Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Wdrażanie bliźniaków cyfrowych w hydrotechnice

digital twin

Koncepcja „Cyfrowego Bliźniaka”, czyli Digital Twin jest ściśle związana z metodyką BIM. Cyfrowy Bliźniak to wirtualny model inwestycji, osadzony w rzeczywistych warunkach. Wdrażanie bliźniaków cyfrowych w hydrotechnice opiera się na wykorzystaniu zalet i możliwości wielowymiarowego gromadzenia i przetwarzania danych, jakie daje do dyspozycji technologia BIM.

Jakie są korzyści z zastosowania modelu cyfrowego bliźniaka?

W HydroBIM pracujemy wykorzystując metodykę BIM i filozofię cyfrowego bliźniaka, ponieważ zależy nam na

 • jakości
 • szybkości
 • efektywnej organizacji pracy

Posługujemy się zdigitalizowaną dokumentacją, którą przekształcamy do cyfrowego modelu 3D. Taki model orientujemy w przestrzeni rzeczywistej, korzystając z integracji danych GIS i BIM. Wykorzystując technologię LiDAR i cyfrową geodezję uzyskujemy jeszcze lepszy stopień dokładności w odwzorowaniu terenu i warunków rzeczywistych, w jakich realizowany będzie, lub jest, projekt.

Korzyści to:

 • lepsze zrozumienie idei projektu, dzięki osadzeniu w wirtualnym środowisku rzeczywistym
 • detekcja zagrożeń, ryzyk i kolizji, co pozwala zapobiegać opóźnieniom i stratom finansowym na etapie realizacji
 • zastosowanie wirtualnego modelu pozwala na testowanie różnych opcji rozwiązań problemów i wybranie najkorzystniejszej
 • ułatwienie komunikacji , wymiany danych i raportowania w rozproszonych zespołach
 • zarządzanie informacją w całym cyklu życia budowli
rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Tarnów
W modelu Cyfrowego Bliźniaka można zintegrować wiele źródeł informacji. Tu przykład integracji z Geoportalem

Jak wykorzystać cyfrowego bliźniaka w projektach hydrotechnicznych?

Etapy tworzenia modelu cyfrowego bliźniaka to:

 • modelowanie – stworzenie elementów modelu na podstawie danych projektowych
 • konstrukcja modelu – zintegrowanie danych z różnych źródeł i połączenie w jednorodnym modelu 3D
 • wymiana danych w module CDE, na przykład tworzenie, wypełnianie i weryfikacja kart nadzoru autorskiego

Dobrym przykładem na wykorzystanie zalet cyfrowego bliźniaka jest realizacja założeń ekologicznych. Realizacja założeń środowiskowych jest jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed wykonawcą. W realizacji projektów budowli hydrotechnicznych duże znaczenie mają uwarunkowania środowiskowe. Z natury rzeczy tego typu projekty zlokalizowane są zwykle na dużym obszarze i w pobliżu zbiorników wodnych. Integracja i analiza chmury punktów pozyskanej z nalotu LiDAR pozwala na sprawną analizę i wybór optymalnego wariantu realizacji prac ziemnych, które są jednym z głównych centrów kosztów w realizacji inwestycji hydrotechnicznych.

Ważne jest opracowanie harmonogramów uwzględniających możliwe sloty czasowe prac i wizualizacje proponowanych rozwiązań. Takie wykorzystanie zalet Cyfrowego Bliźniaka pozwala na efektywne i sprawne konsultacje z organizacjami ekologicznymi i mieszkańcami. Operując na modelu Inwestor i Wykonawca mogą rozwiać ewentualne wątpliwości lub łatwiej znaleźć rozwiązanie problemu.

Wdrażanie bliźniaków cyfrowych w eksploatacji budowli hydrotechnicznych

Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka w hydrotechnice przy eksploatacji i monitoringu obiektów hydrotechnicznych to przyszłość. Jednak wszystko wskazuje, że bliska. Rozwój systemu ISOK pozwala na wykorzystanie wielu źródeł danych do planowania, zarządzania i monitoringu ryzyka powodziowego w Kraju. Można postawić tezę, że technologia BIM i modele Digital Twin już niedługo mogą stać się ważnym elementem tego procesu.

Zobacz też:

Wdrażanie bliźniaków cyfrowych w hydrotechnice
Przewiń na górę