Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Co Inżynier Kontraktu zyskuje dzięki BIM?

inżynier kontraktu

Inżynier kontraktu to funkcja, która nie ma formalnego odpowiednika w polskim prawie budowlanym. Według norm FIDIC inżynier kontraktu

 • równoważy interesy inwestora i wykonawcy
 • pełni nadzór techniczny nad robotami budowlanymi
 • dba o odpowiednią jakość i terminowość prac budowlanych

Gdy inwestycja korzysta z finansowania ze środków unijnych lub Banku Światowego, inżynier kontraktu dba o rzetelność sporządzanej w toku inwestycji dokumentacji – tak, aby mogła służyć do raportowania kolejnych etapów robót i finalnie rozliczeniu pozyskanych środków.

Przegląd projektu i rysunków wykonawczych

inżynier kontraktu

Mimo ogólnej dostępności technologii informatycznych oraz narzędzi cyfrowych, standardem są cały czas projekty płaskie. Zwykle taką dokumentację otrzymuje inżynier kontraktu. Transformacja dokumentacji 2D do modelu 3D to jedna z usług w ofercie HydroBIM i pozwala na:

 • lepsze zrozumienie ogólnej koncepcji projektu i jego umiejscowienia w przestrzeni
 • przeprowadzenie szczegółowej analizy projektu
 • detekcję zagrożeń, ryzyk i kolizji i zapobieganie im we wstępnej fazie inwestycji

Metodyka BIM pozwala na przeprowadzenie tych zadań szybko i z dużą dokładnością. Cyfrowa dokumentacja 3D może być łatwo udostępniana online dla wszystkich upoważnionych interesariuszy inwestycji.

Nadzór budowy

Metodyka BIM pozwala na sprawne i wydajne zarządzanie informacją we wszystkich aspektach i etapach inwestycji. Inżynier Kontraktu pełni nadzór inwestorski w zakresie

 • technicznym
 • terminowym
 • finansowym
 • sprawozdawczym

w zakresie zgodnym z polskim Prawem Budowlanym. Wachlarz kompetencji nadzorczych wymaga zespołu ekspertów różnych dziedzin, a zastosowanie narzędzi i metodyki BIM pozwala na efektywną integrację wielu źródeł danych.

Do najważniejszych zadań inżyniera kontraktu należą:

 • Kontrola realizacji planu zarządzania środowiskiem
 • Monitorowanie planu pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń
 • Nadzorowanie odbioru robót – w realizacji tego zadania metodyka BIM może przynieść szczególnie ważne korzyści
 • Harmonogramy i ich aktualizacja – także duże pole do wykorzystania BIM
 • Raporty okresowe

W projektach infrastrukturalnych, a szczególnie hydrotechnicznych, plany zarządzania środowiskiem są ważne dla wykonawcy, który musi przestrzegać wymogów decyzji środowiskowej.

Dzięki wykorzystaniu metodyki BIM w połączeniu z GIS, fotogrametrią, LiDAR i danymi otwartymi tworzenie harmonogramów, nadzorowanie prac i raporty okresowe powstają szybko i są przejrzyste począwszy od określenia stanu zerowego aż do zakończenia projektu i opracowania raportu końcowego.

Rady budowy

inżynier kontraktu

Pandemia COVID-19 wymusiła częściową lub pełną wirtualizację rad budowy. Dzięki pracy na modelach cyfrowych tego typu spotkania zyskują na efektywności.

Należy pamiętać, że zastosowanie BIM nie ogranicza się do wizualizacji. Technologia i metodyka BIM pozwala na spójne zarządzanie informacją w funkcji

 • czasu
 • kosztów
 • efektywności procesów
 • zarządzania zasobami
 • bezpieczeństwa

To niezbędne informacje, jakie potrzebuje Inżynier Kontraktu, żeby sprawnie wykonywać swoje obowiązki.

W HydroBIM specjalizujemy się w stosowaniu metodyki BIM w projektach hydrotechnicznych. Współpracujemy z czołowymi firmami, takimi jak AECOM i Sweco przy realizacji projektów Wód Polskich, finansowanych przez Bank Światowy.

Budujemy specjalizowane Zespoły Projektowe, które wspomagają Inwestora lub Wykonawcę na różnych etapach realizacji projektu lub przy rozwiązaniu konkretnego problemu. Potrafimy w 7 dni skompletować profesjonalny zespół zadaniowy.

Sprawdź naszą ofertę Team Leasing, aby poznać szczegóły, lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Może Cię zainteresować: jak BIM wspiera nadzór inwestorski?

Co Inżynier Kontraktu zyskuje dzięki BIM?
Przewiń na górę