją do zmian.
  • Zarządzanie talentami – firmy napotykają trudności w pozyskiwaniu i utrzymaniu wykwalifikowanych pracowników. Ponad 90% respondentów uważa, że doskonalenie umiejętności pracowników jest najważniejsze.
  • Zrównoważony rozwój jako wartość biznesowa – 80% respondentów uważa, że praktyka zrównoważonego rozwoju jest dobrym długoterminowym rozwiązaniem biznesowym. Firmy w USA wykazują niższą aktywność w działaniach związanych z zrównoważonym rozwojem w porównaniu z globalną średnią.

Wyzwania i rozwiązania branżowe

Raport Autodesk pokazuje, że przedsiębiorstwa bardziej zaawansowane cyfrowo lepiej sobie radzą z zagrożeniami i niepewnością świata w 2023 roku. Wykorzystują dane do szybszego podejmowania decyzji biznesowych, rozwoju produktów i usług oraz wspierania współpracy wewnętrznej.

Respondenci podkreślają znaczenie ciągłego uczenia się i rozwoju umiejętności. Firmy coraz częściej decydują się na inwestycje w kształcenie pracowników.

Ankietowani podkreślają potrzebę podnoszenia umiejętności technologicznych, współpracy, znajomości przepisów regulacyjnych, innowacyjności oraz motywacji i zdolności do ciągłej nauki wśród pracowników.

Raport Autodesk a kompetencje przyszłości

Niedobory wykwalifikowanych pracowników prowadzą do opóźnień w projektach i utrudniają realizację celów. (Widać to wyraźnie w hydrotechnice w Polsce – zaczyna brakować inżynierów biegle wykorzystujących technologie cyfrowe – na szczęście są w HydroBIM!)

Większość respondentów uważa, że poprawa praktyk zrównoważonego rozwoju jest korzystna zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Firmy bardziej zaawansowane cyfrowo są bardziej skłonne do stosowania rozwiązań technologicznych w pokonaniu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Respondenci uważają, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju mogą generować znaczną wartość biznesową w długim okresie, z różnymi oczekiwaniami w zależności od kraju i wielkości firmy.

Źródło ilustracji tytułowej: Raport Autodesk 2023 State of Design and Make. Pełny tekst raportu jest do pobrania ze strony autodesk.com

Powiązane treści:

Raport Autodesk 2023 – omówienie
Przewiń na górę