Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Gmina Brzostek – HydroBIM wykona dokumentację przedprojektową

gmina brzostek

Wracamy do Gminy Brzostek! W styczniu nasz Zespół rozpoczął prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 700 m oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m”.

To trzeci etap zadania obejmującego budowę obwałowania rzeki Wisłoka, dla ochrony przeciwpowodziowej Gminy i miasta Brzostek. Spółka HydroBIM uczestniczyła już w pracach przedprojektowych etapu pierwszego, na potoku Gogołówka.

Gmina Brzostek koordynuje rozbudowę DK 73

Gdy pod koniec 2016 roku GDDKiA rozpoczęła konsultacje poświęcone rozbudowie DK 73 okazało się, że projektowana droga pokrywa się częściowo z planami rozbudowy wałów przeciwpowodziowych w Gminie Brzostek. Prawie cztery lata trwały konsultacje i uzgodnienia między RZGW w Rzeszowie, Główną Dyrekcją i przedstawicielami Gminy. W kwietniu 2020 podpisano trójstronne porozumienie, na mocy którego ustalono, że planowana droga krajowa będzie częściowo poprowadzona na koronie wałów przeciwpowodziowych. To rozwiązanie, łączące infrastrukturę drogową i hydrotechniczną, jest uzasadnione ekonomicznie, jednak stawia podwyższone wymagania wobec koordynacji projektów. To wyzwanie ale i wielka szansa na to, aby kolejny raz zaprezentować wyjątkowe możliwości metodyki BIM. Dlatego z wieką satysfakcją przyjęliśmy informację, że oferta konsorcjum kierowanego przez HydroBIM zyskała najwyższe oceny.

gmina brzostek
źródło ilustracji: https://rzeszow.wody.gov.pl/

Czym będziemy się zajmować?

Opracujemy dokumentację, która będzie bazą do ostatecznego projektu. Wykonamy:

  • prace geodezyjne celem opracowania mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych
  • dokumentację geotechniczną
  • szczegółową inwentaryzację przyrodniczą
  • zaprojektujemy rozwiązania uwzględniające uwarunkowania ochrony środowiska
  • przygotujemy dokumentację i sporządzimy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Do wykonania opracowania wykorzystamy zintegrowane dane numeryczne, przyrodnicze, hydrologiczne, hydrauliczne i geotechniczne z uwzględnieniem istniejącej i planowanej infrastruktury oraz uwarunkowań lokalizacyjnych. Pozwoli to na przeprowadzenie analizy wielowariantowej i wybór optymalnych rozwiązań.

W pracy wykorzystamy nasze doświadczenie w integracji danych pochodzących z różnych źródeł w modelu BIM. Integracja LiDAR, GIS i innych danych w trójwymiarowym modelu BIM to znak rozpoznawczy HydroBIM. Podczas prac przy zadaniu „Gogołówka” sporządziliśmy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i prowadziliśmy konsultacje z ekologami. Dlatego Gmina Brzostek może być pewna, że dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji bedzie wykonana rzetelnie.

Dobra współpraca podstawą sukcesu

Bardzo nas cieszy, że Gmina Brzostek z entuzjazmem podchodzi do współpracy. Szybko nawiązaliśmy pozytywne relacje. To dobrze rokuje na przyszłość i daje nam dodatkowy doping do działania.

Źródło ilustracji tytułowej: http://multimedialnespacery.pl/brzostek/spacer.html

Powiązany wpis:

Gmina Brzostek – HydroBIM wykona dokumentację przedprojektową
Przewiń na górę