Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Tak dla CPK

cpk lotnisko

Projekt CPK ma bezprecedensowy potencjał do wzrostu gospodarczego, zwiększenia dochodów podatkowych budżetu oraz poprawy jakości i komfortu życia wszystkich Polaków. Jest to szansa rozwoju dla Polski, której nie można zaprzepaścić.

Potrzeba realizacji CPK jest udokumentowana szeregiem analiz wykonanych na zlecenie polskich rządów na przestrzeni ostatnich 20 lat przez renomowane firmy doradcze.  Analizy i raporty są dostępne do pobrania w witrynie cpk.pl/

Komponent lotniczy CPK

Centralnym elementem CPK jest międzynarodowy hub lotniczy zlokalizowany w Baranowie. Pierwszy etap przewiduje obsługę około 34 milionów pasażerów, z możliwością dalszej rozbudowy do ponad 60 milionów. Hub lotniczy powstaje jako odpowiedź na brak możliwości dalszego rozwoju Lotniska Chopina w Warszawie, które już w 2023 roku osiągnęło niemal granicę przepustowości z 19 milionami pasażerów.

Według prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do 2035 roku ruch pasażerski w aglomeracji warszawskiej wzrośnie do 39 milionów pasażerów, a do 2040 roku do 45 milionów. Przeciętny mieszkaniec Polski lata obecnie 1,3 razy w roku, podczas gdy mieszkaniec UE odbywa średnio 3-4 podróże rocznie. Wraz z rozwojem gospodarczym Polacy będą latać coraz więcej, co stawia przed polskimi portami lotniczymi wyzwanie zaspokojenia rosnącego popytu. CPK ma potencjał, aby skutecznie zagospodarować tę rosnącą niszę rynkową.

cpk prognoza iata

Teraz nie wykorzystujemy potencjału cargo lotniczego

Przewozy pasażerskie to tylko jedna strona medalu. CPK to także szansa na rozwój przewozów cargo lotniczego. Według danych Raportu EY dotyczącego wpływu Programu CPK na ruch cargo w Polsce prognozy wskazują na znaczny wzrost towarowego ruchu lotniczego, który może przełożyć się na wzrost wpływów do budżetu państwa z tytułu opłat celnych i podatkowych. 

Szacunki opierają się na danych historycznych oraz prognozach przygotowanych przez International Air Transport Association (IATA), dane z Krajowej Administracji Skarbowej oraz makroekonomiczne prognozy Oxford Economics.

W scenariuszu centralnym wolumen importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wzrośnie z około 75 tys. ton w 2022 roku do około 932 tys. ton w 2060 roku, co przekłada się na wzrost wartościowy z około 10 mld EUR w 2022 roku do około 128 mld EUR w 2060 roku.

Wzrost wpływów z tytułu cła i VAT jest przewidywany na poziomie od 114 mln EUR do 254 mln EUR w 2028 roku, w zależności od scenariusza popytu, oraz od 531 mln EUR do 1,349 mld EUR w 2060 roku.

Obecnie Polska odprawia 1% europejskiego ruchu cargo. Dziś polski import lotniczy jest odprawiany głównie we Frankfurcie, Paryżu czy Amsterdamie. Tam pozostają opłaty celne i VAT.

Komponent kolejowy CPK

Komponent kolejowy CPK obejmuje budowę 12 tras kolejowych, tzw. „szprych”, co pozwoli na utworzenie 2 tysięcy kilometrów nowych tras. Celem jest skomunikowanie wszystkich regionów Polski, w tym również kolejami dużych prędkości, co skróci czas podróży między głównymi miastami.

Standard Kolei Dużych Prędkości (250 km/h) zostanie wprowadzony na większości nowo budowanych linii. Ma to na celu radykalne skrócenie czasu podróży. Integracja komunikacyjna Polski wzrośnie, a nowe trasy połączą nie tylko główne aglomeracje, ale również mniejsze miasta wojewódzkie i powiatowe. Po wewnętrznym audycie Rząd zapowiedział poprawki i okrojenie pierwotnego projektu KDP. Nawet okrojony, powinien ucywilizować czas podróży między Warszawą a Wrocławiem.

bim w cpk program kolejowy cpk

W HydroBIM pracujemy przy projektowanych odcinkach komponentu kolejowego CPK jako podwykonawca branży hydrotechnicznej.

Infrastruktura podwójnego zastosowania

Zarówno komponent lotniczy, jak i kolejowy CPK będą pełnić funkcje infrastruktury podwójnego zastosowania. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Polski, będą one mogły realizować funkcje militarne, umożliwiając szybki przerzut dużej liczby żołnierzy i sprzętu wojskowego z baz NATO.

Dlatego w obecnej sytuacji zagrożenia wojną każda zwłoka w realizacji tego projektu w praktyce obniża bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Korzyści dla Polski

Według danych prezentowanych w serwisie takdlacpk.pl realizacja programu CPK przyniesie Polsce liczne korzyści, w tym:

– Wytworzenie dodatkowego PKB w wysokości 990 mld zł do 2040 roku.

– Wytworzenie dodatkowych 200 mld zł przychodów budżetowych do 2060 roku.

– Stworzenie dodatkowych 330 tys. miejsc pracy do 2040 roku.

Centralny Port Komunikacyjny to projekt o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski. Znaczenie inwestycji CPK można symbolicznie porównać do budowy portu w Gdyni w okresie Polski Międzywojennej.

CPK projekt dla POlski

Źródło mediów wykorzystanych w artykule: materiały prasowe CPK

Tak dla CPK
Przewiń na górę