Platforma CDE dla projektu BIM

Platforma CDE to cyfrowe narzędzie do zarządzania informacją w metodyce BIM. Jest to centrum wymiany danych w narzędziach i dokumentach tworzonych w BIM. Skrót CDE oznacza Common Data Environment, co można przetłumaczyć jako wspólne środowisko danych. Jednym z dostępnych i popularnych środowisk CDE jest Autodesk BIM 360. W HydroBIM korzystamy z pakietu oprogramowania Autodesk, dlatego […]

Karty nadzoru autorskiego w Cyfrowym Bliźniaku

Karty nadzoru autorskiego są kolejnym elementem systemu zarządzania informacją w Cyfrowym Bliźniaku Inwestycji, opracowanym przez HydroBIM. Można wypełniać je bezpośrednio z poziomu Modelu Centralnego Inwestycji. Do wymiany danych wykorzystujemy platformę BIM 360. Takie rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo, gwarantowane przez Autodesk. Wprowadzamy kolejne moduły usprawniające zarządzanie informacją o budowli. Pokazujemy, że Cyfrowy Bliźniak to nie tylko […]

Rada budowy i Cyfrowy Bliźniak

Rada budowy to cykliczne spotkanie, organizowane przez Inżyniera Kontraktu, na którym Wykonawca robót budowlanych przedstawia postępy robót. Pandemia przyspieszyła wirtualizację takich spotkań. Z jednej strony wirtualny udział w radzie budowy daje możliwość uczestnictwa bez wyczhodzenia z domu lub biura, z drugiej strony pojawiają się problemy, na przykład z dostępem do dokumentacji. Autorska koncepcja HydroBIM, Cyfrowy […]

Powstaje Cyfrowy Bliźniak wałów w Tarnowie!

Cyfrowy bliźniak, czyli wirtualny model fragmentu wałów przeciwpowodziowych, opracowujemy we współpracy z PGW Wody Polskie, AECOM i Skanska. Postawiliśmy poprzeczkę wysoko – chcemy zamodelować fragment inwestycji i udowodnić realne korzyści z zastosowania BIM w hydrotechnice. Co prawda nie pierwszy raz tworzymy cyfrowy model, to w końcu charakter naszej pracy. Jednak tym razem chcemy zawrzeć w […]

Wdrażanie bliźniaków cyfrowych w hydrotechnice

Koncepcja „Cyfrowego Bliźniaka”, czyli Digital Twin jest ściśle związana z metodyką BIM. Cyfrowy Bliźniak to wirtualny model inwestycji, osadzony w rzeczywistych warunkach. Wdrażanie bliźniaków cyfrowych w hydrotechnice opiera się na wykorzystaniu zalet i możliwości wielowymiarowego gromadzenia i przetwarzania danych, jakie daje do dyspozycji technologia BIM. Jakie są korzyści z zastosowania modelu cyfrowego bliźniaka? W HydroBIM […]

Przewiń na górę