Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Powstaje Cyfrowy Bliźniak wałów w Tarnowie!

cyfrowy bliźniak

Cyfrowy bliźniak, czyli wirtualny model fragmentu wałów przeciwpowodziowych, opracowujemy we współpracy z PGW Wody Polskie, AECOM i Skanska. Postawiliśmy poprzeczkę wysoko – chcemy zamodelować fragment inwestycji i udowodnić realne korzyści z zastosowania BIM w hydrotechnice. Co prawda nie pierwszy raz tworzymy cyfrowy model, to w końcu charakter naszej pracy. Jednak tym razem chcemy zawrzeć w modelu wszystkie potrzebne informacje, z których korzystają zarówno inwestor jak i generalny wykonawca.

Rozbudowa 13 kilometrów wałów przeciwpowodziowych rzeki Biała w Tarnowie (kontrakt 3D2/2)

To o tym konkretnie projekcie mówimy. Realizacja kontraktu rozpoczęła się kilka tygodni temu, to dopiero początek prac.

Jako HydroBIM przygotowujemy i opracowujemy model koordynacyjny, korzystając z programu Autodesk Infraworks. Naszym celem jest zintegrowanie w modelu kompletu danych i informacji niezbędnych inwestorowi i wykonawcy podczas realizacji kontraktu i później, podczas eksploatacji.

cyfrowy bliźniak wały tarnów
Cyfrowy Bliźniak w praktyce

Cyfrowy bliźniak: każdy obiekt modelu ma własną bazę danych

Na przykładzie przepustu L3 pokazujemy, jak to wygląda w praktyce. Bez potrzeby wychodzenia z programu wszyscy zainteresowani mają dostęp do szeregu grup danych. Klikając odpowiednie przyciski można przejść bezpośrednio do:

 • dokumentacji 2D
 • modelu 3D
 • dokumentacji fotograficznej
 • map Geoportalu
 • danych IMGW
 • map Hydroportalu
 • danych z nalotów SKYSNAP

Jak widać na ilustracji powyżej, z górnej belki interfejsu mamy dostęp do szeregu dodatkowych informacji. Nie wychodząc poza Infraworks możemy przydzielać zadania członkom zespołu. Tak w praktyce wyglada nasz Cyfrowy Bliźniak w Tarnowie.

W innowacyjny sposób wykorzystujemy oprogramowanie Infraworks

W sposób unikatowy w skali kraju wykorzystujemy oprogramowanie Infraworks do budowy modelu koordynacyjnego poprzez połączenie zintegrowanego modelu centralnego z bazami danych, jak platforma CDE BIM 360, sharepoint, ogólnokrajowe portale GIS: Geoportal, Hydroportal, IMGW. Dodatkowo, we współpracy z firmą SkySnap wykonaliśmy integrację do analizy i przeglądania danych z nalotów dronowych LiDAR

cyfrowy bliźniak
Przykład integracji z danymi Geoportalu

Jak wykorzystujemy Cyfrowego Bliźniaka w Tarnowie?

 1. W pierwszej kolejności osadziliśmy projekt w wirtualnej rzeczywistości. Wykonując naloty LiDAR otrzymaliśmy chmurę punktów, którą przekształciliśmy do modelu 3D, uzyskując obraz stanu zerowego. Pozwoli to ocenić postępy i jakość prac wykonawczych
 2. Zamodelowaliśmy wszystkie obiekty i przyporządkowaliśmy do nich zestawy danych
 3. Zintegrowanie modeli z danymi terenowymi pozwala na wykrycie ewentualnych kolizji i problemów
 4. W przypadku zaistnienia tychże, opracowujemy na modelu warianty rozwiązań i wybieramy optymalny
 5. Poprzez systematyczne pomiary z powietrza monitorujemy stan robót budowlanych
 6. Wszystkie dane dostępne są dla zainteresowanych na platformie CDE poprzez oprogramowanie BIM360

Więcej informacji na tematmożliwości, jakie daje Cyfrowy Bliźniak autorstwa HydroBIM znajdziesz w artykułach poniżej:

To są przykłady praktycznych zastosowań Modelu Centralnego na etapie realizacji inwestycji. Korzyści długofalowe są takie, że informacje wprowadzone teraz będą łatwe do odnalezienia i wykorzystania podczas ekspolatacji, na przykład w czasie przegladów, konserwacji lub napraw obiektów. Wtedy kompletna i szczegółowa dokumentacja, dostępna online, może okazać się bezcenna.

Niedawno serwis liderzyinnowacyjnosci.com przeprowadził wywiad z Tomaszem Rajpoldem, którego tematem było zastosowanie metodyki BIM i koncepcja Cyfrowego Bliźniaka. Z satysfakcją prezentujemy realne zastosowanie w praktyce opisywanych rozwiązań.

Powstaje Cyfrowy Bliźniak wałów w Tarnowie!
Przewiń na górę