Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Jak BIM w infrastrukturze zwiększa wartość inwestycji?

bim w infrastrukturze

Technologie cyfrowe są ułatwieniem w wielu dziedzinach naszego życia do tego stopnia, że czasem trudno nam sobie wyobrazic świat bez nich. Mimo, że technologia BIM jest znana od co najmniej dwudziestu lat, jej praktyczne zastosowanie w projektach budowlanych jest ciągle nowością. Na szczęście ostatnio coraz więcej słyszymy o BIM w infrastrukturze nie tylko w kontekście spotkań branżowych ale faktycznie realizowanych inwestycji.

Dlaczego BIM w infrastrukturze?

BIM (Building Information Modeling) to metodyka i technologia wykorzystywana do tworzenia, analizowania i zarządzania informacjami dotyczącymi budynków kubatury oraz budowli infrastruktury. W kontekście infrastruktury, BIM umożliwia lepsze zrozumienie projektu, poprawiając komunikację między zespołami i wspierając podejmowanie decyzji. Zastosowanie BIM przynosi wiele korzyści, takich jak:

  • oszczędności czasu,
  • redukcja kosztów,
  • mniejsze ryzyko błędów,
  • lepsze planowanie,
  • uwzględnienie kwestii środowiskowych.

Dzięki BIM opracowanie projektu infrastrukturalnego staje się bardziej precyzyjne i efektywne. Narzędzia BIM umożliwiają analizowanie różnych wariantów projektowych oraz przewidywanie potencjalnych problemów, co pozwala na wybór najbardziej optymalnego rozwiązania. W opracowaniu projektu koncepcyjnego BIM pomaga w identyfikacji szans i zagrożeń oraz przedstawieniu ich w sposób łatwo zrozumiały dla wszystkich uczestników projektu.

Powyższy wywód jest jasny – trudniej zrozumieć, jak BIM pomaga w redukcji kosztów. A to dlatego, że koszty nieponiesione są bezbolesne. Dopiero opóźnienia na placu budowy związane z nieprzewidzianymi kolizjami lub błędami i kary umowne, naliczane przez wykonawcę bolą naprawdę. BIM w projekcie infrastruktury pomaga

  • minimalizować błędy i kolizje w projekcie, już na etapie planowania,
  • lepiej zarządzać czasem i zasobami,
  • łatwiej kontrolować budżety i harmonogramy

Kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój dzięki BIM w infrastrukturze

W aspektach środowiskowych wykorzystanie BIM pozwala na przygotowanie wysokiej jakości wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektowanie i realizacja inwestycji w BIM przyczynia się także do minimalizacji szkodliwych skutków inwestycji w środowisku, poprzez optymalizację projektów infrastrukturalnych i unikanie niepotrzebnych naruszeń ekosystemów. Dzieje się tak między innymi poprzez zintegrowanie danych GIS i BIM.

Dzięki BIM, możliwe jest także uwzględnienie kompensacji przyrodniczej w procesie planowania, co przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i równowagi ekologicznej. Narzędzia BIM umożliwiają śledzenie zmian w środowisku na etapie realizacji projektu, co pozwala na bieżące dostosowywanie inwestycji do aktualnych wymogów środowiskowych.

Jak BIM usprawnia kontrolowanie budżetów i harmonogramów?

Czas to pieniądz – to powiedzenie zna każdy budowlaniec. Nawet niewielkie opóźnienie to dodatkowe koszty. Dlatego ważne jest systematyczne kontrolowanie przebiegu prac. Stworzenie wirtualnego modelu BIM pozwala usprawnić rady budowy. Dzięki technologiom cyfrowym rady budowy mogą odbywać się wirtualnie, a model BIM pozwala na prezentację danych w sposób czytelny także dla nie-inżynierów.

Raporty generowane przez system umożliwiają monitorowanie postępów, identyfikację ryzyk i możliwość wprowadzenia korekt w odpowiednim momencie. To przekłada się na oszczędności czasu i pieniędzy.

Innym ciekawym narzędziem wykorzystywanym w do monitorowania postępu prac jest skaning z drona. Pozwala on na szybkie porównanie stanu budowy według dat. Taka metoda ułatwia identyfikację potencjalnych problemów oraz pozwala na unikanie opóźnień w realizacji projektów.

Przykład zastosowania obrazu z drona do monitorowania prac na budowie wałów przeciwpowodziowych w Tarnowie

BIM w różnych sektorach infrastruktury

BIM to nie teoria w polskich projektach infrastruktury. Technologia i metodyka BIM znajduje zastosowanie w różnych sektorach infrastruktury, takich jak kolejnictwo, inżynieria drogowa, hydrotechnika a wkrótce energetyka jądrowa. HydroBIM jest podwykonawcą branży hydrotechnicznej na kilku odcinkach projektów kolejowych CPK . Jesteśmy także liderem konsorcjum odpowiedzialnego za wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania informacją cyfrową w Porcie Gdynia.

Przyszłość BIM w infrastrukturze

Czy realizowane obecnie projekty, takie jak CPK czy obwodnica Zatora przyczynią się do upowszechnienia BIM w polskim budownictwie infrastrukturalnym? Wierzymy w to, choć z drugiej strony pamiętajmy, że projekty pilotażowe to nauka a nie egzamin. Spójrzmy na niedawny przykład rakiety Starship – możnaby przypuszczać, że to porażka – rakieta eksplodowała. Jednak firma SpaceX odnotowuje to, co poszło zgodnie z planem i analizuje problemy, by zapobiec im w przyszłości. Miejmy nadzieję, że takie podejście będzie towarzyszyło ocenie wdrażania BIM w projektach pilotażowych infrastruktury liniowej.

Podsumowanie: BIM w infrastrukturze jako klucz do sukcesu projektu

BIM w infrastrukturze przynosi wiele korzyści, takich jak oszczędności, lepsze planowanie, zrównoważony rozwój czy lepsza współpraca między zespołami. Wykorzystanie BIM w przyszłych projektach infrastrukturalnych może być kluczem do osiągnięcia sukcesu, poprzez zapewnienie efektywności, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Wyzwania i możliwości związane z BIM obejmują integrację z innymi technologiami, takimi jak IoT, drony w budownictwie czy technologie AR/VR, co może przyczynić się do jeszcze większej efektywności i innowacyjności.

HydroBIM aktywnie stosuje technologię BIM w projektach hydrotechnicznych i kolejowych.

Jeśli chcesz szybko i efektywnie dodać komponent BIM do swojego zespołu, skontaktuj się z nami!

Powiązane treści:

Jak BIM w infrastrukturze zwiększa wartość inwestycji?
Przewiń na górę