Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Karty nadzoru autorskiego w Cyfrowym Bliźniaku

karty nadzoru autorskiego

Karty nadzoru autorskiego są kolejnym elementem systemu zarządzania informacją w Cyfrowym Bliźniaku Inwestycji, opracowanym przez HydroBIM. Można wypełniać je bezpośrednio z poziomu Modelu Centralnego Inwestycji. Do wymiany danych wykorzystujemy platformę BIM 360. Takie rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo, gwarantowane przez Autodesk.

Wprowadzamy kolejne moduły usprawniające zarządzanie informacją o budowli. Pokazujemy, że Cyfrowy Bliźniak to nie tylko model 3D. To system wymiany i gromadzenia informacji, a zebrane dane będzie można wykorzystać później, w trakcie eksploatacji budowli.

Karty nadzoru autorskiego e-mailem? To już przeszłość!

Najczęściej KNA są przesyłane e-mailem, jako załączniki. Teoretycznie można tak zachować ciągłość korespondencji. W praktyce jest to poważnie utrudnione. Dlatego wprowadziliśmy karty nadzoru autorskiego do Modelu Centralnego w Cyfrowym Bliźniaku.

karty nadzoru autorskiego
Z panelu Modelu Centralnego jest łatwy dostęp do KNA

W naszym rozwiązaniu BIM 360 pełni rolę CDE (Common Data Environment), czyli platformy wymiany danych. Wykorzystujemy użyteczne funkcje systemu, które ułatwiają obsługę. Na przykład po zalogowaniu BIM360 zawsze otworzy się w miejscu, w którym poprzednio zakończyłeś pracę.

Co to jest BIM 360?

Każda inwestycja budowlana to setki a może nawet częściej tysiące dokumentów. Dokumentacja projektowa, zezwolenia, decyzje, dane zewnętrzne, harmonogramy realizacji, karty nadzoru autorskiego, protokoły odbiorów, nie sposób wymienić wszystkich. Dokumenty są rozproszone. Dostęp do poszukiwanych informacji bywa utrudniony zwykle wtedy, gdy właśnie „te” dokumenty są potrzebne „na wczoraj”. Implementacja koncepcji Cyfrowego Bliźniaka autorstwa HydroBIM pozwala nie tylko zapanować nad informacją, lecz także wykorzystać zgromadzone dokumenty oraz dane teraz, jak i w przyszłości.

BIM 360 jest oprogramowaniem, dzięki któremu stworzyliśmy centrum wymiany informacji. Postawiliśmy sobie zadanie stworzenia takiego interfejsu użytkownika, gdzie obsługa jest taka sama, jak w przypadku popularnych programów. Udało nam się i do obsługi Modelu Centralnego nie potrzebna jest specjalistyczna wiedza ani wielogodzinne szkolenia. Wystarczy standardowa umiejętność obsługi komputera wyposażonego w system Windows.

Konfiguracja i pomoc

Nie znaczy to, że zostawiamy użytkowników bez wsparcia! Zadaniem HydroBIM jest konfiguracja systemu, integracja źródeł danych w Modelu Centralnym i opracowanie wskazówek dla użytkowników systemu, jak to jest na przykład w przypadku kart nadzoru autorskiego.

Opracowaliśmy szczegółowe instrukcje wypełniania KNA zarówno dla Wykonawcy, jak i dla Nadzoru Autorskiego, gdzie krok po kroku wyjaśniamy procedurę pracy z dokumentami i ich katalogowania.

Jak działają Karty Nadzoru Autorskiego w Cyfrowym Bliźniaku autorstwa HydroBIM?

Dla uprawnionych użytkowników tworzymy konta w systemie BIM 360 i przesyłamy dane dostępowe. Aby stworzyć KNA, należy skompletować dokumenty, które zostają przekazane w ramach zgłoszenia KNA przez wykonawcę (standardowe pliki, które zawsze są tworzone przez przesłaniem ich drogą mailową). Następny krok to logowanie do systemu.

karty nadzoru autorskiego

Następnie

  • w module Document Management wybieramy docelowy folder, gdzie są zebrane KNA
  • tworzymy podfolder i metodą „przeciągnij i upuść” umieszczamy w nim przygotowane uprzednio pliki
  • po wgraniu plików tworzymy recenzję (opcja „wyślij do recenzji”)
  • przed wysłaniem do recenzji można dodać uwagi i komentarze, które mają być uwzględnione przy recenzji
  • wybieramy z listy członków zaspołu, którzy otrzymają powiadomienie e-mailem
  • po zatwierdzeniu wysyłki poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”, wybrani adresaci oraz nadawca otrzymają potwierdzenie e-mailowe o dokumencie do recenzji
  • w systemie można na bieżąco śledzić status każdej recenzji i pełną historię korespondencji
  • zamknięte karty nadzoru autorskiego z zakończonym procesem recenzji otrzymują status „zatwierdzono” i są oznaczone w katalogu kolorem zielonym

Zadaniem HydroBIM jest opracowanie takiego algorytmu działania, by praca z KNA była intuicyjna i łatwa. Celem jest uporządkowanie procesu, oszczędność czasu, efektywność działań oraz utrzymanie pełnej kontroli nad historią zmian i archiwizacja dokumentacji.

jeśli chcesz wiedzieć, jak usprawnić proces zarządzania informacją i wykorzystać olbrzymie możliwości, jakie daje metodyka BIM i Cyfrowy Bliźniak.

Karty nadzoru autorskiego w Cyfrowym Bliźniaku
Przewiń na górę