Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Fit for 55 a infrastruktura

fit for 55

Warning: Undefined array key "titleWrapper" in /home/server922540/ftp/hydropl/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/modules/schema/blocks/toc/class-block-toc.php on line 103

Unia Europejska, w walce ze zmianami klimatycznymi, uruchamiła pakiet „Fit for 55”. To inicjatywa, która ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Ambitny plan wpisuje się w szersze zaangażowanie UE, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Gdzie w tym miejsce dla BIM a tym bardziej dla hydrotechniki?

Czym jest pakiet Fit for 55?

To zbiór propozycji legislacyjnych mających na celu zmienić i zaktualizować przepisy unijne, tak by UE mogła sprostać swoim klimatycznym zobowiązaniom. Pakiet stanowi kompleksowy i zrównoważony zbiór ram działania, które mają:

  • wspierać niskoemisyjne środki i metody transportu;
  • zwiększać innowacyjność i konkurencyjność unijnego przemysłu, jednocześnie zapewniając równość szans względem podmiotów gospodarczych z państw trzecich;
  • zapewnić sprawiedliwy społecznie charakter transformacji.

Jakie wyzwania w kontekście Fit for 55 stoja przed projektantami infrastruktury liniowej?

W kontekście „Fit for 55”, projektanci infrastruktury liniowej muszą pamiętać o zrównoważonym podejściu, które obejmuje wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska, minimalizację zużycia energii oraz integrację infrastruktury z naturalnym krajobrazem.

Infrastruktura powinna być zaprojektowana z myślą o przyszłych warunkach klimatycznych, co oznacza zwiększoną odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, susze czy wzrost poziomu morza.

Projektowanie infrastruktury liniowej powinno uwzględniać możliwości integracji z odnawialnymi źródłami energii, na przykład poprzez budowę infrastruktury wspierającej energetykę wiatrową lub słoneczną.

Projektanci muszą także uwzględniać społeczną akceptację dla swoich projektów, co oznacza zarówno angażowanie społeczności lokalnych, jak i uwzględnianie ich potrzeb i obaw.

Jak technologia BIM wspiera osiągnięcie powyższych celów?

Technologia BIM jest potężnym narzędziem, które wspiera projektantów infrastruktury liniowej w osiąganiu celów związanych z pakietem „Fit for 55”. Oto jak BIM może być wykorzystany do realizacji tych celów:

  • BIM umożliwia tworzenie dokładnych modeli cyfrowych infrastruktury, co pozwala na lepsze zrozumienie wpływu projektu na środowisko.
  • Model BIM pozwala na analizę cyklu życia projektu, w tym ocenę emisji gazów cieplarnianych na wszystkich etapach – od budowy po eksploatację.
  • Wykorzystanie oprogramowania do analiz hydrologicznych, jak na przykład SCALGO Live, zintegrowanego z modelem BIM, umożliwia symulację różnych scenariuszy, pomagając w projektowaniu infrastruktury odpornej na skrajne zjawiska pogodowe.
  • Zarządzanie projektami i koordynacja w BIM usprawnia współpracę międzybranżową, co jest szczególnie ważne w realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych.
  • Nie można zapominać o realistycznych wizualizacjach 3D, które służą lepszemu komunikowaniu się z zainteresowanymi stronami, w tym społecznością lokalną.

Jak HydroBIM wspiera osiąganie celów Fit for 55?

Jako wyspecjalizowany podwykonawca branży hydrotechnicznej i hydrologicznej, HydroBIM zajmuje się projektowaniem systemów odwodnień, co zapobiega powodziom i erozji wzdłuż tras komunikacyjnych.

W kontekście zmian klimatycznych rozwiązania, które minimalizują ryzyko powodzi, a jednocześnie promują gromadzenie i wykorzystanie wody deszczowej, są wyjątkowo ważne, a to domena HydroBIM.

HydroBIM wykorzystuje zaawansowane narzędzia BIM do analizowania wpływu projektowanej infrastruktury na środowisko wodne, co pozwala na przygotowanie wysokiej jakości operatów wodnoprawnych.

W projektach infrastruktury drogowej i kolejowej, HydroBIM wspiera zrównoważoną mobilność, na przykład poprzez projektowanie systemów drenażowych, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość dróg oraz torów.

Modele koordynacyjne BIM i wizualizacje 3D, projektowane przez HydroBIM ułatwiają koordynację i komunikację między zespołami projektowymi w ramach kompleksowych projektów infrastruktury liniowej, co jest kluczowe dla osiągnięcia celów środowiskowych i efektywności energetycznej.

Dzięki takiemu podejściu, HydroBIM ma szansę stać się ważnym partnerem w tworzeniu infrastruktury która jest odporna na zmiany klimatu i wspiera cele zrównoważonego rozwoju UE.

Ilustracja tytułowa pochodzi ze strony Gotowi na 55. Tam znajdziesz więcej informacji na temat założeń programu Fit for 55.

Fit for 55 a infrastruktura
Przewiń na górę